Konopí uvnitř

Rostlina

Životní cyklus konopí jako rostliny je jednoletý. Původně se vyskytuje v oblastech s teplým podnebím. Jeho domovskými zeměmi jsou Indie, Afghánistán a Čína. Jeho latinský název je Cannabis sativa L. (konopí seté) a spadá do čeledi konopovitých, latinsky Cannabaceae. Podobně jako v češtině má i angličtině Cannabis své obecné jméno: hemp. Jedním z blízkých příbuzných konopí je Humulus lupulus L., česky chmel otáčivý, známá základní složka piva.

Rozeznáváme samčí a samičí konopné rostliny, tyto se liší způsobem kvetení. V nizozemském podnebí roste konopí v období od konce dubna do konce července. Dosahuje výšky od 2 do 3 metrů. Po tomto období rostlina kvete a růst se ukončuje. Po oplodnění semena zrají a rostlina odumírá.

Rozeznáváme samčí a samičí konopné rostliny, tyto se liší způsobem kvetení. V nizozemském podnebí roste konopí v období od konce dubna do konce července. Dosahuje výšky od 2 do 3 metrů. Po tomto období rostlina kvete a růst se ukončuje. Po oplodnění semena zrají a rostlina odumírá.

Význam a aktivní látky

Konopí jako rostlina má řadu využití. Po staletí se konopí pěstuje pro vlákna z lodyh. Ve slavných dobách holandského námořnictví v 17. století se plavidla utěsňovala proti vodě konopným vláknem a také většina lan byla vyrobena z tohoto materiálu. V Evropě a v Nizozemsku se konopí pro své pevné vlákno stále pěstuje. V současnosti nachází použití dokonce i v automobilovém průmyslu.

Čím se však konopí odlišuje od většiny ostatních rostlin jsou jedinečné chemické látky, které obsahuje – kanabinoidy. Do dnešní doby bylo v rostlině identifikováno přes 100 různých kanabinoidů. Nejznámější z nich je tetrahydrokanabinol, běžně označovaný zkratkou THC. Látka má mírný povzbuzující účinek, který většina uživatelů popisuje jako velmi příjemný. Dále obsahuje kanabidiol (CBD). V současnosti probíhá rozsáhlý vědecký výzkum možného lékařského využití tohoto i dalších kanabinoidů. Tyto takzvané funkční složky jsou produkovány v pryskyřičných žlázách, nacházejících se po celé rostlině. Nejhojnější jsou v květenství. Funkční složky se zcela uvolňují, když se konopná pryskyřice zahřívá při teplotě 180 °C.

Právní předpisy

Konopí (Cannabis) je nejznámější jako rekreační droga. Prodává se po celém Nizozemsku v tzv. coffeeshopech (eufemismus pro drogové bary), které své produkty nakupují od ilegálních pěstitelů nebo si je majitelé ilegálně pěstují sami. Nizozemsko nemá žádné zákony ani zákonné postupy, které by povolovaly pěstovat konopí legálně nebo je legálně jako rekreační drogu používat. Skutečnost, že je toto přesto možné, souvisí s nizozemskou politikou tolerance, v jejímž rámci se držení malých množství konopí aktivně nestíhá.

Jako léčebný prostředek je konopí méně známé. Na předpis lze ovšem v Nizozemsku léčebné konopí získat již od září 2003. Pěstování konopí pro léčebné účely je zákonem povoleno od 17. března 2003. Toho dne vstoupila v platnost poslední novela nizozemských zákonů o opiátech, která povoluje legální pěstování a distribuci léčebného konopí na předpis. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro léčebné konopí.

Kultura

Během uplynulých 40–50 let se ilegální pěstování a používání konopí vyvinulo ve svébytnou subkulturu. V Nizozemsku je však používání konopí od sedmdesátých let tolerováno a je nyní svým způsobem společensky přijatelné. Tím ztratilo konopí své výlučné postavení a subkultura, která je spojena s jeho používáním, v podstatě vymizela. Pěstování konopí je nicméně dosud ilegální a je stále doménou malé subkultury. Brzy se začaly objevovat tzv. growshopy – obchody pro pěstitele, prodávající veškeré vybavení, jež je pro pěstování konopí zapotřebí.

Většina znalostí, kterými pěstitelé v této subkultuře disponují, vyplývá z praktických zkušeností nashromážděných v průběhu let. Správným postupům při pěstování konopí se vědecký výzkum příliš nevěnuje. Dokonce i návody pro domácí pěstitele se zaměřují spíše na to, jak své aktivity skrývat, než na důležité otázky, jako je pěstování konopí bez použití zakázaných pesticidů.

Název

Jako řada dalších látek ovlivňujících mysl má i konopí několik obecných názvů, z nichž nejznámější jsou tráva a marjánka (marihuana). V Nizozemsku se ujal výraz Nederwiet, označující silně účinnou formu konopí, kterou nizozemští pěstitelé vyvinuli během uplynulých desetiletí.

Výraz konopí (angl. hemp) je běžně známý v souvislosti s vláknem. Výraz marihuana se nejvíce používá ve španělsky mluvících zemích. Dalším známým označením je slovo hašiš. To je produkt extrahovaný z rostliny. Při jeho výrobě se pryskyřice bohatá na THC odděluje od zbytku rostliny, takže hašiš má obecně vyšší obsah THC než běžné konopí.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Napiště hledaný výraz a stiskněte tlačítko Enter pro vyhledávání