Naší metoda

Pěstování

Produkce konopí je u společnosti Bedrocan kompletně standardizována, protože každá odchylka může ovlivnit složení produktu. Náš postup má certifikaci podle norem ISO na produkci léčebného konopí a splňuje standardy Evropské unie pro Správnou výrobní praxi (GMP). Nizozemské ministerstvo zdravotnictví provádí pravidelné kontroly GMP.

Mimoto se v žádné fázi nepoužívají žádné pesticidy a pracoviště společnosti Bedrocan využívá převážně větrnou energii.

Zpracování

Zpracování probíhá v samostatném oddělení našeho pracoviště. Zde se konopí suší, zbavuje lodyh a listů a zbývající část se balí do sáčků po 250 gramech. Zpracování probíhá ve všech aspektech v souladu se standardy EU pro správnou zemědělskou praxi (GAP). Vše se provádí ručně. Veškeré produkty jsou vystaveny záření gama, čímž se odstraní případné nežádoucí mikroorganismy, jako jsou plísně a bakterie.

bedrocan_motherplant

Je odebrán řízek

Transplanting at Bedrocan

Rostliny jsou umístěny do bloku z minerální vlny

bedrocan_growroom

Rostliny jsou umístěny ve vegetativní místnosti

Standardizace

Osoby se zdravotními problémy si většinou nemohou vybrat, který léčebný přípravek účinně ovlivní jejich zdravotní stav. Proto musí být léky, které užíváme nebo používáme, bezpečné, účinné a spolehlivé.

Předpisy zaručují, že všechny léky mají svou stanovenou koncentraci léčivých látek a omezený obsah nečistot, takže pacienti mohou den po dni spolehlivě dostávat známou dávku. V lékařství se to, zda přípravek těmto podmínkám vyhovuje, označuje jako jeho kvalita. U léčivých přípravků rostlinného původu se konzistentnost chemického složení mezi jednotlivými šaržemi nazývá standardizace.

Standardizace má pro pacienty i předepisující lékaře zásadní význam, protože tam, kde není dodržována, mohou výkyvy vyvolávat problémy. Přípravek může nepředvídatelně interagovat s dalšími léky, vyvolávat neočekávané nežádoucí účinky, zhoršovat stávající zdravotní stav (nebo i vyvolávat nové obtíže), nebo naopak nemusí mít takový účinek, jaký se od něj očekává. Od lidí, kteří používají nestandardizované konopí, se někdy dovídáme, že vyzkoušeli řadu kultivarů, než našli tu, která u nich správně zabírá. To může být částečně způsobeno právě nekonzistentností produktů, které používají.

Standardizace umožňuje spolehlivě monitorovat bezpečnost i účinnost konopí.

Standardizace hraje také zásadní úlohu ve výzkumu, protože pokud složení léčiva není konzistentní, nelze výsledky jednotlivých studií vzájemně porovnávat. Použitelnost výsledků výzkumu je omezená také v případě, že se složení léčiva použitého ve výzkumu liší od toho, které se podává pacientům. To je důvod, proč se v lékařských studiích, které mají sloužit jako podklad pro registraci přípravku, standardizace vyžaduje.

Standardizace musí být validovaná a prověřená. Skutečnost, že je produkce standardizovaná, může dosvědčovat certifikace udělená orgánem, jako je Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), nebo dodržování zásad správné výrobní praxe (GMP). Standardizační kritéria obvykle stanovuje a jejich dodržování kontroluje příslušný státní regulační orgán. Například nizozemské ministerstvo zdravotnictví stanovilo pro standardizované konopí toleranci ±20 % deklarovaného obsahu léčivých složek THC, CBD a CBN ve třech následných šaržích. Pokud je produkt standardizován, pak šarže, které se tolerančnímu rozpětí vymykají, musí být z další distribuce vyřazeny.

Léčivé přípravky rostlinného původu se obvykle standardizují rozředěním (smísením) částí rostliny o různých koncentracích požadovaných sloučenin tak, aby výsledkem byla šarže s homogenní, předem určenou koncentrací těchto sloučenin v rámci stanovených mezí. Konečným produktem je stejnorodá rozemletá směs částí rostliny.

Společnost Bedrocan však vyvinula unikátní postup pro standardizaci konopí ve formě celých samičích květenství (tzv. palic). Místo mísení různých částí rostliny se standardizace dosahuje již ve stadiu růstu rostliny. Výsledkem je konečný konopný produkt, který je plně standardizován ve své původní formě “palice”.

Kvalita

Dodržujeme nejvyšší standardy kvality. Ve fázích pěstování a zpracování věnujeme péči tomu, aby byl obsah funkčních složek (THC, CBD) konstantní a aby se do produktu nedostaly žádné škodlivé mikroorganismy. Z každé šarže zvlášť se odebírají vzorky a kontroluje se u nich přítomnost pesticidů a těžkých kovů. Také se kontroluje, zda splňují požadavky na obsah základních složek, tj. THC a CBD. Testy jsou vyžadovány státními orgány a provádí je nezávislá laboratoř.

bedrocan_processing_aboutus

Sklizená rostlina konopí je usušena

bedrocan_processing_aboutus2

Jsou odstraněny stonky a listy

bedrocan_processing-aboutus3

Samičí květenství (Cannabis flos) je zabaleno

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Napiště hledaný výraz a stiskněte tlačítko Enter pro vyhledávání