Věda

Placebo za konopí

Pro použití v klinických studiích nabízí společnost Bedrocan placebo všech čtyř kultivarů. Každé placebo obsahuje přesný profil terpenů původního kultivaru, ale obsah všech kanabinoidů je zredukován s přesností na < 0,2 % sušiny.

Chemické standardy

Pro výzkumné účely dodáváme fytokanabinoidy a čisté extrakty terpenů. Kanabinoidy jsou k dispozici ve formě kvantifikovaných ethanolických roztoků o více než 98% čistotě (analýza UPLC). Ke všem produktům se přikládají certifikáty analýzy. Na vyžádání lze obdržet i speciální roztoky (o vysokých koncentracích, ve specifických rozpouštědlech nebo baleních). Dostupné standardy zahrnují také neutrální formy kanabinoidů: delta-9-THC, delta-8-THC, CBN, CBD, CBG, CBC, CBL a jejich kyselé deriváty: THCA, CBDA, CBGA, CBCA a CBLA.

Analytické rozbory

Společnost Bedrocan nabízí analýzu vzorků konopí za použití metod vycházejících z Evropského lékopisu (EP) nebo jemu příbuzných norem. Naše validované analytické metody jsou popsány v oficiální nizozemské monografii, kterou lze získat prostřednictvím nizozemského Úřadu pro léčebné konopí (OMC). K dispozici jsou tyto analytické rozbory:

  • kanabinoidní profil (kvalitativní i kvantitativní analýza HPLC)
  • obsah terpenů (analýza GC)
  • mikrobiologická kvalita (bakterie a plísně)
  • chemická kvalita: pesticidy, těžké kovy (olovo, rtuť, kadmium) a plísňové toxiny

Placebo za konopné kultivary je naopak k objednání přímo u firmy Bedrocan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search