Menetelmä

Viljely

Bedrocan viljelyprosessi on täysin standardoitu. Viljelyolosuhteiden poikkeamilla voi olla merkittävä vaikutus vaikuttavien aineiden keskinäisiin suhteisiin ja niiden määrään. Viljely tapahtuu suljetuissa tiloissa, joissa kaikissa on oma laitteisto ilmaston säätelyä varten. Viljelyn kesto ja olosuhteet kutakin lajiketta kohti ovat aina samat ja ne tarkastetaan päivittäin. Yrityksen tehokkaan työtavan ja työnjaon ansiosta saadaan kannabissato joka toinen viikko. Bedrocan täyttää Eurooppalaisen GAP-normin (hyvä maatalouskäytäntö) mukaiset vaatimukset. Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa säännöllisesti GAP-tarkastuksia.

bedrocan_motherplant
Transplanting at Bedrocan
bedrocan_growroom

Tuotanto

Cannabis Flosin tuotanto tapahtuu yrityksen erillisessä osassa. Tässä osassa kannabis kuivataan, siitä irrotetaan lehdet ja varret, se leikataan ja pakataan 250 g:n pakkauksiin. Kaikki tässä osassa suoritettavat toimet täyttävät eurooppalaiset hyvän maatalouskäytännön (GAP) mukaiset vaatimukset. Tuotteen koko käsittely tapahtuu käsin. Pakattu tuote käsitellään gammasäteilyllä, jotta homeet, homejäämät ja muut mahdolliset taudinaiheuttajat tuhoutuvat täysin.

bedrocan_processing_aboutus
bedrocan_processing_aboutus2
bedrocan_processing-aboutus3

Laatu

Tuotteellemme asettamamme laatuvaatimukset ovat erittäin tiukat. Koko viljely- ja tuotantoprosessin aikana tavoitteena on tuote, jonka vaikuttavien aineiden pitoisuus on aina sama ja jossa taudinaiheuttajien ja homeiden määrä on mahdollisimman pieni. Jokainen erä tutkitaan sen varmistamiseksi, että se ei sisällä torjunta-aineita tai raskaita metalleja. Lisäksi jokaisen erän vaikuttavien aineiden prosenttiosuus mitataan. Nämä tutkimukset tehdään aina viranomaisten toimeksiannosta ja ne tekee riippumaton laboratorio.
Vuonna 2008 Bedrocan täytti ISO 9001-2000-normin mukaiset vaatimukset

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Ala kirjoittaa ja paina enter