CANNABIS INSIDE

Masterclasses

Hoewel veel zorgprofessionals en toezichthouders ervaring hebben met cannabis, zijn slechts weinigen daarvan echte experts. Er worden wereldwijd erg weinig kwalitatief hoogwaardige cursussen op professioneel niveau aangeboden over het onderwerp medicinale cannabis.

Masterclasses – professionals het inzicht bieden dat ze nodig hebben

Ieder jaar organiseert Bedrocan in samenwerking met anderen de masterclass Medicinal Cannabis® in Nederland. Deze masterclass is een cursus van een week ontwikkeld door de ervaren cannabisonderzoeker dr. Arno Hazekamp.

De masterclass biedt professionals een uitvoerig beeld van de wetenschap, het klinisch gebruik en de regulering van cannabis voor medicinaal gebruik. Tijdens dit evenement komen de meest ervaren internationale sprekers en een selecte groep deelnemers bijeen voor een hoogwaardige informatie-uitwisseling.

De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden en specialisaties, zoals toezichthouders, wetenschappers, clinici, apothekers, belangenverenigingen voor patiënten en de industrie. Hierdoor worden de voorwaarden gecreëerd voor het genereren van inter-professioneel inzicht in mogelijke obstakels en kansen voor veilig en effectief gebruik van medicinale cannabis.

Met onze masterclass reiken we richtlijnen aan voor de ontwikkeling van medicinale cannabisprogramma’s die voldoen aan internationale standaarden. Tijdens de masterclass:

  • Ontwikkelen de deelnemers inzicht in medicinale cannabis, met name de wetenschap, de farmacologie, het klinisch gebruik, patiëntvoorkeuren en regelgevende aangelegenheden rond medicinale cannabis
  • Wisselen de deelnemers van gedachten met internationale experts op het gebied van medicinale cannabis
  • Kunnen deelnemers netwerken met belangrijke spelers op dit vakgebied
  • Bespreken de deelnemers aangelegenheden rond medicinale cannabis in opkomende landen

De eerstvolgende Masterclass Medicinal Cannabis wordt begin 2018 georganiseerd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search