Doorstralen heeft geen nadelig effect op medicinale cannabis