Frankrijk zet stappen richting medicinale cannabis

Wetenschappelijk comité geeft groen licht aan medicinale cannabis

Net als de meeste andere Europese landen wordt ook in Frankrijk (hardop) nagedacht over de introductie van een programma voor medicinale cannabis, zodat patiënten legaal kunnen beschikken over een product dat de kwaliteit van leven kan verbeteren. Op donderdag 13 december j.l. diende een tijdelijke wetenschappelijke commissie, het CSST, een adviesrapport met bevindingen in bij het ANSM, het Franse nationaal agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. De voorlopige conclusie van het CSST is dat het ‘gepast is om het gebruik van therapeutische cannabis […] in bepaalde klinische situaties toe te staan en in gevallen waarin [bestaande] therapieën onvoldoende verlichting bieden of niet goed worden verdragen.’

CSST

Volgens Franse media geeft de tijdelijke commissie daarmee ‘groen licht’ voor medicinale cannabis in Frankrijk, al stelt dit Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) – dat onder voorzitterschap van de psychiater dr. Nicolas Authier op 10 september 2018 uit de startblokken is geschoten – wel randvoorwaarden. En zal het Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) nog een beslissing over het advies van de commissie moeten nemen. Die beslissing wordt op korte termijn verwacht.

Belangrijke stappen

De Belgische apotheker en voorlichter Igna Huyghe volgt het proces in Frankrijk op de voet en volgens haar zijn de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet. Zeker sinds in juni van dit jaar: “Het heeft lang geduurd, maar nu komt er echt beweging en wordt duidelijk dat signalen over de potentie van medicinale cannabis ook op het hoogste niveau zeer serieus worden genomen. De commissie CSST heeft in korte tijd in zowel Frankrijk als daarbuiten veel belanghebbenden gehoord en lijkt op het spoor te zitten van veel andere Europese landen. Want hoewel de commissie terecht erkent dat er nog heel veel wetenschappelijk onderzoek nodig is, erkennen ze ook dat cannabis voor medicinale doeleinden in een grote behoefte voorziet.”

Igna Huyghe (1960) is apotheker en mede-initiatiefnemer van de organisatie Cannabis Patient Care. Samen met verpleegkundige Emelie Vanhoenacker geeft zij informatie over medicinale cannabis aan patiënten en zorgprofessionals in België en Frankrijk.

Franse patiënten

In Frankrijk lopen naar schatting 300.000 tot 1 miljoen patiënten rond die baat zouden kunnen hebben bij medicinale cannabis. Het land heeft gebruik van twee op cannabinoïden gebaseerde geneesmiddelen toegelaten, maar de een wordt slechts voorgeschreven onder heel specifieke omstandigheden aan patiënten met neuropathische pijn (Marinol®) en de andere (Sativex®) ligt door discussie over de prijs nog steeds niet in de apotheken.

Dat een groot aantal Franse patiënten cannabis inmiddels ontdekt heeft als medicijn is algemeen bekend, maar zij duiken daarvoor het illegale circuit in en zijn bovendien niet verzekerd van een consistent en veilig product. De vraag om regulering van cannabis voor medicinaal gebruik is daarmee in Frankrijk urgent en ook minister van volksgezondheid Agnès Buzyn heeft al laten weten cannabis niet uit te sluiten als legaal medicinaal product voor patiënten.

Medicinale cannabis

Net als in veel andere landen laat het begrip medicinale cannabis ook in Frankrijk ruimte voor veel discussie. “Probleem is dat het concept medicinale cannabis voor veel mensen – patiënten, maar ook zorgprofessionals en politici – nog niet duidelijk is”, concludeert Huyghe. “Er is vraag naar een gestandaardiseerd full spectrum product dat volgens farmaceutische normen, dus GMP-compliant, wordt geproduceerd. Een product dat van constante kwaliteit is, waarvan de veiligheid zoveel mogelijk is gegarandeerd, dat betaalbaar is en dat ook in de toekomst nog verkrijgbaar is. Een product dat zorgvuldig wordt getest en via de zorglijn – artsen en apothekers – bij patiënten terecht komt en waarbij er ook mogelijkheden zijn om die patiënten – en dus ook het product – te monitoren. Zo’n gestandaardiseerd product is bovendien de enige basis voor wetenschappelijk onderzoek.”

Rondetafelbijeenkomst

Huyghe, die informatie geeft over medicinale cannabis aan patiënten in zowel België, Italië als Frankrijk, was op 5 december jongstleden in Parijs, waar de tijdelijke commissie CSST tijdens een rondetafelbijeenkomst de eerste bevindingen van haar onderzoek deelde met het publiek. “Daar hoorden we eigenlijk de aanbevelingen uit het rapport al”, zegt ze. “Men wil medicinale cannabis beschikbaar stellen bij chronische pijn, bepaalde vormen van epilepsie, palliatieve zorg, ondersteunende zorg in de oncologie en bij multiple sclerose. Het roken van cannabis is geen optie, maar de commissie ziet mogelijkheden in verdampen of orale toediening.”

Daarnaast beveelt de commissie aan dat patiënten worden gemonitord, zodat zowel de werking als eventuele bijwerkingen van medicinale cannabis in kaart worden gebracht. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de beoordeling van de baten bij een behandeling en het eventuele risico van verslaving. Daarnaast wil de commissie dat (wetenschappelijk) onderzoek wordt bevorderd. Wanneer de ANSM de aanbevelingen van de commissie overneemt gaat de tweede fase van het onderzoek in. Daarbij zal nader worden bepaald wat de meest geëigende methode van toediening wordt, hoe distributie van medicinale cannabis kan worden georganiseerd en of er sprake kan zijn van vergoeding. Het definitieve advies van de tijdelijke commissie wordt tegen september 2019 verwacht en daarmee lijkt het logisch dat het Franse programma voor medicinale cannabis niet eerder dan in 2020 van start gaat.

Economische impuls

Los van de discussie over de bijdrage die medicinale cannabis aan de volksgezondheid levert, speelt in Frankrijk ook de discussie over de economische impuls die de teelt van medicinale cannabis belooft. Frankrijk is van oudsher een landbouwland en in sommige départements en régions staat bij boeren het water aan de lippen. Niet zo vreemd dat de landbouwsector met belangstelling en espoir (hoop) kijkt naar de mogelijkheden van medicinale cannabis. In Frankrijk wordt volop hennep gekweekt en het land weet bovendien om te gaan met het telen van gereguleerde stoffen, want in Frankrijk wordt jaarlijks ruim honderd ton papaver – 21 procent van de totale wereldproductie – van de velden gehaald. Huyghe: “Het is logisch dat de Fransen willen onderzoeken hoe ze de productie van medicinale cannabis zelf kunnen regelen, maar voor patiënten valt te hopen dat het economische belang het medicinale belang niet ondergraaft. Ik heb de indruk dat men zich daar in Frankrijk van bewust is.”

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter