Interne nieuwsbrief

Bedrocan betaalt werknemerspremie verzuimverzekering

Bedrocan gaat met ingang van 1 januari 2018 voor alle medewerkers de werknemerspremie betalen van de SAZAS PLUS-verzekering. Deze verzuimverzekering was vrijwillig en vult het inkomen van de werknemer aan bij ziekte of een ongeval, zodat er niet of nauwelijks sprake is van terugval in loon. Bij veel bedrijven in de agrarische en groene sector betaalt de werknemer deze premie zelf, maar Bedrocan heeft besloten om de kosten voor haar rekening te nemen. Medewerkers die de vrijwillige premie al betaalden, zullen deze wijziging terugzien in hun loonstrook.

“Verzuim door ziekte of ongeval is vervelend genoeg, maar het kan -zeker als het langdurig is – voor werknemers onverwachte financiële gevolgen hebben. Lang niet iedereen schat die risico’s goed in”, verklaart HR manager Patricia Zeegers deze ‘ontzorgmaatregel’. “We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers goed verzekerd zijn bij ziekte of een ongeval. Daarom wijken we af van de standaardregeling en nemen we als werkgever de verantwoordelijkheid voor het betalen van de premie.”

Nieuwe bedrijfsfilm staat online

De nieuwe bedrijfsfilm van Bedrocan is online. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland had tijdens de officiële opening van het bedrijfspand in Emmeloord de eer om de aangepaste versie voor het eerst te vertonen aan het aanwezige publiek.
Er is een Duitse en Engelstalige versie die beiden via YouTube te bekijken zijn. Ook staat het filmpje op Facebook en LinkedIn. Verzoek is om het filmpje zo veel mogelijk te delen. Alvast hartelijk dank.

Heb je de film nodig voor een presentatie dan kan deze ook worden gedownload vanaf de corporate portal. Een aanvraag voor toegang tot de corporate portal kun je indienen via press@bedrocan.com.

Duitse versie

Engelse versie

Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Bedrocan International gewijzigd

Sinds 1 november 2017 ontvangen medewerkers van Bedrocan International een vergoeding voor reiskosten op basis van € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer. Om die vergoeding volledig af te stemmen met de regels die de Belastingdienst hanteert, wordt uitgegaan van 214 werkdagen op jaarbasis voor een medewerker die fulltime (vijf dagen per week) werkt. Bij dit aantal is rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantie, ziekte en incidenteel thuiswerken.

De maandelijkse vergoeding voor reiskosten wordt dan als volgt berekend:

214 x reisafstand (v.v.) x € 0,19 : 12

Voor medewerkers met een parttime dienstverband wordt de berekening naar evenredigheid toegepast. Voor medewerkers van Bedrocan Nederland is deze verandering niet van toepassing.

Bedrocan nog in de running voor Duitse vestiging

Bedrocan is nog steeds een kandidaat om in Duitsland te mogen gaan telen. Onlangs was Bedrocan op uitnodiging op bezoek bij het Duitse medicijnagentschap (BfArM) om de Duitse plannen toe te lichten. Bedrocan is één van de tien kandidaten die door zijn in de volgende fase van de aanbestedingsronde. Bedrocan heeft ook al een locatie in Duitsland op het oog: Bunde, net over de Nederlandse grens bij Bad Nieuweschans.

Bunde is een dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen en telt ruim 7.500 inwoners. De werkgelegenheid is er laag en volgens onze bedrijfsjurist Robert Rademaker, die de aanbesteding voor Bedrocan heeft voorbereid en begeleidt, is de lokale Duitse overheid er alles aan gelegen om meer banen te creëren. Robert beschouwt Bunde als een ideale locatie: “Er zijn diverse interessante subsidiemogelijkheden om Duits personeel aan het werk te helpen. Daarnaast is er grond beschikbaar die geschikt is voor een Bedrocan productiefaciliteit en de bereikbaarheid is erg goed.” Bunde ligt in het verlengde van de A7, de snelweg die van Groningen naar Bad Nieuweschans loopt. Bunde ligt ongeveer een half uur rijden van het hoofdkantoor in Veendam.

Bedrocan hoopt in de nieuwe faciliteit ten minste 1.400 kilo medicinale cannabis te mogen produceren voor de Duitse markt. “Dat is nog een voorzichtige prognose”, aldus Robert. “Wij verwachten dat er uiteindelijk veel meer vraag zal zijn in Duitsland. Onze plannen voorzien er in dat we desgevraagd makkelijk kunnen opschalen om aan de Duitse vraag te kunnen blijven voldoen.”

Naar verwachting zal medio maart de Duitse overheid een beslissing nemen welke producent de beste papieren heeft en er uiteindelijk in Duitsland mag gaan produceren.

Emmeloord feestelijk geopend

Producten Bedrocan nu ook verkrijgbaar in Denemarken

Het Deense bedrijf CannGros heeft een vergunning gekregen om de producten Bedrocan en Bediol naar Denemarken te mogen importeren. Ook heeft het bedrijf interesse getoond in de Bedromedic, Bedrocan’s eigen verdamper nog op de markt moet komen. Sinds begin dit jaar staat de Deense overheid toe dat artsen medicinale cannabis mogen voorschrijven. Het betreft een pilot van vier jaar. Denemarken laat uitsluitend onder GMP geproduceerde cannabis toe. Laat dat nu net onze specialiteit zijn.

Ondertussen in Noorwegen

Net als in veel andere Scandinavische landen neemt de belangstelling voor gestandaardiseerde medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit in Noorwegen snel toe. Niet alleen bij patiënten, maar ook bij zorgprofessionals. Daarom was Bedrocan-medewerker Mikael Kowal uitgenodigd om tijdens de jaarlijkse wetenschappelijke conferentie voor pijnbehandeling in het Rikshospitalet in Oslo een posterpresentatie te geven en te praten over de mogelijke inbreng van Bedrocan bij klinisch onderzoek. Directe aanleiding is het onderzoek naar fibromyalgie en cannabis van het Leids Universitair Medisch Centrum, waarbij Bedrocan®, Bediol® en Bedrolite® worden ingezet.

Met een groep Noorse specialisten is uitgebreid gepraat over de mogelijkheden voor klinisch onderzoek in Noorwegen. Daarnaast heeft Mikael de nodige vragen beantwoord over standaardisatie, GMP, toedieningsvormen, de stand van de wetenschap, ons placebo-materiaal én de missie en visie van Bedrocan.

Hans Bartelds nieuwe productiemanager voor Bedrocan Nederland

Met ingang van het nieuwe jaar is Hans Bartelds productiemanager van Bedrocan Nederland. Hij volgt daarmee Wouter Dijkstra op, die de overstap heeft gemaakt naar manager clinical research bij Bedrocan International.

Hans (Veendam, 1961) is afgestudeerd als chemisch technoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij deed in de afgelopen 28 jaar kennis en ervaring op als procestechnoloog en productiemanager bij Avebe, Kisuma Chemicals en FMC Chemicals Netherlands.

Ook werkte Hans geruime tijd bij Glucona (een joint venture tussen Akzo en Avebe), waar hij ook de farmaceutische wereld leerde kennen.

“Organiseren, structureren en motiveren”, vat Hans zijn takenpakket bondig samen. “Ik word het meest gedreven door de mensen in de organisatie. Bedrocan Nederland maakt een enorme groeispurt door en het is niet alleen de kunst om processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maar ook dat medewerkers daar zo goed als mogelijk in mee te laten groeien, zodat ze met plezier hun bijdrage leveren.”

Hans is getrouwd met Harma en samen hebben ze drie zoons. Die zijn het ouderlijk huis in Meeden inmiddels uit. Twee van hen, Jos (27) en Teun (26), hebben zich inmiddels gesetteld als werkenden en samenwonend, terwijl Mart (22) nog als student Biomoleculaire wetenschap aan de RUG  ‘op de loonlijst’ staat. Sinds enkele maanden zijn Hans en Harma de trotse grootouders van Siem.

Facturen en declaraties zo veel mogelijk digitaal

Medewerkers die direct contact hebben met leveranciers worden verzocht om facturen rechtstreeks ter attentie van onze crediteurenadministratie te laten sturen; liefst digitaal. Het adres is: factuur@bedrocan.com. Het is daarbij ook van belang dat de factuur duidelijk maakt voor welk bedrijfsonderdeel (Bedrocan International of Bedrocan Nederland) en welke vestiging (A1, A2, A5) het product of de dienst geleverd is. Neem voor meer informatie contact op met financial controller Sander van Velzen via s.vanvelzen@bedrocan.com.
Sander is voor Bedrocan International ook aanspreekpunt voor declaraties. Medewerkers kunnen bij hem terecht voor de formulieren. Deze kunnen vervolgens – ingevuld, ondertekend door de direct leidinggevende én voorzien van bonnen – weer bij Sander worden aangeleverd. Liefst ook digitaal.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter