Interne nieuwsbrief

Nieuwe CBD-variëteit in de maak

De onderzoeksafdeling (R&D) van Bedrocan is een onderzoekstraject gestart naar een nieuwe variëteit om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar CBD-houdende cannabis door de farmaceutische industrie. Deze nieuwe plant moet een hoog percentage CBD bevatten, en na de oogst zo veel mogelijk gedroogde bloemtoppen opleveren. Hiervoor is op de R&D locatie in Veendam een veredelingsprogramma met verschillende kruisingen begonnen om zo nieuw genetisch materiaal te verkrijgen. De eerste resultaten zijn al behaald.

De eerste resultaten zijn volgens Bedrocan’s plantdeskundige Hugo Maassen hoopgevend: “De eerste zaden zijn ondertussen een feit binnen dit veredelingsprogramma. Binnenkort zullen ze worden ontkiemd en opgekweekt tot volwassen planten. De verwachting is dat een kwart van deze planten een hoog CBD en een laag THC percentage zal bevatten. Daarmee komt deze groep in aanmerking voor verdere doorontwikkeling.”

Het nieuwe genetisch materiaal is verkregen door bevruchting van een vrouwelijke versie van Bediol, een bestaande cannabissoort uit het Bedrocan-assortiment. Cannabisplanten kunnen zowel één- als tweehuizig zijn. Bij een eenhuizige versie komt op dezelfde plant zowel een mannelijke als vrouwelijk bloeivorm voor. Bij een tweehuizige versie heeft de plant een mannelijke óf een vrouwelijke bloeivorm. Bedrocan is doorgaans uitsluitend geïnteresseerd in de vrouwelijke, onbevruchte bloeivorm omdat deze bloemtoppen juist vol werkzame stoffen zitten.

Om nieuwe zaden te kunnen produceren moest er echter eerst een bevruchting plaatsvinden. Maassen: “We hebben de hormoonhuishouding van de plant dusdanig beïnvloed dat er ook mannelijke bloei is ontstaan. We hebben eigenlijk van een vrouwelijke plant gedeeltelijk een man gemaakt, die ook daadwerkelijk stuifmeel is gaan produceren. Hiermee konden we de vrouwelijke bloeivorm bestuiven om nieuwe zaden te verkrijgen.”

De nieuwe plant is uiteindelijk bedoeld als farmaceutische grondstof (API) voor de ontwikkeling van CBD-houdende medicijnen. Naast flos voor patiënten levert Bedrocan namelijk ook grotere, industriële batches aan de farmaceutische industrie. Uit deze batches worden de werkzame inhoudsstoffen CBD en THC gehaald. Dit wordt ook wel extractie genoemd. Maassen: “Daarmee voldoen we aan de wens van de farmaceutisch industrie. Zo wil het ene bedrijf juist een hoog THC-gehalte en het andere meer CBD. We hebben uiteraard het CBD-product Bedrolite, bedoeld voor de patiënt, maar dat levert als API-grondstof eigenlijk te weinig op. Vandaar de zoektocht naar een nieuw variant.”

Brochure over medicinale cannabis in duidelijke taal

Bedrocan heeft een nieuwe brochure ontwikkeld waarin de werking van medicinale cannabis in duidelijke taal wordt uitgelegd. Het is voorlopig een Engelstalige uitgave bedoeld voor patiënten, artsen en beleidsmakers.

Tijdens een wetenschappelijke congres over de werking van cannabinoïden, dat onlangs in Nederland werd gehouden, is het eerste exemplaar gepresenteerd aan het aanwezige publiek. Hieronder kun je je eigen versie downloaden.

Engelse stijlgids beschikbaar

Binnen Bedrocan wordt er steeds meer in de Engelse taal gecommuniceerd. E-mails, brieven of artikelen. Om medewerkers van dienst te zijn heeft Bedrocan een eigen Engelse stijlgids ontwikkeld. Daarin staat precies hoe bepaalde Engelse woorden geschreven moeten worden. Ook geeft het advies over bijvoorbeeld het gebruik van hoofdletters en leestekens. Daarnaast bevat het een uitgebreide lijst met vaak gebruikte termen. De laatste versie van de stijlgids is te vinden op Bedrocan’s Corporate Portal, maar je kunt ‘m ook hieronder downloaden. De Corporate Portal is overigens alleen te benaderen met een login en is vooralsnog uitsluitend beschikbaar voor medewerkers met een Bedrocan-mailaccount.

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Bedrocan heeft betaaldata vastgelegd waarop het salaris aan de medewerkers wordt uitbetaald. Voorheen fluctueerde dat nog wel eens, maar dat is nu voorbij. De nieuwe betaaldata van het salaris zijn voor het gehele jaar bekend en staan in een handig overzicht dat gedownload kan worden. In verband met maand- dan wel periodeverloning verschillen de betaaldata van Bedrocan Nederland met die van International. Kijk dus in het juiste rijtje.

Even voorstellen… Yvonne Starre

Yvonne Starre is met ingang van juni de nieuwe HR Manager voor Bedrocan. Zij is gevestigd in Emmeloord, maar zal ook regelmatig te vinden zijn in Veendam. Haar eerste taak is om Bedrocan Nederland te ondersteunen op het gebied van personeelszaken (HR). Ze zal daarbij nauw samenwerken met Janny Homan en interim HR-manager Patricia Zeegers.

Starre brengt een goede dosis kennis mee die ze heeft opgedaan bij diverse bedrijven: van onderwijs tot supermarktdistributie, en van gevels en kozijnen tot ouderenzorg. Starre: “Mijn uitgangspunt is dat ik het product of de dienst leuk moet vinden. Ik moet wat kunnen toevoegen aan het proces. Bij Bedrocan zal ik er alles aan doen om de processen te verbeteren en het personeelsbeleid te versimpelen.“

De vraag naar medicinale cannabis is de afgelopen jaren fors toegenomen. Bedrocan is hierdoor in korte tijd gegroeid. De processen om dit te ondersteunen zijn nog niet meegegroeid in hetzelfde tempo. Starre: “Voor ons ligt dus de mooie taak om ervoor te zorgen dat alle personele processen straks beter zijn ingericht op en aangepast aan de nieuwe organisatie.“

Na een haar eerste maand voelt Starre zich trots op het feit dat ze onderdeel mag uitmaken van een enthousiast team: “Het is me opgevallen met hoeveel passie en liefde wordt gesproken over medicinale cannabis. In een groeiende organisatie is altijd een boel te doen. Maar één ding staat als een paal boven water: we doen het voor ‘onze’ patiënten.”

Vertrouwenspersoon ongelijke behandeling

Op het werk kan het voorkomen dat de samenwerking niet altijd even prettig verloopt. Zo kan je te maken krijgen met bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en zelfs geweld. Een vertrouwenspersoon kan bij dit soort delicate kwesties van pas komen. Bedrocan maakt gebruik van een extern vertrouwenspersoon die bij de brancheorganisatie is aangesloten.

Als werknemer heb je altijd te maken met andere mensen zoals collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, etc waarbij het kan voorkomen dat de samenwerking niet altijd even prettig verloopt. De gevolgen van gewenste omgangsvormen liegen er niet om: menselijk leed, verloop, verlies in productiviteit, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid.

Klachten kunnen in de meeste gevallen intern worden opgelost door ze te bespreken met je eigen leidinggevende, een andere leidinggevende of een medewerker van de afdeling HR. Als  een intern traject geen oplossing biedt, kan je jouw klacht bespreken met een externe vertrouwenspersoon.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

  • het opvangen, begeleiden en ondersteunen van werknemers
  • het analyseren van voorvallen en adviseren hierover
  • verwijzing naar professionele hulpverleners.

Het gaat erom dat delicate kwesties op de juiste manier moeten worden opgelost. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Er wordt slechts actie ondernomen wanneer de melder daarmee instemt.

Bedrocan maakt gebruik van een vertrouwenspersoon die bij de brancheorganisatie is aangesloten. Hierbij de verwijzing naar Artikel 62 van de CAO:

‘GMP is een absolute must voor Bedrocan’

Tijdens een tweede personeelsbijeenkomst heeft CEO Tjalling Erkelens de medewerkers op A5 en A2 weer meegenomen in de laatste ontwikkelingen. Daarbij werd aan het belang van GMP de meeste tijd besteed. Niet voor niets, zegt Tjalling. “We hebben de afgelopen weken opnieuw gezien dat de wereld onze producten wil. Dat we aan de eisen van good manufacturing practice (GMP) voldoen, onderscheidt ons van alle andere partijen. Naast een goed standaardisatieproces en leverbetrouwbaarheid maakt ons GMP-certificaat écht het verschil en daarmee is het een absolute must voor Bedrocan.”

Patiënten, dokters, de farmaceutische wereld en wet- en regelgevers verlangen een betrouwbaar product van een betrouwbare organisatie. Daar worden we ook op getoetst. Zo is er in oktober weer een GMP-audit, waarbij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal beoordelen of we de zaken op orde hebben. Over de agenda van die audit worden medewerkers tijdig geïnformeerd.

Voldoen aan GMP-eisen is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers, maar dan moeten we medewerkers wél in staat stellen om hun werk volgens die eisen te doen. Daarom wordt, in nauw overleg met de afdeling Quality Assurance (QA), gewerkt aan betere processen, het verbreden en verdiepen van kennis onder medewerkers (training) en het juist beleggen van verantwoordelijkheid.

Tjalling gaf verder aan dat de Bedrocan organisatie groeit en dat aan die groei voorlopig geen einde komt. Onze producten gaan als active pharmaceutical ingredient (API-grondstof) en als medicijn, direct bedoeld voor patiënten, steeds vaker de grens over en daarom wordt nu al rekening gehouden met het benutten van de volledige productieruimte in A5. Daarmee wordt de capaciteit in Emmeloord verdubbeld en krijgen we er bij Bedrocan Nederland nog een hoop nieuwe collega’s bij.

Ook Bedrocan International groeit. Daar verschijnt op korte termijn een flink aantal vacatures, die ook intern worden uitgezet. Bedrocan-medewerkers zijn van harte uitgenodigd om daar aandachtig naar te kijken en eventueel te solliciteren. Ook ‘bovenin’ de organisatie zijn veranderingen te verwachten. De werving van een derde boardmember (naast Tjalling Erkelens en Ben Bronfman) is opgestart, terwijl de functies CFO en COO tijdelijk ingevuld worden door Mauricio Agudelo en Jaap Erkelens.

Met de groei van de organisatie stijgt ook het belang van medezeggenschap. Dat zorgt voor een grotere betrokkenheid en de organisatie kan beter gebruik maken van de kennis en ervaring van medewerkers. Daarom zal een Centrale Ondernemingsraad voor zowel A2 als A5 worden ingericht. Dat is een procedure (inclusief verkiezingen) van langere adem, maar de ondernemingsraad moet in 2018 actief zijn. De afdeling HR zal jullie op de hoogte houden.

Tot slot. In Bhutan, een koninkrijk in de Himalaya, ingeklemd tussen India en China, is het project Bhutanics van start gegaan. Hugo Maassen is, samen met de wetenschappers Eric Schranz (Wageningen Universiteit) en Robin van Velzen (Wageningen Universiteit/Bedrocan International) naar het bergstaatje afgereisd voor wetenschappelijk onderzoek naar plaatselijke cannabisvariëteiten. In het project werken de Bhutanese overheid, Bedrocan, de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Amsterdam samen. “In Bhutan groeit cannabis in het wild en mogelijk kunnen we daar materiaal vinden dat genetisch en chemisch interessant is voor verdere ontwikkeling van medicinale cannabis,” legt Tjalling uit. “In samenwerking met de overheid en diverse kennisinstituten in Bhutan wordt daar onderzoek naar verricht. Tegelijkertijd gaat Bedrocan – samen met de Transvaal Apotheek – Bhutan helpen met het ontwikkelen van cannabisolie voor patiënten in dat land.”

Spreekbeurt over medicinale cannabis

Britt, de tienjarige dochter van teamleider verwerking Ilse Andringa, kwam op het idee om haar spreekbeurt op school te wijden aan medicinale cannabis.

Om te illustreren dat de productie van medicinale cannabis aan farmaceutische eisen gebonden is, werd zelfs een klasgenootje in ‘het pak’ gehesen. En, toeval bestaat niet, deze klasgenoot heet Tjalling…

De reacties op de spreekbeurt waren zeer positief, want ook bij de jongere generatie ontbreekt kennis over de medicinale toepassing van cannabis. Daarmee staat de klas van Britt alvast op voorsprong en heeft Britt er zelf een dikke voldoende bij.

Ook spreekbeurtplannen? Neem eerst even contact op met de afdeling Marketing, PR & Communicatie.

Overzicht opbrengst van Veendam en Emmeloord

In onderstaande taartdiagrammen wordt per locatie aangeven welke soorten het afgelopen jaar zijn geproduceerd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter