Interne nieuwsbrief

Business Development en Finance team update

Langs deze weg deel ik jullie mee dat Mauricio Agudelo vanaf 1 juli 2019 niet meer voor ons werkt.

Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen, is zijn rol als leidinggevende van het Business Development-team overgenomen door Varun Arora. Hans Spits zal, naast zijn rol als Finance Manager, de taken van CFO overnemen totdat de vacature van CFO is vervuld. Zowel Varun als Hans rapporteren tijdens deze overgangsperiode rechtstreeks aan Jaap Erkelens.


We waarderen het werk dat Mauricio voor ons heeft gedaan en wensen hem het beste in zijn toekomstige loopbaan.

Mochten er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de HR-afdeling via hr@bedrocan.com. Afhankelijk van het aantal en aard van de vragen zullen de antwoorden, in samenspraak met het managementteam, rechtstreeks dan wel in een nieuw communiqué worden gedeeld.

Met vriendelijke groet,

Tjalling Erkelens

Radiostilte aangaande Nederlandse aanbesteding

Binnenkort wordt duidelijk wanneer de nieuwe Nederlandse aanbesteding van start gaat. Waarschijnlijk zorgt dit voor enige druk van buitenaf, bijvoorbeeld van media, consultants, concurrenten of patiënten die dingen van ons willen weten. Het is belangrijk dat we daar NIET op in gaan. Gedurende het proces van de aanbesteding kunnen en mogen we hier geen inhoudelijke uitspraken over doen.

Mocht je een vraag krijgen van wie dan ook, onthoud je dan altijd van commentaar. Het standaard antwoord kan alleen zijn:

‘De aanbesteding is inderdaad uitgeschreven. Bedrocan bestudeert deze nu. Maar gedurende het proces doen we verder geen uitspraken.’

Elke vraag die mogelijk gerelateerd is aan de lopende aanbesteding moet gemeld worden bij Ole Heil van PR en Communicatie en Robert Rademaker van Legal. Mocht iemand doorvragen of heb je het gevoel dat dit antwoord niet volstaat, neem dan ook contact op met de directeur PR en Communicatie om dit te bespreken. Ga nooit zelf een ander antwoord geven. Let op dat de doorlooptijd van deze aanbesteding en dus de situatie waarin we niks kunnen zeggen best lang kan duren, omdat we nog niet weten hoe het proces er precies uit gaat zien en hoeveel tijd de overheid nodig gaat heeft om tot een besluit te komen.

Mocht de situatie de komende periode wijzigen dan zullen we dat mededelen.

Salarisstijging voor meeste medewerkers

Na meer dan een jaar is er eindelijk een nieuw CAO akkoord voor de CAO Glastuinbouw.

In dit akkoord is onder andere een salarisstijging van 3,35% afgesproken. Deze stijging gaat in per 1 juli 2019 en is alleen van toepassing bij medewerkers met een bruto maandsalaris lager dan € 4.302,21 (CAO Glastuinbouw H1, artikel 2).

Ook de bedragen voor de bereikbaarheids- en reiskostenvergoeding conform CAO zijn verhoogd. Hierover worden de mensen van Bedrocan Nederland verder geïnformeerd tijdens de werknemersbijeenkomsten op 23 en 24 juli a.s.

Voor medewerkers die een reiskostenvergoeding krijgen op basis van 0,19 cent per kilometer verandert er niets.

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling HR via hr@bedrocan.com.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter