Interne nieuwsbrief

Ben jij voorbereid op een interne audit?

Ben jij voorbereid op de aankomende interne audits? Nee?! Weet je niet wat het is? Lees dan gauw verder want Bedrocan houdt zogeheten interne audits, waarbij we onze werkwijzen tegen het licht houden. Deze vinden vanaf heden plaats en worden uitgevoerd door het eigen personeel.

Een interne audit wordt van te voren aangekondigd en vindt plaats volgens gemaakte afspraak. De afdeling wordt dus niet verrast. Je leidinggevende zal je daar zonodig van op de hoogte brengen.

Wat is een interne audit?
Een interne audit is een systematisch onderzoek naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie. Het bereidt ons voor op een ISO audit, waar je hieronder meer informatie over kunt vinden. Een interne audit wordt altijd uitgevoerd door de eigen medewerkers.

De volgende medewerkers zijn getraind als interne auditors:

Petra Amsinga Wim Bouter Naiem Hakiemie Monique Jager
Willem Mink Sharon Oosterhuis Margret Westerhuis

Kan een interne auditor ook bij mij langskomen?
Ja, de interne auditor kan in principe op elke afdeling langs komen, ongeacht of je voor Bedrocan Nederland of Bedrocan International werkt.

Moet ik mij voorbereiden op een audit?
Dat kan, maar dat hoeft niet, want in principe weet iedere medewerker wat zijn werkzaamheden en handelingen zijn. Je hebt daar voor een training gehad en de werkinstructies zijn beschikbaar op de daarvoor aangewezen plekken, waaronder het QMS.

Welke vragen kunnen aan bod komen?
Het gesprek begint eigenlijk standaard met de volgende vragen:

 • Wat voor werk doe je?
 • Waar staan jouw werkzaamheden omschreven?
 • Kun je de procedure laten zien?

Daarna wordt het gesprek vervolgd en zullen er nieuwe vragen volgen die betrekking hebben op wat jij gezegd hebt.

ISO Audit

Voor de zomer vindt bij Bedrocan ook een zogeheten ISO audit plaats. Dan komt een extern bedrijf naar Bedrocan om willekeurig medewerkers te ondervragen over onze werkwijzen. Zo’n audit bestaat uit twee dagen. Op de eerste dag wordt A2 in Veendam bezocht en de tweede dag is A5 in Emmeloord aan de beurt.

Wat is een ISO audit?
Tijdens een ISO audit wordt beoordeeld of Bedrocan de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (QMS) hanteert. Bedrocan heeft een eigen QMS waarin onze procedures en werkinstructies staan. Zo zijn er werkinstructies voor het oogsten of het desinfecteren van ruimtes. Maar er staat ook beschreven wat de managementdoelstellingen zijn en hoe binnen de organisatie wordt gecommuniceerd. Alle procedures zijn digitaal opgeslagen, maar veel daarvan zijn ook aanwezig op de werkvloer.

Tijdens de ISO audit wordt het gehele QMS onder de loep genomen. De beoordeling wordt uitgevoerd door het externe bedrijf BSI. Tijdens de audit gaat de medewerker van BSI, ook wel auditor genoemd, in gesprek met het management, maar ook met de medewerkers op de afdeling. De auditor kan observeren wat je doet of een gesprek met je aan gaan. In dit gesprek gaat het over hoe jouw werkzaamheden bijdragen aan de kwaliteit van ons eindproduct en de onderling afgesproken werkwijzen.

Tips

Wim Bouter is onze Quality Assurance Manager en hij ziet toe dat een audit goed verloopt. Hij heeft drie belangrijke tips:

1 – Geef antwoord op de vraag, blijf bij het onderwerp, wijd niet uit

2 – Probeer geen antwoord te verzinnen. Als je het antwoord niet weet, zeg je dat gewoon

3 – Wees niet bang of nerveus. De uitslag van de audit heeft geen gevolgen voor jou persoonlijk. Het brengt slechts in kaart of de organisatie als geheel op orde is.

Waarom is een ISO audit nodig?
De audit is nodig om ons ISO 9001 certificaat te kunnen behouden. Dit certificaat toont aan dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt over de manier waarop wij werken, dat deze afspraken zijn vastgelegd en er op wordt toegezien dat iedereen deze afspraken kent. Het biedt partijen die met ons (willen) samenwerken de garantie dat we er geen rommeltje van maken, maar dat onze processen goed op orde zijn. ISO staat wat dat betreft gelijk aan kwaliteit.

Maar we hebben toch al een GMP certificaat. Is dat niet voldoende?
Een controle voor een ISO 9001 certificaat helpt ons als organisatie uitvoerig na te denken over onze werkwijzen en deze vakkundig vast te leggen. Dat komt de GMP certificering weer ten goede. Bij GMP moeten we namelijk ook alles goed op orde hebben. Maar net even een stapje verder, omdat de inspecteur dan ook alles wil weten over hygiëne en kwaliteitsbewaking.

Is een ISO audit eenmalig?
Nee, een ISO audit vindt elk half jaar plaats. Deze worden door je leidinggevende en zo nodig in de nieuwsbrief aangekondigd.

Wat gebeurt er na de audit?
De auditor schrijft een rapport met de bevindingen. Daarin staat of we onze processen op orde hebben. Zo niet, dan krijgen we de kans om onze processen alsnog aan te passen. Doen we dat niet dan komt het certificaat in gevaar. Maar zo ver laten wij het natuurlijk niet komen.

Duitse uitbreidingsplannen uitgesteld

De Duitse aanbestedingsprocedure heeft een vertraging opgelopen van enkele maanden of misschien langer. Dit komt door een rechterlijke uitspraak na klachten van een Duitse onderneming. Deze vond dat er te weinig tijd was om de deadline van de aanbesteding te halen. De rechtbank gaf de ondernemer gelijk en verbood vorige week het Duitse medicijnagentschap (BfArM) om kweeklicenties uit te geven.

Bedrocan was, samen met tien andere, voornamelijk Canadese ondernemingen, in de running voor een kwekerslicentie. Het idee was, om na toekenning van de vergunning, dit jaar te beginnen met de bouw van een nieuwe faciliteit in Bunde. Deze plannen, zijn door de uitspraak, nu tijdelijk in de ijskast komen te staan.

Nieuwe privacywetgeving: wat betekent dit voor Bedrocan?

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking. Vanaf die datum gelden in alle Europese lidstaten dezelfde privacyregels. De AVG vervangt daarmee de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp.

De wet is straks van toepassing op alle organisaties en instanties die persoonsgegevens beheren, opslaan of verwerken. Zo mag Bedrocan als werkgever geen onnodige gegevens opslaan en alleen gegevens verwerken die ook daadwerkelijk verwerkt mogen worden. Daarnaast zijn er een paar duidelijke regels. Zo moet Bedrocan:

 • vooraf duidelijk maken welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel
 • zorgen voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens
 • persoonsgegevens niet nodeloos lang bewaren en wensen tot inzage, correctie of verwijdering van de medewerker inwilligen
 • gegevens beveiligen en ongeoorloofde verspreiding (datalekken) voorkomen

Wat betekent de AVG voor jou als Bedrocan-medewerker?

Ten eerste biedt de AVG meer en betere rechten op de bescherming van de privacy. Iedere medewerker heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de eigen persoonsgegevens. Een nieuw verkregen recht is het recht op dataportabiliteit. Dit wil zeggen dat de werknemer recht heeft om de persoonsgegevens, indien gewenst, door te laten geven aan een andere organisatie.
Bedrocan wil als goed werkgever zorgvuldig omgaan met de gegevens van alle medewerkers. We verwerken alleen gegevens die zijn verkregen op basis van een wettelijke grondslag (zoals een arbeidsovereenkomst), met individuele toestemming of op grond van een wettelijke verplichting. Het is goed om te weten dat Bedrocan, op basis van de AVG, niet meer informatie mag en zal vragen en verzamelen dan noodzakelijk is.

Mocht je meer willen weten over de AVG, lees dan De AVG in een notendop. Of neem contact op met de afdeling Legal via Roelien van der Wal.

Bedrocan op bezoek in Bhutan

De Bhutanese overheid wil op het gebied van medicinale cannabis samenwerken met Nederlandse onderzoekers. Onlangs zijn in het Aziatische bergstaatje hierover de eerste besprekingen gevoerd. Daarbij aanwezig waren onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR), Naturalis en de Universiteit van Amsterdam (UVA). Bedrocan werd als ervaren cannabisteler daarbij  vertegenwoordigd door CEO Tjalling Erkelens en zijn vrouw Wupke Bruining.

Het Koninkrijk Bhutan telt ruim 750 duizend inwoners en ligt, ingeklemd tussen India en China, in het Himalaya-gebergte. Het land staat bekend om de enorme verscheidenheid aan flora en fauna, waarbij ook een behoorlijke hoeveelheid verschillende cannabisvariëteiten opvalt. Dat is niet vreemd als je bedenkt dat het oostelijke deel van de Himalaya bekend staat als de kraamkamer van de cannabisplant. Helaas heeft Bhutan, net als bijvoorbeeld India, Pakistan en Nepal, nooit kunnen meeprofiteren van de winsten die vooral in Europa en de VS zijn geboekt met de handel in cannabissoorten die z’n oorsprong in de Himalaya vinden. Volgens huidige regelgeving, vastgelegd in de Convention of Biological Diversity (het Biodiversiteitsverdrag uit 1993) en het Nagoya Protocol uit 2014 zou dat wel moeten.

Wilde cannabis

En Bhutan wil het ook. De overheid – met Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuk voorop – wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om van de wilde cannabis, die overal in het land groeit, volgens de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen medicinale cannabisolie te maken. Tegelijkertijd is het voor partijen als de WUR, Naturalis, UvA én Bedrocan vanuit wetenschappelijke en bedrijfseconomische motieven interessant om te weten welke variëteiten in het wild voorkomen en hoe puur en stabiel die variëteiten zijn. Onder de naam Bhutanics is een project opgetuigd waarin zowel de Bhutanese als de Nederlandse partijen gaan samenwerken om de cannabis in Bhutan uitvoerig te onderzoeken op genetica, chemische samenstelling en de mogelijkheden van medicinale toepassing, ook in Bhutan zelf.

De basis voor Bhutanics is gelegd in 2016, toen Wupke en Tjalling op uitnodiging van het Bhutanese koningshuis voor het eerst besprekingen voerden. Volgens Tjalling is het project een uitstekende manier om volgens internationale regels kennis en materiaal te vergaren voor productontwikkeling.

Uitgelezen kans

Tegelijkertijd is het een uitgelezen kans om Bhutan iets terug te geven door kennis en ervaring op gebied van medicinale cannabis te delen en op die manier invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De samenwerking met kennisinstituten als de WUR, Naturalis, UvA en sinds kort ook de Transvaal Apotheek in Den Haag voegt daar voor Bhutan ook een gerespecteerde en waardevolle wetenschappelijke dimensie aan toe.

Namens Bedrocan is het projectteam inmiddels uitgebreid met COO Lisette de Ruigh en plantdeskundige Hugo Maassen. De eerste veldexpeditie, waarbij cannabissoorten op verschillende locaties in Bhutan in kaart worden gebracht, vindt volgens plan aan het einde van de komende zomer plaats, net als de eerste proeven met het produceren van cannabisolie in Bhutan zelf.

Wordt vervolgd.

Eerste resultaten van Bedromedic-testpanel

Onlangs heeft Bedrocan de Bedromedic, een concept verdamper, opgestuurd naar 20 Nederlandse patiënten die medicinale cannabis gebruiken. We hebben deze patiënten gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met  de Bedromedic. Ondanks dat de vragenlijst nog niet door alle deelnemers is ingevuld, willen we toch graag een tipje van de sluier oplichten.

Wie kwam op het idee om cannabis als medicijn te gebruiken?

 • Ikzelf
 • Partner
 • Arts
 • Vrienden
 • Anders

Welke cannabissoort gebruikt u in de verdamper?

 • Bedica
 • Bediol
 • Bedrocan

Welke manier van inname heeft uw voorkeur?

 • Olie
 • Verdampen
 • Anders
 • Roken met tabak
 • Roken zonder tabak

Hoe ervaart u het hoesten / irritatie aan uw longen?

 • Aangenaam
 • Problematisch
 • Geen mening / geen idee
 • Niet problematisch

Bedrocan schenkt verdampers aan Tsjechische ziekenhuizen

Bedrocan heeft tien medische verdampers gedoneerd aan twee Tsjechische ziekenhuizen. Het gaat om de Volcano Medic® van Storz & Bickel die worden ingezet in het Sint Anna universiteitsziekenhuis en het Masaryk kankerinstituut in de stad Brno. Onder leiding van getraind personeel kunnen pijn- en kankerpatiënten leren het apparaat te bedienen en te doseren. Het Sint Anna ziekenhuis heeft hiervoor een speciale ruimte ingericht, die 17 april officieel in gebruik wordt genomen.

Tsjechië kent al jaren een medicinaal cannabisprogramma. Alleen worden de cannabis en de dure verdampers, net als in Nederland, niet (meer) vergoed door de ziektekostenverzekeringen. Dat is voor met name patiënten met een laag inkomen een groot probleem. Bedrocan hoopt door de schenking dat patiënten het apparaat en de verdampingsmethode eerst kunnen testen voordat ze tot aanschaf overgaan.

Verdampen wordt in de regel als de meest efficiënte toedieningsmethode beschouwd omdat de werkzame stoffen snel in het lichaam worden opgenomen. Ook is het veiliger dan roken omdat er geen giftige stoffen vrijkomen zoals koolmonoxide, ammoniak en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Bedrocan werkt al jaren samen met één van de artsen van het Sint Anna ziekenhuis dokter Radovan Hřib. Hij schrijft als pijnspecialist medicinale cannabis voor aan patiënten met chronische of acute pijn. De speciale gebruikersruimte is een idee van hem. Dokter Hřib: “Nu zijn patiënten vaak toegewezen op capsules die door de apotheek magistraal worden bereid. Maar dat is niet de beste doseringsmethode bij pijnmanagement. Verdampen verdient boven alles de voorkeur, omdat de damp direct wordt opgenomen in de bloedbaan en de werking meteen voelbaar is.”

Dokter Hřib is naast zijn werk in het ziekenhuis verbonden aan de Tsjechische patiëntenorganisatie KOPAC. Hij wordt in Tsjechië beschouwd als dé medisch expert op het gebied van medicinale cannabis. Hij werkt nauw samen met overheidsinstanties om patiënten betere toegang te geven tot medicinale cannabis en de administratie voor artsen te vereenvoudigen. Ook was hij betrokken bij de registratie van medische verdampers in Tsjechië. De gebruikersruimte met de verdampers is bedoeld om patiënten te leren doseren. Dokter Hřib: “Er is helaas geen universele dosering. Elke patiënt reageert weer anders op cannabis. Hier leren ze welke hoeveelheid het beste bij hen past. Ook ontdekken ze, onder deskundige begeleiding, of er bijwerkingen optreden en wat ze daar tegen kunnen doen.”

Technische versterking aan de slag in Emmeloord

Emmeloord (A5) heeft een nieuwe medewerker die de locatie op technisch gebied gaat ondersteunen. Zijn naam is Sjoerd Loonstra en verschillende mensen hebben al kennis met hem gemaakt. Sjoerd is voor een jaar ingehuurd om alle machines en installaties in Emmeloord goed te laten functioneren. Hij doet dat samen met onze eigen mensen en leveranciers.

Sinds de ingebruikname van A5 afgelopen jaar is bij een aantal voorzieningen kinderziektes geconstateerd. Ook zijn machines nog niet in bedrijf genomen. Met name de luchtbehandeling laat hier en daar te wensen over. De koelinstallatie, die de lucht in de luchtbehandelingskast moet koelen, werkt nog niet. Daardoor is de luchtkwaliteit in de kweekcellen nog niet altijd optimaal.

Daarnaast zal Sjoerd het computersysteem voor de waterafhandeling, de zogeheten waterfabriek, opnieuw inregelen. De dosering van de voedingsstoffen en zuren, dat nu nog handmatig gebeurd, zal worden geautomatiseerd. Tot slot zal hij alle apparaten valideren ten behoeve van het GMP-certificaat.

Als alles goed functioneert zal het team worden geïnformeerd en geïnstrueerd en komt het project daarmee tot zijn eind. Sjoerd geeft aan dat hij zich zeer welkom voelt en veel zin heeft om samen met het team de klus te klaren.

Nieuw: Bediol zalf

Sinds kort brengt de Transvaal Apotheek in Den Haag naast olie ook cannabiszalf op de markt. De zalf is daarmee een nieuwe toedieningsvorm voor patiënten. Het is gemaakt op basis van de cannabissoort Bediol en is bedoeld voor de behandeling van huidaandoeningen.

Volgens Arwin Ramcharan, apotheker QA bij de Transvaal Apotheek, is de zalf ontwikkeld op verzoek van een dermatoloog in Den Haag. “Ik noem geen namen, maar het is een dermatoloog met wie we vaker samenwerken. Hij was al bekend met de cannabisolie die we sinds 2015 op basis van de Bedrocan-variëteiten bereiden en schreef die zo nu en dan ook voor. Nu wilde hij een zalf op basis van Bediol proberen bij een groep van circa veertig patiënten. Als de test positief uitpakt, wordt de groep patiënten vergroot. Ondertussen kunnen andere patiënten de zalf op recept gewoon bij ons kopen.”

Met de voorschriften van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) en de Europese farmacopee (handboek met voorschriften voor analyse van geneesmiddelen – red.) onder handbereik was het voor de medewerkers van de Transvaal

Apotheek geen probleem om zo’n zalf volgens de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen te bereiden. Arwin: “We hebben heel veel expertise en weten hoe dat volgens de farmaceutische regels moet. We maken dagelijks meerdere zalfsoorten en bovendien zijn we bekend met gestandaardiseerde medicinale cannabis en cannabisolie. Bediol is qua samenstelling een goede start om de werkzaamheid van een zalf te proberen. Zolang je de samenstelling van werkzame stoffen onder controle houdt, is het eigenlijk alleen nog kijken naar zaken als smeerbaarheid en conservering.”

Met de zalf, waarvoor de patiënt zestig euro (per 20 gram) betaalt, is een nieuwe toedieningsvorm aan het gamma van cannabisproducten op basis van Bedrocan-variëteiten toegevoegd. De Transvaal Apotheek laat het daar voorlopig even bij. “We krijgen wel eens vragen over capsules, maar die zijn lastiger te maken. Bovendien is de toedieningsvorm wezenlijk anders; capsules gaan via de maag, waar stoffen worden afgebroken. Je moet daarmee dus veel hoger doseren.”

Overigens heeft ook Apotheek SMA in Rosmalen, dat eveneens olie bereidt uit Bedrocan-variëteiten, een zalf voor diverse huidaandoeningen beschikbaar. Deze cannabinoïdenzalf is echter gemaakt op basis van CBD-kristallen.

Overzicht opbrengst van Emmeloord en Veendam

In onderstaande taartdiagrammen wordt per locatie aangeven welke soorten de afgelopen weken zijn geproduceerd. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter