Interne nieuwsbrief

Bedrocan weg uit Canada

De producten van Bedrocan zijn niet meer verkrijgbaar in Canada. Afgelopen jaar is de samenwerking opgezegd met de holdingmaatschappij Canopy Growth Corporation, die onder de naam Bedrocan Canada in het Noord-Amerikaanse land cannabis mocht telen en verkopen.

Er waren al langere tijd spanningen tussen het management van Canopy Growth en het management van Bedrocan International. Deze spanningen kwamen met name voort uit het voornemen van Canopy om de recreatieve markt in Canada te gaan betreden. Sinds oktober 2018 is naast medicinale cannabis ook recreatieve cannabis toegestaan in het land. Bedrocan wilde niet dat de goede naam hiermee, op welke wijze dan ook, in verband zou worden gebracht. Samen met een advocatenkantoor heeft onze Legal Counsel Robert Rademaker het afgelopen jaar hierover meerdere keren intensief onderhandeld: “Bedrocan wilde de relatie met Canopy in Canada beëindigen. Er heeft een belangrijke juridische procedure achter de schermen afgespeeld, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt.”

Licentie

Bedrocan International had een licentie afgegeven aan Bedrocan Canada, een dochteronderneming van Canopy. Met deze licentie mocht Bedrocan Canada de Canadese markt bedienen en medicinale cannabis kweken volgens de kweekmethode van Bedrocan. Deze licentie is nu ingetrokken en er zijn afspraken gemaakt voor de toekomst. In een zogeheten  moratorium, een soort van strafbepaling, is vastgelegd dat Bedrocan gedurende een bepaalde tijd geen zaken mag doen in Canada én Zuid-Amerika. Inmiddels zijn alle overeenkomsten getekend en zullen partijen uiterlijk 31 december 2018 volledig uit elkaar zijn.

Tjalling ook volgend jaar on tour

Onze CEO wil graag het contact blijven houden met de medewerkers op de werkvloer. Daarom zal Tjalling Erkelens ook volgend jaar het personeel tijdens speciale bijeenkomsten op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Voor de Engelstalige medewerkers zal een Engelse sessie worden opgezet.

Tijdens de bijeenkomst Tjalling on Tour kunnen er opnieuw allerhande vragen aan Tjalling worden gesteld. De laatste sessie voor dit jaar staat gepland op woensdag 19 december 2018.

Engelstalige bijeenkomst

Nieuw zijn de Engelstalige bijeenkomsten zodat ook het team van Business Development en de overige Engelstalige collega’s op de hoogte worden gebracht. Via een videoverbinding  kan mee worden geluisterd. De bijeenkomsten in Emmeloord en Veendam zijn gewoon in het Nederlands. Een officiële uitnodiging met de tijden volgt via Outlook. Medewerkers in de verwerking en de kweek ontvangen deze via de teamleiders.

 

Data Tjalling on Tour
Woensdag 20 Maart
Woensdag 19 Juni
Woensdag 25 September
Woensdag 18 December

Wat doe je als het brandalarm afgaat?

Het komt wel eens voor dat het brandalarm bij Bedrocan afgaat. Wat doe je dan als medewerker? Blijf je zitten en wacht je op instructies? Of ga je kijken wat er aan de hand is?

Volgens Petra Amsinga, één van de BHV-ers binnen Bedrocan, is het heel simpel: “Als medewerker ga je altijd meteen naar buiten en verzamel je bij de daar voor bestemde verzamelplaats. Dit geldt ook voor het personeel met speciale kleding aan. Die hoeven zich niet eerst om te kleden. Gewoon met pak meteen naar buiten.”

De verzamelplaats buiten is te herkennen aan het groen gemarkeerde bord met poppetjes en pijltjes. Tot nu toe is het gelukkig altijd loos alarm geweest. Volgens Petra is dit voor de medewerker alleen niet altijd goed in te schatten. Vooral als je in de verwerking zit: ”Daar zie en hoor je niet alles. Ook als je in het kantoor werkt, weet je niet wat er achter of beneden gebeurt.”

Binnen Bedrocan hebben medewerkers een speciale training gehad en alleen zij mogen zich bedrijfshulpverlener, kortweg BHV-er, noemen. Ze zijn in die rol onder meer verantwoordelijk voor evacuatie van medewerkers en bezoekers. Ze weten hoe ze een beginnende brand moeten bestrijden en kunnen eerste hulp verlenen. Iedereen – zowel medewerker als bezoeker – is verplicht de instructies van de BHV-er op te volgen.

De volgende Bedrocan-medewerkers zijn opgeleid als BHV-er:

A2 – Veendam A5 – Emmeloord

Petra Amsinga

Ilse Andringa

Gaby Arends

Lia van Es

Hilde Haveman

Peter Kort

Hedwig Wijkenga

Manon Kuiper
 

Boaz Kwakman

Stabiele fundering voor Operations

Het jaar 2018 loopt alweer bijna ten einde. Voor Operations is het een roerig jaar geweest. “Het was onrustig”, vat plantmanager Willem Mink het jaar kort samen. Maar inmiddels is er een stabiele fundering gelegd. Willem blikt terug, maar kijkt ook vooruit.

Door Willem Mink

Jaap Erkelens is dit jaar opgestaan en heeft de touwtjes binnen Operations Nederland in handen genomen. Samen met Tjalling (en het MT) is de organisatie binnen Nederland opnieuw vorm gegeven. En we kunnen nu wel zeggen dat er weer een stabiele fundering staat.

De productie draait volop en we verbeteren onszelf elke dag. Zowel met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van ons product. Maar ook op GMP gebied worden we beter.

Nieuwe QA-afdeling

Een volledig nieuwe QA-afdeling is opgezet door Naiem. Het volledig QMS is aangepakt. Zo werken we nu met nieuwe batchrecords, alle werkinstructies, formulieren en documenten zijn herzien en waar nodig aangepast. De kwaliteitsmedewerkers zijn met grote regelmaat zichtbaar aanwezig op de werkvloer om het GMP bewustzijn nog groter te maken.

Gonneke is als opleidingscoördinator aangesteld. Zij zorgt ervoor dat iedereen goed getraind aan het werk is.

Goede batches

Ondanks de onrust zijn er elke week kwalitatief goede batches geproduceerd. Hiervoor alle lof voor de medewerkers binnen de kwekerij en de verwerking. Met elkaar zijn de schouders er onder gezet zodat we konden produceren en leveren.

Sinds 1 november van dit jaar mag ik aan het roer staan van Bedrocan Nederland. Samen met de beide teamleiders Ralph en Ilse hopen we rust te kunnen brengen binnen Operations. De volgende uitdagingen staan alweer voor de deur. De vraag naar onze producten neemt wereldwijd toe, dus we moeten, en willen groeien om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Wij hebben er zin in. Jullie ook?

Via deze weg wil ik iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen en een fijne jaarwisseling.

Op naar 2019.

Bedrocan introduceert nieuwe functies

Met ingang van 1 december heeft een aantal medewerkers van Bedrocan Nederland nieuwe verantwoordelijkheden gekregen. Daar hoort uiteraard ook een passende functieomschrijving bij. We zetten het hier even op een rij.

Teamleiders Operations

Bedrocan Nederland heeft twee teamleiders Operations. Dat zijn Ralph Steele en Ilse Andringa. Ralph is verantwoordelijk voor de kweek A5. Daarnaast draagt hij verantwoordelijkheid voor Facility* op alle locaties van Bedrocan Nederland. Hij wordt daarbij ondersteund door Boaz Kwakman, die assistent teamleider Facility is. De functie assistent teamleider kweek A5 is op het moment van dit schrijven nog vacant.

Ralph is, onder ‘toezicht’ van de plantmanager, eveneens verantwoordelijk voor de installaties binnen beide productielocaties.

Assistent-teamleiders

Ilse is verantwoordelijk voor de verwerking A5 en Operations (kweek en verwerking) op A2. Ze wordt op A2 ondersteund door assistent-teamleider Operations Gaby Arends. Een assistent-teamleider verwerking A5 is inmiddels (bijna) gevonden en die maken we in de volgende nieuwsbrief bekend.

Trainingscoördinator

Om het kennisniveau van medewerkers op peil te houden is eerder dit jaar een opleidingsprogramma opgestart. Dat programma werd gecoördineerd door Gonneke Hulshof, die met ingang van 1 december officieel Opleidingscoördinator is.

Meer veranderingen in Veendam

In Veendam verdelen Hilde Haveman en Hedwig Wijkenga hun tijd over de afdelingen verwerking A2 en Facility. Helmi de Boer, ten slotte, heeft de overstap gemaakt van Verwerking A2 naar Kweek A2.

* Volgens Wikipedia gaan Ralph, Boaz, Hilde en Hedwig zich bezighouden met ‘besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie, alsmede ten behoeve van de overige ondersteunende activiteiten’. Voor Bedrocan Nederland betekent Facility bijvoorbeeld inkoop, voorraadbeheer, onderhoud cont(r)acten met externe bedrijven, telefoonservice, het ontvangen en begeleiden van bezoekers, het bijhouden en opruimen van openbare ruimtes (kantine en expeditie).

 

Name Job Title

Ilse Andringa

Teamleider Verwerking A5 & A2 + Kweek A2

Gaby Arends Assistent-teamleider Operations

Helmi de Boer

Kweek A2

Hilde Haveman

Verwerking A2 en Facility
Gonneke Hulshof

Trainingscoördinator

Boaz Kwakman

Assistent-teamleider Facility

Ralph Steele

Teamleider Kweek A5 & Teamleider Facility A5 & A2

Hedwig Wijkenga

Verwerking A2 en Facility

Vacant

Assistent-teamleider Verwerking A5

Vacant

Assistent-teamleider Kweek A5

QA op stoom

“We hebben de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet”

‘Smoothly’, omschrijft Naiem Hakiemi, die als QA Manager en QA Director een dubbelfunctie vervult, de huidige situatie rondom kwaliteitsborging en GMP. “Sinds we deze zomer vol gas hebben gegeven op GMP is er een hoop goed werk verzet en nu is alles in wat rustiger vaarwater terecht gekomen”, concludeert hij.

“De aandacht is daarbij uitgegaan naar twee gebieden. Allereerst de dagelijkse productieactiviteiten bij Operations. We zijn met een nieuw team aan het werk gegaan om productiemedewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. We zien dat het werkt; er zijn minder incidenten en er zijn minder deviaties. Tegelijkertijd hebben we ook veranderingen doorgevoerd, zoals de receptuur van de plantenvoeding, en is door Gonneke Hulshof een trainingsprogramma opgezet. Dat is soepel verlopen. Daarnaast heeft validatie van apparatuur veel tijd en energie gevraagd. Een team mensen, waaronder Dolf en Johan Erkelens, Nino Rakic, Frane Šunjic, Tom Wilson, Marc Meulenberg, Sjoerd Loonstra en Bob Vos, is daar druk mee bezig geweest.”

Uitbreiding A5

Een ander punt van aandacht was en is de uitbreiding van A5, waarbij de rechterhelft van de locatie volgens plan in 2019 in gebruik wordt genomen. Daarvoor is een conceptplan gemaakt en, anders dan de vorige keren bij nieuwbouw het geval was, is QA daar vanaf het begin bij betrokken. “We hebben geleerd van de vorige nieuwbouwprojecten”, zegt Naiem. “QA heeft een heel eigen rol in het proces; we kijken vanaf het begin mee. Zo wordt een plan uitgewerkt dat niet alleen qua functionaliteit, ICT en financiën op orde is, maar ook op gebied van kwaliteit en veiligheid. De nieuwe faciliteit gaat er op onderdelen heel anders uitzien, zoals bijvoorbeeld het water- en het luchtbehandelingssysteem (HVAC). Daarmee verminder je het risico van allerlei verbeteracties achteraf, zoals we het afgelopen jaar hebben meegemaakt.”

QA-team

Inmiddels heeft het QA-team vaste vorm gekregen. Eerder dit jaar werden kwaliteitsfunctionaris Petra Amsinga en medewerkers kwaliteit Monique Jager, Cassandra Weerman en Alwayn Bacas tijdelijk aangesteld. Na een proefperiode, waarbij van beide kanten is bekeken of het bevalt, zijn zij nu definitief opgenomen in het QA-team. Naiem is er blij mee. “We hebben in het verleden veel moeite gehad om de juiste mensen te vinden. Totdat we afgelopen zomer besloten om ze uit eigen gelederen te halen en on the job te trainen. Dit zijn mensen die de processen bij Bedrocan al grotendeels kennen en die gemotiveerd zijn om hun bijdrage te leveren aan quality assurance in alle productieprocessen. Het team heeft de afgelopen maanden veel werk verzet en dat hebben ze goed gedaan. Er zijn veel verbeteringen doorgevoerd en we zien dat op de werkvloer meer rust is ontstaan. Nu kunnen we verder werken aan continue verbetering en zijn we in principe klaar voor welke audit dan ook.”

GMP-audit

De organisatie wacht nog steeds op de audit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de overheidsorganisatie die ons het GMP-certificaat verleent (en ook kan afnemen). Die audit is tot nader order uitgesteld, maar volgens Naiem moet dat geen verschil maken. “We moeten ieder moment goed genoeg zijn om een audit te kunnen doorstaan. Dat zijn we aan patiënten en zorgprofessionals verplicht. De IGJ kan in principe ieder moment beslissen om een audit op ons los te laten, net zoals farmaceutische bedrijven die via het BMC grondstoffen van ons kopen dat kunnen doen. Daar hoeven we helemaal niet zenuwachtig van te worden, zolang we onze zaken op orde hebben. En daar zijn de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet.”

Ook dit jaar kerstbonus

Ook dit jaar keert de directie van Bedrocan een kerstbonus uit aan alle personeelsleden. Deze bedraagt € 75,- netto en wordt tezamen met de betaling van de salarissen van Bedrocan Nederland in periode 12 uitbetaald en voor de medewerkers van Bedrocan International in december 2018.

Maandag 24 december: foute kersttruiendag

Je hebt er vast wel één in de kast liggen: zo’n foute kersttrui met een rendier erop. Om de maandag voor kerst een beetje op te leuken, roept facility-medewerker Boaz Kwakman iedereen op om maandag 24 december een foute kersttrui aan te trekken.

“Het is leuk als iedereen meedoet. Anders is het ook zo lullig als ik in mijn eentje er zo bij loop”, aldus Boaz in een toelichting. Hij zelf is te herkennen aan een blauwe trui met een gebroken peperkoekmannetje. Heb je geen kersttrui? Volgens Boaz kun je bij de Primark al voor weinig een trui aanschaffen. Iemand die een luxe uitgave zoekt, kan terecht op superfout.nl.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter