Interne nieuwsbrief

Standaarddeviatie moet naar tien procent

Vanaf 2020 mag de zogeheten standaarddeviatie op onze producten nog maar 10 procent zijn in plaats van 20 procent. Om aan deze strengere Europese regelgeving te kunnen voldoen zal Bedrocan een nieuwe manier van verwerken moeten invoeren. Gedacht wordt om het product te verpulveren zodat het eindproduct beter vermengd kan worden en de afwijking van THC en CBD onder de 10 procent kan uitkomen. Deze nieuwe verwerkingsmethode wordt nog nader uitgewerkt.

2019 2020
Deviatie 20% 10%
Norm THC 22,0% 22,0%
Norm eindproduct 17,6% – 26,4% 19,8% – 24,2%

De oude en de nieuwe situatie, met Bedrocan® als voorbeeld.

Op het potje, dat uitgegeven wordt door de apotheek, staat dat Bedrocan een THC-gehalte van 22 procent heeft. Van dat percentage mogen we volgens de huidige regels 20 procent afwijken. Het komt er op neer dat de THC-waarde van ons eindproduct tussen de 17,6 en 26,4 procent mag schommelen. Daar zit het eindproduct Bedrocan nu precies tussenin. Straks, als in 2020 de nieuwe Europese regelgeving zijn intrede doet, mag de afwijking nog maar 10 procent zijn. De THC-waarde mag dan niet buiten 19,8 en 25,2 procent uitkomen.

Wat gaat er veranderen?

Zonder aanpassingen in het verwerkingsproces is het niet mogelijk om de nieuwe norm van 10 procent te halen. Omdat de kweekwijze van de planten niet verder kan worden verfijnd, zoekt de leiding nu de oplossing in het mengen van de cannabis. Cannabisflos, de gedroogde bloemtop, is hiervoor te groot dus zal het eindmateriaal moeten worden verpulverd.

Mechanisatie

Het verpulverde materiaal is fijner dan het granulaat dat we nu leveren. Om het fijnere materiaal over te houden, ontkomen we er niet aan om deze stap te mechaniseren. Verpulveren lukt niet met de hand. Daar heb je machines voor nodig die de cannabis kunnen vermalen. Daarnaast staat Bedrocan, na de uitbreiding op A5, voor de uitdaging om grotere hoeveelheden te verweken. Zo’n 10.000 kilo. Dat kan de verwerking onmogelijk allemaal met de hand blijven doen. Daarnaast wordt overwogen om een extra verwerkingsstap toe te voegen: de grove verwerking.

De veranderingen op een rij

 • Materiaal zal worden gemengd om standaarddeviatie van 10 procent te kunnen halen
 • Geen flos meer maar nieuw eindproduct: de verpulverde/vermaalde bloem
 • Flos alleen nog maar op aanvraag
 • Mechanisatie noodzakelijk om:
  • Toegenomen hoeveelheden te kunnen verwerken
  • Verfijning te kunnen bewerkstelligen
 • Invoering extra verwerkingsstap: grove verwerking

Meest gestelde vragen

Waar gaat de grove verwerking plaatsvinden?
Er zijn diverse mogelijkheden: De grove verwerking vindt op A5 plaats. Materiaal zal van A2 naar A5 worden vervoerd. Of de grove verwerking blijft bij de kweek waardoor beide locaties de grove verwerking na het drogen behoudt.

Verdwijnt de gehele verwerking op A2 als het grove werk op A5 gaat plaatsvinden?
Dat weten we nog niet. Vermoedelijk blijft de vraag naar flos vanuit de industrie bestaan. A2 zal steeds meer de specialisatie ingaan. Iets dat we nu ook al doen.

Waar gaat de mechanisatie (verpulvering / verfijning) plaatsvinden?
De verfijning, het vermalen van de cannabis, zal op een andere plek worden gedaan dan  A5 of A2. Het zal plaats vinden in de buurt van ons nieuwe lab. Dat lab is onder meer nodig om de tests uit te voeren op het verpulverde materiaal.

Hoe gaat dat mengen in zijn werk?
Dit proces moet nog verder worden uitgewerkt. Maar het idee is dat er als er te veel THC of CBD in een eindproduct zit, we extra plantmateriaal toevoegen. Is er te weinig THC of CBD dan mengen we plantmateriaal met een hoger THC / CBD gehalte er doorheen. Het zal altijd van dezelfde soort zijn. Dus Bedrocan bij Bedrocan. We gaan geen verschillende soorten mengen. Dus geen Bedrocan bij een Bedrolite o.i.d.

Is er nog voldoende werk na de mechanisatie?
De verwachting is dat het werk met het huidige team gedaan kan worden. Na de uitbreiding zal er namelijk meer cannabis verwerkt moeten gaan worden. Een verdubbeling van het aantal kilo’s.

Blijft A2 als kweeklocatie bestaan?
A2 in Veendam zal de komende jaren een kweeklocatie blijven. Mocht deze locatie overbodig/inefficiënt worden door verdere groei van het bedrijf dan zal het waarschijnlijk doorgaan als onderzoekslocatie.

Waar zal Bedrocan in de toekomst haar kweekcapaciteit willen uitbreiden?
Uitbreiding van de kweekcapaciteit zal sowieso niet op A2 plaatsvinden. Ook wordt een extra kweeklocatie in Emmeloord uitgesloten. Uitbreiding zal plaatsvinden in Noord-Nederland, het liefst zo dicht mogelijk bij een elektriciteitsknooppunt, een plek waar veel elektriciteit verbruikt kan worden. Het is nog te vroeg om te speculeren over een exacte locatie.

Voorbereiding uitbreiding A5 in volle gang

De voorbereidingen voor de uitbreiding op A5 zijn in volle gang. Het conceptontwerp is inmiddels goedgekeurd. Projectcoördinator Frane Šunjic werkt nu de specificaties voor de aannemer en leveranciers verder uit. Ook moet er nog een klap worden gegeven op de financiering en daarbij hebben de Duitse uitbreidingsplannen voorrang.

De inrichting van het nieuwe gedeelte op A5 zal anders worden dan de huidige. De uitbreiding zal veel meer lijken op die van A2. Frane: “We gaan eigenlijk terug naar de basis. Uit ervaring is gebleken dat het ontwerp van A5 eigenlijk te ingewikkeld is en dat sommige processen veel simpeler kunnen.” Het nieuwe conceptontwerp is bedacht door Tjalling, Johan en Dolf Erkelens.

Wat gaat veranderen?

Hieronder wordt uiteen gezet wat er in Emmeloord gaat veranderen ten opzichte van de huidige situatie.

 • Plantbevestigingssysteem in de productiecellen – ook wel de goten genoemd. Deze komen te vervallen. Er komen waarschijnlijk gaten in de vloer waar de plantenstok eenvoudig ingestoken kan worden. Onder in het gat komt een afvoer om het overtollige (schoonmaak)water af te voeren. De werknemer hoeft straks alleen de stok in de vloer te steken en de plant aan de stok te bevestigen.
 • Voedingswatersysteem – De waterfabriek komt in sterk vereenvoudigde vorm terug. Er komen waterbassins naast de productiecel, die veel lijken op de waterreservoirs in Veendam.
 • Verwarmings- en Luchtbehandelingssysteem – Minder zichtbaar voor het personeel, maar wel belangrijk voor het verbeteren van het productieproces is de aanpak van het verwarmings- en luchtbehandelingssysteem, ook wel het HVAC genoemd. Groot verschil is dat straks verse lucht niet meer van buiten wordt aangezogen maar vanuit de technische ruimte. Dit voorkomt contaminatie van buiten zoals vorige zomer plaatsvond, waarbij vijf batches besmet raakten met pesticiden. Door deze nieuwe aanpak wordt het ook eenvoudiger om het binnenklimaat, lees temperatuur, te regelen.

Tijdlijn

Als de financiering voor de uitbreiding rond is, dan streeft het projectteam naar de volgende planning:

 • Voorjaar 2019 – voorbereidingen o.a. een tijdelijke toegangsdeur in de gevel
 • Zomer 2019 – bouw van cellen
 • Oktober / november 2019 – eerste klonen in de nieuwe productiecellen
 • Eerste kwartaal 2020 – eerste oogst

Overlast

Wat gaat het personeel merken van de uitbreiding? De bouwers zullen niet in de huidige kweekomgeving en verwerkingsruimten op A5 mogen komen. Alle bouwactiviteiten zijn strikt gescheiden. Er worden buiten speciale bouwunits geplaatst met een aparte toilettengroep en kantine.  Echter ontkomen we er niet aan dat de bouwactiviteiten met name geluidsoverlast zullen opleveren. Ook zal het personeel t.z.t. nieuwe werkinstructies moeten krijgen over hoe om te gaan met de nieuwe werksituatie. Maar daar later meer over.

Brandwerende muur moet worden aangepakt

De muur in de vegetatieve cel op A5 moet van de brandverzekering van een extra brandwerende laag worden voorzien. Ook de muur in de droogruimte twee en een wand in de verwerking zal om dezelfde reden worden aangepakt. De aanpak is noodzakelijk vanwege de aankomende uitbreiding. De nieuwe hal zit pal achter de vegetatieve ruimte. Naar verwachting zullen de aanpassingen in april en mei plaatsvinden.

De werkzaamheden in de droogruimte en de verwerking zullen niet tot nauwelijks overlast veroorzaken omdat de aanpassingen worden gedaan op het moment dat de ruimtes niet in gebruik zijn. Voor de vegetatieve cel is dat een ander verhaal omdat deze continu in gebruik is.

Spannend

In overleg met de productieplanning zal het juiste moment worden gekozen: “We ontkomen er niet aan om tafels te verschuiven zodat de bouwvakkers bij de muur kunnen komen. Ook zullen de planten goed moeten worden afgeschermd. Dat wordt nog een spannende operatie”, aldus onze ingenieur Marc Meulenberg in een toelichting.

Bescherming

De extra brandwerende laag moet de stalen draagconstructie van het pand bij brand beschermen tegen oververhitting.  Deze beschermlaag wordt aan beide zijdes van de muur aangebracht.

Een nieuw laboratorium voor Bedrocan

Dit voorjaar opent Bedrocan een nieuw, ‘eigen’ Quality Control (QC-)laboratorium in Amsterdam. In het laboratorium worden metingen verricht waarmee de standaardisatie van onze processen wordt ondersteund, waardoor ons productieproces meer voorspelbaar wordt. “Het is een volgende stap in de doorlopende professionalisering en verbetering van onze processen”, vat Director QA Naiem Hakiemie de noodzaak van het QC-lab samen.

Zoals Willem Mink al aan de medewerkers van Bedrocan Nederland heeft meegedeeld en zoals het ook elders in deze nieuwsbrief beschreven staat, zal ons standaardisatieproces worden verfijnd. Europese eisen voor medicinale cannabis worden aangescherpt en daarom mag onze cannabis met ingang van 2020 niet langer twintig procent van de norm afwijken, maar tien procent. De oplossing wordt gevonden in het mengen van plantmateriaal, maar dan moet je wel zo exact mogelijk weten wát je mengt. Meten is weten, kortom. “We moeten nauwkeurig kunnen bepalen wat het percentage aan werkzame stoffen is in het gekweekte plantmateriaal én in het materiaal waarmee we mengen”, zegt Naiem. “Alleen op die manier kunnen we het percentage werkzame stoffen in het uiteindelijke product zo nauwkeurig mogelijk bepalen.”

Voorspellen en bijsturen

Met de komst van het QC-laboratorium, gevestigd op het Science Park in Amsterdam en uitgerust met moderne Ultra Performance Liquid Chromatography (ULPC)-apparatuur, zijn we ook in staat om het vertrouwde kweekproces (nog) beter in onze grip te krijgen. ULPC wordt in de farmaceutische industrie toegepast om de samenstelling van mengsels nauwkeurig en betrouwbaar te analyseren. Liefhebbers kunnen voor meer informatie terecht op WikiPedia, maar voor Bedrocan is het belangrijk dat deze techniek mogelijkheden biedt om op verschillende tijdstippen in het kweekproces de samenstelling van het plantmateriaal te analyseren, zodat veel nauwkeuriger kan worden voorspeld wat de samenstelling van het eindproduct zal zijn. Bovendien biedt het mogelijkheden om bij afwijkingen tijdig bij te sturen.

Goede reputatie

De afgelopen maanden is een waslijst aan verbeteringen in het productieproces doorgevoerd en de komst van een QC-laboratorium sluit daar wat Naiem betreft naadloos op aan. “We werken met levend materiaal en daar zit altijd een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid in. Bedrocan heeft een heel goede reputatie op het gebied van standaardisatie en dat tillen we nu naar een hoger niveau. We krijgen steeds meer grip op onze processen en dat hoort bij de productie van een veilig en kwalitatief hoogstaand farmaceutisch product.”

HR update

Met ingang van april is de afdeling Human Resources (HR) weer op sterkte. De afdeling bestaat dan uit David Farago, die verantwoordelijk is voor recruitment, senior HR Adviseur Henny Zuur en Marlinda Herbers, die onlangs als HR-assistent is aangenomen. Henny en Marlinda ondersteunen beiden zowel Bedrocan Nederland als Bedrocan International.

Volgens Henny is er bovendien ‘versterking’ onderweg in de vorm van een nieuw personeelsinformatiesysteem (Afas). Met dit systeem, dat online (en zeer waarschijnlijk zelfs met een app) werkt, kunnen medewerkers relevante informatie op het gebied van personeelszaken en arbeidsomstandigheden ontsluiten. “We hebben een keuze gemaakt voor een gebruiksvriendelijk personeelsinformatiesysteem, dat we in de loop van dit jaar gaan uitrollen. Daar kunnen medewerkers terecht voor allerlei informatie op HR-gebied, maar ook zelf adreswijzigingen doorvoeren, verlofaanvragen indienen, declaraties doen, hun personeelsdossier inzien, enzovoort. Dat zal zowel voor medewerkers als management veel efficiënter werken”, verwacht Henny. Zodra meer bekend is over het systeem komen we er in deze nieuwsbrief op terug.

Ondertussen kunnen alle medewerkers met vragen gebruik maken van het mailadres van de afdeling HR: hr@bedrocan.com.

QA vindt oplossing voor vervuilde cannabis

Afgelopen zomer zat Bedrocan opgescheept met een grote partij vervuilde cannabis. Zo’n 350 kilo was besmet geraakt met landbouwgif dat door het luchtbehandelingssysteem naar binnen was gekomen. De medicinale cannabis was onverkoopbaar. Totdat de afdeling QA, in de persoon van Naiem Hakiemie, een oplossing vond.

Oorzaak van de hoge concentratie pesticiden was de extreem droge zomer. Daardoor bleef het landbouwgif langer in de buitenlucht hangen en konden zodoende de kweekcellen van Bedrocan binnendringen. Het probleem deed zich zowel voor op A5 als op A2.

Wassen met CO2

De oplossing is eigenlijk pas recent gevonden. Door de vervuilde cannabis met bevroren CO2 te mixen, verbinden de pesticidemoleculen zich aan het CO2 en verdampen als het ware. “Het werkt als een wasmachine. Ik doe de cannabis in een mixer, voeg daar het wasmiddel (lees, de bevroren CO2) aan toe en dan ga je draaien en draaien”, legt Q director Naiem uit. “Het bevroren CO2 smelt en de vervuiling verdampt met het CO2 weg.” Door het mixen blijft er uiteindelijk  een fijn cannabispoeder over dat vrij is van pesticiden en daardoor weer verkoopbaar. Eind goed al goed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter