Interne nieuwsbrief

Fibromyalgie-studie toont werking producten Bedrocan aan

Uit een nog niet gepubliceerde studie blijkt dat producten van Bedrocan met een hoog THC-gehalte effectief zijn bij pijnbestrijding bij fibromyalgie. Cannabis met alleen CBD geeft daarentegen helemaal geen verlichting. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlandse Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met Bedrocan.

De resultaten zijn hoopgevend en volgens professor Albert Dahan, hoofd van de wetenschappelijke onderzoeksafdeling Anesthesiologie van het LUMC, is dit het eerste echte wetenschappelijke bewijs dat tenminste twee producten van Bedrocan werken bij fibromyalgie.

Fibromyalgiepatiënten ervaren chronische pijn die onder meer gepaard gaat met slaapstoornissen, allergieën en darmklachten. In totaal deden twintig patiënten aan het onderzoek mee. Zij kregen drie verschillende cannabisproducten toegediend met behulp van een verdamper: Bedrocan®, Bediol®, Bedrolite® en placebo-cannabis zonder cannabinoïden, de inhoudsstoffen van cannabis. Bij de producten Bedrocan en Bediol ervaarden patiënten significant minder drukpijn in vergelijking met het placebo. Bovendien gaven veel respondenten aan verlichting van hun spontane pijn te ervaren na gebruik van Bediol.

De eerste resultaten zijn zo positief dat een vervolgstudie in de maak is. Het is voor het eerst dat er een placebogecontroleerde studie is afgerond naar de medicinale werking van de producten van Bedrocan.

Duitse aanbestedingsronde naar de volgende fase

Bedrocan heeft nog steeds de ambitie om een kweeklocatie in Bunde, Duitsland op te zetten. Als alles volgens plan verloopt, levert Bedrocan op dinsdag 11 december hiervoor alle stukken in bij de Duitse overheid. Begin 2019 horen we dan of Bedrocan één van de telers gaat worden in Duitsland. Naar verwachting zullen tenminste drie partijen worden uitgekozen die gezamenlijk 10.400 kilo medicinale cannabis gedurende een periode van vier jaar mogen produceren.

De vorige Duitse aanbestedingsronde werd eerder dit jaar op last van de rechter stil gelegd. Ook werd de nieuwe inleverdatum voor de documenten meerdere keren uitgesteld. Deze adempauze werd door Bedrocan benut om de Duitse uitbreidingsplannen opnieuw tegen het licht te houden en aan te passen aan de nieuwe specificaties. Bedrocan-medewerker Alannah Taylor werkte in alle stilte aan het nieuwe plan dat binnenkort dus zal worden voorgelegd aan BfArM, het Duitse geneesmiddeleninstituut.

Wat heb je de afgelopen maanden gedaan?

Ik heb de meeste tijd besteed aan het verwerken van de veranderingen in de aanbestedingsspecificaties en aan het implementeren van die wijzigingen in het zogeheten bidbook.

Wat is een bidbook?

Het bidbook zijn alle documenten die uiteindelijk worden ingediend. Het bestaat uit van alles: aanvraagformulieren, financiële rekeningen, historische ordergegevens, bewijs van onze inschrijving bij de kamer van koophandel. Maar het echte werk zit ‘m in het verzamelen van de gegevens over elk aspect van ons bedrijf – van cultivatiepraktijken tot beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik van cannabis en alles daartussenin te voorkomen. Deze bedrijfsgegevens moeten in lijn zijn met onze missie en visie en corresponderen met GMP-richtlijnen en de verschillende Duitse wetten, zoals de Duitse narcoticawet.

Hoe gaat het uitbreidingsplan er uit zien?

Het plan laat zien hoe Bedrocan in Duitsland gaat opereren. Het bepaalt hoe wij tijdig en consistent aan BfArM gaan leveren. Ook hoe wij garanderen dat de geleverde producten in overeenstemming zijn met Duitse wetgeving, GACP / GMP-richtlijnen en andere voorschriften. Het biedt bewijs om onze beweringen te ondersteunen – we presenteren historische opbrengstgegevens en bestelinformatie van het Bureau voor Medicinale Cannabis, vrijgiftecertificaten met consistente THC / CBD-concentraties, enz. Kortom, in het bidbook wordt voorgesteld hoe we Duitsland willen binnenkomen en we leveren het bewijs die onze doelen ondersteunen.

Wie zijn onze concurrenten in het aanbestedingsproces?

Het is lastig om daar goed antwoord op te geven. Ik geloof niet dat die informatie expliciet beschikbaar is gemaakt. Uit een Duits document dat ik tegenkwam, heb ik wel kunnen afleiden dat de volgende Canadese bedrijven waarschijnlijk deelnemen: Peace Naturals, TILRAY, Pedanios / Aurora en Spektrum / Canopy Growth.

Wat vind je van deze concurrenten?

Haha. Dat is een goede vraag. Ik zal het gewoon professioneel houden en zeggen dat ik denk dat ze nobele concurrenten zijn. Maar mochten we van ze winnen dan is dat zeer bevredigend.

Maken wij een goede kans?

Zeker weten!

Emmeloord eind 2019 volledig in gebruik

Het voornemen is om eind 2019 Emmeloord volledig draaiend te hebben. Uitbreiding is noodzakelijk om aan de blijvende vraag uit met name het buitenland te kunnen voldoen. Er is veel vraag naar industriële medicinale cannabis, die minder verwerking nodig heeft. Met de uitbreiding gaat de productiecapaciteit op A5 van 4.000 naar 8.000 kilo per jaar.

De eerste oogst wordt in week 52, dan wel in week 1 van 2020 verwacht. Op dit moment is het wachten op de definitieve financiering door de bank. De directie hoopt binnenkort meer duidelijkheid te hebben.

Business Development krijgt vorm

De afgelopen weken is er hard aan gewerkt om het team Business Development op poten te zetten. Nieuwe medewerkers zijn aangenomen en hebben hun intrek genomen in het nieuwe Bedrocan-kantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Aan het hoofd van het team staat Mauricio Agudelo, die ook financieel hoofd is bij Bedrocan. Aan hem de vraag wat business development precies inhoudt en hoe het team Bedrocan kan helpen groeien.

“Ons team gaat op zoek naar nieuwe kansen die extra inkomsten voor Bedrocan genereren. Dat betekent dat we nieuwe klanten proberen te vinden die ons product willen kopen, maar ook bestaande klanten willen bedienen”, zegt Mauricio. “Het is belangrijk dat we kopers overtuigen dat we beter zijn dan onze concurrenten, omdat ons product gestandaardiseerd is en we geen leveringsproblemen hebben.”

Ook zal het team advies geven over welke cannabisprijs we moeten hanteren als Bedrocan een nieuwe productiefaciliteit in het buitenland wil opstarten. “Het is belangrijk dat we de juiste prijs bepalen, zodat ons bedrijf echt succesvol kan zijn”, aldus Mauricio.

Nieuwe partners

Een andere belangrijke rol is het vinden van bedrijven die met Bedrocan willen samenwerken. Mauricio hierover: “Onze omzet kan ook worden vergroot door nieuwe bedrijven te starten of joint ventures aan te gaan.” Daarbij is groei volgens Mauricio niet een dringende noodzaak, maar meer een manier om dicht bij de missie van het bedrijf te blijven: “Door nationaal en internationaal te groeien zorgen we er voor dat patiënten overal ter wereld kunnen profiteren van het medicijn dat we produceren.”

Overzicht nieuwe medewerkers

Graag heten we de volgende nieuwe medewerkers van harte welkom:

Naam Rol Locatie
Varun Arora Business Development Specialist Amsterdam
Mair Nouriev Business Development Analyst Amsterdam
Helda Suharto Executive Assistant Business Development Amsterdam
Rose Taylor Business Development Associate Amsterdam
Anthonia Vries Senior Executive Assistant Veendam
Henny Zuur HR medewerker Bedrocan Nederland Emmeloord

Medewerker Boaz Kwakman, een bekend gezicht in Emmeloord, neemt sinds kort alle faciliteitstaken op zich.

Overgang periodeloon naar maandloon voor medewerkers Bedrocan Nederland

Medewerkers van Bedrocan Nederland opgelet: Met ingang van 1 januari 2019 zal de uitbetaling van het salaris per kalendermaand plaatsvinden. De reden hiervoor is dat de betalingen dan voor alle medewerkers op hetzelfde moment zijn.

Concreet betekent dit dat in plaats van elke vier weken, elke kalendermaand rond de 22e de betaling van je salaris plaatsvindt. Je salaris verandert hiermee op jaarbasis niet, alleen het moment van betalen.

Hiernaast vind je een rekenvoorbeeld. Je huidige weekloon gaat maal 52,2 en wordt vervolgens gedeeld door 12.

Medewerker productie schaal B trede 1 verdient € 9,69 per uur. Gemiddelde werkweek 38 uur.

Loon per week Loon per periode Loon per maand
uurloon x 38 uren = € 368,22 weekloon x 4 weken = € 1.472,88 (weekloon x 52,2)/12 = € 1.601,76

De CAO voorziet in deze wijziging.

Technische systemen op A5 opnieuw ingeregeld

De afgelopen maanden is er hard aan gewerkt om de technische problemen op A5 aan te pakken. Procestechnoloog Sjoerd Loonstra heeft in acht maanden tijd de technische systemen beoordeeld en – waar nodig – aangepast of ingeregeld. Daarnaast heeft hij apparatuur gevalideerd en is onder zijn verantwoordelijkheid een Risico Inventarisatie en Evaluatie gemaakt over opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen. Een korte terugblik.

“De bouw en ingebruikneming van locatie A5 is in een enorm tempo gegaan. Dat is op zich niet vreemd. De kans is echter groot dat je op korte termijn tegen bepaalde kinderziektes aanloopt. Dat was hier niet anders”, verklaart Sjoerd de inhaalslag die hij de afgelopen maanden samen met diverse collega’s heeft gemaakt. “De productie draaide volop, maar er waren problemen geconstateerd met de HVAC, het luchtbehandelingssysteem dat verantwoordelijk is voor verwarming, ventilatie en airconditioning. Een groot manco was dat het koelsysteem nog niet afgenomen en opgestart was.”

Omdat het productieproces al in gang was gezet en niet onderbroken mocht worden, werd in samenspraak met onder meer QA en diverse toeleveranciers een gedegen plan gemaakt. Sjoerd: “Alle documentatie is op orde gebracht en we hebben een uitgebreide inventarisatie van alle technische installaties gemaakt, zodat de vereiste validatie ook goed voorbereid kon worden. Hoe staat de installatie er bij en doet alle apparatuur wat het moet doen? Hoe is procesbewaking en het onderhoud georganiseerd? En wat moet er worden aangepast? Dat is een tijdrovend proces, want het ging tot op de kleinste details. Bij die inventarisatie zijn uiteraard ook GMP-aspecten meegenomen, want alle apparatuur moet aan de eisen van farmaceutische productie voldoen. Daarbij is validatie – simpel gesteld; doet de apparatuur wat het moet doen – noodzaak.”

De technische installaties zijn op orde, de validatie is zo goed als afgerond en in de tussentijd kreeg Sjoerd ook nog een andere klus op z’n bord. “Mede naar aanleiding van een incident is me gevraagd een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te maken over het werken met gevaarlijke stoffen. Naast kwaliteit en veiligheid van het product stelt Bedrocan ook de veiligheid van eigen werknemers voorop en dan kun je je geen veiligheidsrisico’s op de werkvloer permitteren. Dat rapport ligt er nu en het zal ongetwijfeld worden uitgewerkt in acties.”

Sjoerd blikt terug op een interessante, leerzame periode. “Bedrocan is een bijzonder bedrijf met een bijzonder product. Daarnaast groeit het bedrijf in rap tempo en de productiecapaciteit dus ook. Dat stelt de organisatie steeds voor de uitdaging om technologische toepassingen mee te laten lopen met groei van de productie, zonder daarbij aan kwaliteit en veiligheid in te leveren. Dat bewustzijn is er.”

Update over kilometervergoeding dienstreis

Voor zover nog niet bekend of toegepast, de kilometervergoeding voor dienstreizen wordt vergoed vanaf de standplaats waar je werkzaam bent, te weten:

  • A1: Veendam
  • A2: Veendam
  • A5: Emmeloord
  • Amsterdam

De kilometervergoeding wordt dus niet vergoed vanaf je woonplaats. Dit zou betekenen dat iemand die een vergoeding ontvangt voor woon- werkverkeer een dubbele vergoeding ontvang bij een dienstreis indien als vertrekpunt voor de dienstreis het huisadres wordt gehanteerd.

Voorbeeld:
Een medewerker is werkzaam in Veendam (A2) en heeft een dienstreis naar Emmeloord (A5).
De medewerker woont in Siddeburen. Dit betekent dat er een reiskostenvergoeding
woon-/werkverkeer geldt van Siddeburen – Veendam en dat de kilometervergoeding voor de dienstreis geldt vanaf de werklocatie: Veendam (A2) naar Emmeloord (A5).

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met HR.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter