Interne nieuwsbrief

Bedrocan blijft doorgroeien

Tijdens de maandelijkse informatiebijeenkomst, die onlangs op A2 en A5 werd gehouden, bleek duidelijk dat Bedrocan snel groeit. De vraag naar onze producten neemt internationaal toe, waardoor uitbreiding van Emmeloord noodzakelijk wordt. Daarnaast wordt de komende periode ook een aantal vacatures uitgezet, waardoor ook de organisatie in omvang toeneemt. Die groei is zelfs merkbaar in Amsterdam, waar Bedrocan International onlangs een kantoor heeft geopend.

Ondernemingsraad

Bij groei van de organisatie hoort ook de inrichting van medezeggenschap. Tijdens de vorige bijeenkomst heeft Yvonne Starre (HR) al een tipje van de sluier opgelicht en nu laat Tjalling weten dat Bedrocan uiterlijk 1 januari 2020 een ondernemingsraad (of ondernemingsraden) wil hebben. “We nemen de tijd die nodig is om dat goed te doen”, verklaart Tjalling die deadline. “Er komt heel wat bij kijken, zoals goede voorlichting aan de werknemers en het uitschrijven van verkiezingen. We krijgen daarbij hulp van een professionele, ervaren partij, zodat we niets aan het toeval overlaten. De afdeling HR zal dit proces aansturen. Ondertussen blijven we elkaar, onder andere door deze bijeenkomsten, zo goed als mogelijk informeren.”

Export

Met een verdubbeling van de export naar Duitsland en vraag uit Italië, Polen, Macedonië en zeer waarschijnlijk op termijn ook het Verenigd Koninkrijk zit de groei er stevig in. Zeer onlangs is in Amsterdam een kantoor in gebruik genomen, van waaruit de afdelingen Business Development en Finance van Bedrocan International gaan opereren. Ook wordt de komende weken een beslissing van de board verwacht over uitbreiding van A5. De vraag daarbij is niet of, maar wanneer die uitbreiding gaat beginnen.

Klachten. Wat doen we ermee?

Ondanks de aandacht die we schenken aan de kwaliteit van onze producten, komen er zo nu en dan klachten binnen. Die klachten worden officieel afgehandeld door onze opdrachtgever; het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Het BMC zoekt uit wat de oorzaak van de klachten kan zijn, want naast Bedrocan Nederland (kweek en verwerking), spelen ook andere partijen hun rol in de keten. Denk daarbij aan testen, decontamineren, verpakken en verzenden. Wanneer duidelijk wordt dat de oorzaak bij Bedrocan Nederland ligt, neemt het BMC contact op met onze afdeling QA; uiteraard met het dringende verzoek tot verbetering.

Dit jaar zijn elf klachten binnengekomen. “Die gaan vaak over het uiterlijk van het product”, zegt Manager QA Naiem Hakiemi. “Men vindt het materiaal te droog en er zitten veel takjes in.” “De klachten zijn cosmetisch, terwijl het product chemisch in orde is”, vult Jaap Erkelens aan.

“We hebben geconstateerd dat – ondanks een dikke voldoende voor de chemische standaardisatie van het product – de groeivorm bij bepaalde batches afwijkt, waardoor het voor de verwerking lastiger wordt. Het product doet wat het moet doen, maar het ziet er anders uit. Het is vooral een technisch probleem, dat we nu aan het oplossen zijn.”

Onkruidverdelger

Een ander onvoorzien probleem waren de hitte en de droogte in mei. Daardoor werd de buitenlucht niet af en toe schoon geregend en is zowel op A2 als A5 onkruidverdelger (herbicide) in gasvorm de productieruimtes binnengedrongen en op onze planten terecht gekomen. In totaal bleken vijf batches (drie op A5, twee op A2) besmet, waarvan er eentje toch kon worden goedgekeurd. Bij de andere batches wordt onderzocht of  het materiaal te reinigen is, zodat het in ieder geval geschikt kan worden gemaakt voor industrieel gebruik. Uiteraard wordt gekeken met welke technische oplossing herhaling van dit incident kan worden voorkomen.

Update privacywetgeving

Eerder lieten we jullie weten hoe de implementatie van de nieuwe privacywetgeving, de AVG, eruitzag en wat dit voor Bedrocan betekent. Na tweeëneenhalve maand hebben we al veel voortgang gemaakt. Het aangaan van overeenkomsten met de partijen die namens Bedrocan persoonsgegevens verwerken is voltooid. Daarmee voldoen we aan een belangrijke vereiste van de AVG; onze persoonsgegevens zijn extern ook goed beschermd.

Intern zijn we druk bezig met het afronden van de praktische handreikingen voor medewerkers. Zo worden momenteel het privacybeleid voor werknemers (Employee Privacy Policy) en het beleid voor het bewaren van data (Data Retention Policy) opgesteld. Deze beleidsregels staan binnenkort op de corporate portal. Let op: Uitsluitend medewerkers met een Bedrocan-mailadres hebben toegang tot de corporate portal. Heb je geen Bedrocan-emailadres, vraag dan je leidinggevende als je inzage wilt in de beleidsregels.

Conclusie: we hebben al veel bereikt, maar zoals al eerder gezegd blijft het werken met de AVG een doorlopend proces. Uiteraard blijven we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Binnen Legal hebben we een e-mailadres beschikbaar gesteld voor vragen met betrekking tot de privacywetgeving: privacy@bedrocan.com. Ook kun je voor vragen contact opnemen met Legal Assistant Roelien van der Wal.

BHV team compleet én gecertificeerd

Naast kwaliteit is veiligheid voor Bedrocan een vaste waarde. We willen dat zowel medewerkers als bezoekers veilig zijn in en rondom onze locaties. De overheid wil dat ook en stelt een goede bedrijfshulpverlening zelfs verplicht.

Daarom moeten binnen ieder bedrijf Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn. Deze BHV-ers weten hoe ze een beginnende brand moeten bestrijden, ze kunnen eerste hulp verlenen en ze weten hoe ze personen uit een pand moeten evacueren. Daarnaast zijn ze op de hoogte van bedrijfseigen risico’s.

Onze BHV-ers

Op de locatie A2 hebben Petra Amsinga, Gaby Arends, Hilde Haveman en Hedwig Wijkenga het certificaat op zak. Op 3 juli is het BHV-team op A5 uitgebreid met Ilse Andringa, Lia van Es, Peter Kort, Manon Kuiper, Boaz Kwakman en Ralph Steele.

Bij incidenten moeten BHV-ers gewaarschuwd zijn. Iedereen – zowel medewerker als bezoeker – is verplicht de instructies van de BHV-er op te volgen.

Even voorstellen… Gonneke Hulshof

Bedrocan is een lerende organisatie die zich steeds wil verbeteren. Dat stelt ook eisen aan de kennis en vaardigheden van medewerkers en daarom wordt – zeker op gebied van GMP – een trainingsprogramma opgezet. Dit programma zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers de ‘goede manier van produceren’ zo snel mogelijk in de vingers krijgen en dat medewerkers die al langer in dienst zijn voortdurend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.
Om een volledig trainingsregister en een geolied programma op poten te zetten én in stand te houden is Gonneke Hulshof aangewezen. De collega’s in Veendam weten dat Gonneke bepaald geen ‘groentje’ is; ze werkt inmiddels al vijftien jaar bij het bedrijf, kent alle ins en outs van zowel kweek als verwerking en heeft de omslag naar ‘farmaceutisch werken’ (GMP!) vanaf het begin meegemaakt.

Eerste Bedrocan BBQ geslaagd

Van gezonde salades tot een goed stuk vlees of vegetarische stick. De eerste Bedrocan BBQ was uitstekend verzorgd en de medewerkers hebben zich prima vermaakt. De drank vloeide rijkelijk en er kwam zelfs een waterpijp aan te pas – zonder verdovende middelen uiteraard – die het saamhorigheidsgevoel versterkte. Op het eind gingen zo waar de voetjes van de vloer.

Corporate portal boordevol informatie

De corporate portal bestaat al enige tijd, maar nog niet iedereen weet ‘m te vinden. De portal is een intranetomgeving die te bereiken is via de link https://bedrocan.com/corporate-portal. De portal staat boordevol handige informatie over hoe je bijvoorbeeld je emailhandtekening opstelt. Ook vind je alle interne nieuwsbrieven, brochures, foto’s, diverse handleidingen etc. Iedereen met een Bedrocan emailadres kan inloggen op de corporate portal. Hierover heb je, onlangs of in het verleden, een aparte email ontvangen. 

Nieuwe vacatures

Bedrocan heeft nieuwe vacatures die we graag onder je aandacht brengen. Ken je iemand die past binnen het geschetste plaatje, of misschien ben jij het talent dat Bedrocan zoekt? Stuur de vacature door of solliciteer zelf. Op de vacature van Plant Manager na, worden de vacatures tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Overzicht opbrengst van Veendam en Emmeloord

In onderstaande taartdiagrammen wordt per locatie aangeven welke soorten de afgelopen maanden zijn geproduceerd.

Audit Syqe Medical; een mooie voldoende

Syqe Medical is een gerenommeerd Israëlisch bedrijf dat onder meer een zeer geavanceerde vaporizer op de markt heeft gebracht. Die vaporizer wordt in ziekenhuizen ingezet en de cannabis die daarbij standaard wordt gebruikt komt bij ons vandaan. Volgens farmaceutische regels komen afnemers met regelmaat langs om ons te auditen en op vrijdag 7 september kregen we opnieuw een delegatie van Syqe op bezoek. De uitkomst was positief.

Men prees de schone productieomgeving en er wordt op allerlei vlakken verbetering geconstateerd. Minpuntjes waren er natuurlijk ook en die hadden voor een belangrijk deel betrekking op documentatie. Maar we zijn onder de vlag van ‘kwaliteit is geen toeval’ een stevige verbeterslag aan het maken en daar hebben ze ook bij Syqe vertrouwen in. Zo zien we opnieuw dat onze belofte van kwaliteit, veiligheid en leverbetrouwbaarheid op de werkvloer begint.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter