Interne nieuwsbrief

Jaap Erkelens tijdelijk nieuwe plantmanager

De afgelopen weken zijn – door het vertrek van Hans Bartelds – een aantal taken binnen de organisatie herverdeeld. Het meest zichtbaar is op operationeel gebied. Jaap Erkelens zal voor de komende periode de taken van plantmanager op zich nemen. Jaap, die daarnaast ook het Technology Transfer-team aanstuurt, heeft in 2014 de productielocatie in Tsjechië opgezet en is als troubleshooter actief geweest bij Bedrocan Canada. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de engineering en bouw van A5.

Nieuwe aanstelling op QA-afdeling

De afdeling QA is weer op sterkte met de komst van Marcus van den Ende, die met ingang van 4 juni als QA-officer in Veendam werkzaam is. Hij trekt daarbij samen op met Naiem Hakiemie, die verantwoordelijk is voor QA-aangelegenheden op A5. In verband met de afwezigheid van Wim Bouter neemt Naiem tijdelijk ook de leiding van de gehele QA-afdeling op zich. Hij wordt daarbij ondersteund door Wouter Dijkstra van de afdeling Clinical Research.

Quality Assurance (kwaliteitszorg, kwaliteitsborging) is binnen de farmaceutische industrie – en dus ook bij Bedrocan – van cruciaal belang. We maken een product dat is bedoeld voor patiënten en daarbij kunnen we ons geen kwaliteits- en veiligheidsrisico’s veroorloven.

De QA-afdeling zet de lijnen uit voor kwaliteitsborging en bewaakt die vervolgens ook. QA-ers hebben binnen ieder farmaceutisch bedrijf een onafhankelijke positie, omdat ze in staat moeten zijn om beslissingen te nemen waarbij kwaliteit en veiligheid boven het economische bedrijfsbelang worden gesteld, zoals het afkeuren van een batch.

De AVG: hoe ver zijn we daar nu mee?

Binnen Bedrocan wordt er hard gewerkt om te voldoen aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), die afgelopen mei in werking trad. De AVG moet ervoor zorgen dat organisaties zorgvuldiger met het verwerken van persoonsgegevens omgaan. Als goed werkgever is dit niet alleen onze plicht, maar ook vooral onze uitdrukkelijke wens richting de medewerkers.

De medewerkers binnen Bedrocan die persoonsgegevens verwerken hebben onlangs een presentatie / workshop gehad van advocatenkantoor Osborne Clarke, gespecialiseerd in onder meer privacybescherming. Middels deze bijeenkomst is uitleg gegeven hoe praktisch om te gaan met de nieuwe wetgeving en waar op te letten bij het verwerken van persoonsgegevens.

Tevens wordt momenteel gewerkt aan een praktische handreiking voor alle medewerkers. Hierin kun je vinden hoe jij eraan kunt bijdragen dat Bedrocan voldoet en blijft voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Wist je bijvoorbeeld dat een verkeerd verstuurde e-mail al als datalek wordt gezien? Dat klinkt ernstiger dan het is, maar ook daarvoor moeten processen worden ingericht hoe daarmee om te gaan. Ook daar wordt momenteel hard aan gewerkt!
Conclusie? We zijn op de goede weg, maar zoals gezegd blijft het een continue veranderend proces. We blijven jullie dan ook zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Mocht je nou vragen hebben of zou je graag nog wat meer willen weten over wat de nieuwe wetgeving voor jou(w) (afdeling) betekent, neem dan contact op met Roelien van der Wal (Legal Assistant).

Vraag naar medicinale cannabis stijgt

Zoals iedereen in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen is de Duitse aanbesteding voor productie van medicinale cannabis uitgesteld. Dit betekent dat de Duitse overheid onze medicinale cannabis de komende maanden via het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) zal importeren. Het is goed mogelijk dat de Duitse overheid op jaarbasis een grotere hoeveelheid medicinale cannabis bij het BMC wil bestellen. Tegelijkertijd heeft ook de Italiaanse overheid bij het BMC aangeklopt voor levering van medicinale cannabis en zien we de vraag uit Polen sterk toenemen. Groei, kortom. En dit betekent volgens CEO Tjalling Erkelens dat mogelijk in het derde kwartaal van dit jaar met de uitbreiding van Emmeloord wordt gestart.

Veiligheid medewerkers prioriteit voor Bedrocan

Er komt meer aandacht voor veiligheid voor alle medewerkers binnen Bedrocan. Iedereen moet namelijk weten wat je moet doen als het brandalarm afgaat. Maar ook hoe je als medewerker een ongeluk op de werkvloer kunt voorkomen. Met name medewerkers uit de productie en de verwerking in Veendam lopen al langere tijd tegen een aantal veiligheidsrisico’s aan. De verplichte risico, inventarisatie en evaluatie (RI&E) is inmiddels uitgevoerd op Veendam én Emmeloord. De directie zal in samenspraak met HR en de plantmanager a.i. bepalen wie verantwoordelijk wordt om de aanbevelingen de komende tijd uit te voeren.

NHG adviseert Nederlandse doktoren niet langer cannabis voor te schrijven

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert om medicinale cannabis niet langer voor te schrijven voor pijnvermindering of verbetering van levenskwaliteit. Volgens het NHG wordt daarmee niet gezegd dat medicinale cannabis niet werkt, maar wel dat er op dit moment onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit is. Inmiddels hebben diverse apothekers, waaronder Paul Lebbink van de Transvaal Apotheek, laten weten het niet eens te zijn met het advies van het NHG, al geven zij ook aan dat wetenschappelijk onderzoek hard nodig is.

“Dat sluit aan bij de visie van Bedrocan”, zegt Tjalling. “Er is behoefte aan wetenschappelijk onderzoek dat voldoet aan bepaalde eisen, zoals toepassing van een placebo. Eerder dit jaar heeft de minister al aangegeven dat hij belang hecht aan kennis omtrent de effectiviteit van medicinale cannabis en dat hij wil onderzoeken welk aanvullend onderzoek eventueel nog nodig is. Nu horen we ook van het Bureau Medicinale Cannabis dat de overheid daarbij een actieve rol wil spelen. Dat is zeer hoopvol.” Tjalling voegt daar nog aan toe dat de eerste resultaten van het klinisch onderzoek naar de werking van medicinale cannabis bij fibromyalgie veelbelovend zijn. Bij dit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt gebruik gemaakt van cannabis en placebo van Bedrocan.

Verwerking A2 krijgt nieuwe vloer, afdeling tijdelijk dicht

De verwerking in Veendam (A2) gaat voor drie weken dicht omdat de ruimte een nieuwe vloer krijgt. De huidige is oud en versleten en voldoet niet meer aan de eisen. De afdeling krijgt nu dezelfde industriële vloer als op A5. De planning is zodanig aangepast dat er in Veendam drie weken niet hoeft te worden geplukt en geknipt. De medewerkers zijn dan ook gezamenlijk met vakantie. Tijdens dezelfde periode krijgen de twee vegetatieve cellen op A2 een extra schoonmaakbeurt. Ook wordt de varenrouwmug, die eitjes legt in de steenwolblokken, extra bestreden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Eerder zijn de trips, een klein insect dat de bladeren van de cannabis beschadigd, en de motmug al succesvol aangepakt.

Bedrocan zoekt nieuw bestuurslid

Bedrocan is op zoek naar een nieuw bestuurslid die de board komt versterken. CEO Tjalling Erkelens en Ben Bronfman hebben op dit moment zitting in de board. Deze board zet de koers van Bedrocan uit en ziet toe dat die koers ook door de dagelijkse leiding wordt gevolgd. Tjalling geeft aan dat daar op termijn nog iemand aan wordt toegevoegd. “Een persoon met kennis van zaken, die zijn of haar sporen in de farmaceutische industrie heeft verdiend en een bijdrage kan leveren aan de toekomstvisie van het bedrijf ”, aldus Tjalling.

In een van de vorige nieuwsbrieven hebben we Ben Bronfman al voorgesteld. Ben is ‘aanvoerder’ van de Amerikaanse investeerder Dioscorides Global Holdings (DGH). DGH beheert een financieel fonds, waar ook diverse andere partijen geld in hebben gestoken. Met dat geld kan Bedrocan bepaalde ambities waarmaken, zoals de ontwikkeling van nieuwe productielocaties, groei in het buitenland en het verbeteren van bestaande productieprocessen.

Business plan
De board of directors werkt ook aan het businessplan, waarin de koers van de organisatie wordt uitgezet. Die koers is uiteraard afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. Het businessplan is naar verwachting deze zomer klaar, maar tijdens de bijeenkomsten heeft Tjalling al een tipje van de sluier opgelicht. Hij geeft aan dat Bedrocan zich blijft richten op de productie van medicinale cannabis die via apotheken bij patiënten terecht komt, maar we zien ook toenemende vraag van farmaceutische bedrijven, die ons product als grondstof (Active Pharmaceutical Ingredient, API) willen gebruiken. Voor deze bedrijven is ons product (gestandaardiseerd én GMP) ideaal en de verwachting is dan ook dat grondstofproductie – de industriële batches die we nu al maken – een vlucht zal nemen.

EMA-delegatie onder de indruk van Emmeloord

Onlangs heeft een stevige delegatie van het European Medicines Agency (EMA) een bezoek gebracht aan de productielocatie in Emmeloord. Het EMA beoordeelt de introductie van nieuwe geneesmiddelen en houdt toezicht op de kwaliteit van bestaande medicijnen. Op uitnodiging van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) liet de delegatie zich informeren hoe de beschikbaarheid van medicinale cannabis in Nederland is georganiseerd en hoe gestandaardiseerde medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit wordt geproduceerd. De EMA-vertegenwoordigers toonden zich zeer onder de indruk van Emmeloord en de productieprocessen. “Bij de productie van medicinale cannabis stelde ik me een paar eenvoudige kassen voor, maar dit is van een heel andere orde”, sprak een van de delegatieleden. “Dit is het bewijs dat cannabisproductie volgens farmaceutische standaarden werkelijk bestaat. Het is top notch!”

Overzicht opbrengst van Emmeloord en Veendam

In onderstaande taartdiagrammen wordt per locatie aangeven welke soorten de afgelopen weken zijn geproduceerd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter