Internal Newsletter

2019: Waar gaan we voor?

Een goed en gezond 2019 gewenst voor iedereen. Dat is de basis waarop we denk ik, allemaal het nieuwe jaar zijn ingegaan. We weten ook allemaal dat ‘goed en gezond’ niet voor iedereen in onze wereld geldt.

Met ons bedrijf Bedrocan proberen wij in de eerste plaats iets voor die groep mensen te betekenen. Die mensen waarmee het dus niet goed gaat omdat ze zich niet goed voelen door ziekte of zelfs een naderend einde.

Natuurlijk gaat Bedrocan dit jaar voor meer productie, meer omzet, meer personeel, meer kwaliteit en meer geld. Maar ook en zelfs belangrijker: meer klinisch en wetenschappelijk onderzoek, meer politieke back up, en meer en betere toegang voor echte patiënten die cannabis als medicijn nodig hebben.

Laten we daar voor gaan. Met z’n allen!

Tjalling Erkelens
CEO Bedrocan

Uitnodiging nieuwjaarstoost

Bedrocan Nederland nodigt je langs deze weg van harte uit voor een hapje en een drankje op onderstaande dagen. Er is dan gelegenheid om in gezamenlijkheid een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Iedereen binnen Bedrocan is welkom.

Veendam

Maandag 14 januari 2019

Kantine A2

14:30 – 16:30 uur

 

Emmeloord

Dinsdag 15 januari 2019

Kantine A5

14:30 – 16:30 uur

 

Bedrocan volop in beweging

Komend jaar is Bedrocan wederom volop in beweging. De uitbreiding van A5 heeft daarbij de hoogste prioriteit. Die is nodig om aan de stijgende vraag naar medicinale cannabis te kunnen voldoen. Waar je ook werkt binnen Bedrocan, je zult hoe dan ook iets gaan merken. Om iedereen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen praat CEO Tjalling Erkelens jullie elk kwartaal bij. Ook zal plantmanager Willem Mink tweemaandelijks de voortgang met de medewerkers uit de kweek en verwerking doornemen.

De volgende dagen staan voor 2019 gepland:

Emmeloord – A5 Veendam – A2
Week 9 – woensdag 27 februari Week 9 – dinsdag 26 februari
Week 17 – woensdag 24 april Week 17 – dinsdag 23 april
Week 26 – woensdag 26 juni Week 26 – dinsdag 25 juni
Week 35 – woensdag 28 augustus Week 35 – dinsdag 27 augustus
Week 44 – woensdag 30 oktober Week 44 – dinsdag 29 oktober
Week 50 – woensdag 11 december Week 50 – dinsdag 10 december

Het tijdstip voor de sessie met Willem zal nog nader worden bepaald. Ook zal de bijeenkomst in Emmeloord hoogstwaarschijnlijk in tweeën worden gedeeld om de groepsgrootte beperkt te houden en meer interactie mogelijk te maken.

Naast deze sessies houden jullie eigen teamleiders jullie regelmatig op de hoogte.

Thaise delegatie op bezoek bij Bedrocan

Begin 2019 zal een delegatie van de Thaise GPO, het Agentschap voor Voedsel en Medicijnen, en het Ministerie van Gezondheid een bezoek brengen aan Bedrocan om zich te laten informeren over de mogelijkheden van cannabis als geneesmiddel. Ze willen met name meer weten over de manier waarop Bedrocan en onze partners werken. Tijdens de tour door Nederland zullen er ook ontmoetingen plaatsvinden met experts op het gebied van plantwetenschappen, laboratoriumanalyse, farmacie en uiteraard de Nederlandse wet- en regelgeving.

In Azië is zakendoen in belangrijke mate gebaseerd op vertrouwensrelaties. Dit soort bezoeken dragen bij aan een versterking van de aanwezigheid van Bedrocan in Asia-Pacific. Hoewel dit bezoek van de Thais voornamelijk informatief van aard is, biedt het Bedrocan een aantal interessante mogelijkheden. Het is niet ondenkbaar dat een en ander zal leiden tot een toekomstige samenwerking met Thailand.

Asia-Pacific regio

De Asia-Pacific regio is in beweging. Met name in Thailand gaan de ontwikkelingen snel en is het medicinaal gebruik van cannabis sinds kort toegestaan. In november 2018 heeft Martin Woodbridge namens Bedrocan een presentatie gegeven op het symposium van het Thaise Narcoticabureau in Bangkok over onderwerpen als GMP, standaardisatie, klinisch gebruik en geneesmiddelenbewaking. Na een succesvolle presentatie werd Martin uitgenodigd voor een rondleiding door de Thaise overheidsorganisatie voor geneesmiddelen (GPO).

De GPO is een grote aanbieder van geneesmiddelen via eerstelijns apothekers met vestigingen door heel Thailand. De GPO is in het bezit van een overheidslicentie voor cannabis en zal naar verwachting de eerste cannabis aan patiënten leveren.

Bedrocan verplicht om PAWW-premie in te houden

Met ingang van 1 januari 2019 is Bedrocan verplicht om een PAWW-premie te heffen op het loon van werknemers. Dat is bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Glastuinbouw, waar alle werknemers van Bedrocan onder vallen. PAWW staat voor Private Aanvulling WW en is een extra aanvulling op de werkloosheidsuitkering. Deze inhouding is op de eerstvolgende salarisstrook terug te vinden.

PAWW in het kort

Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de werkloosheidsuitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Met de private uitkering de PAWW wordt de maximale duur van de werkloosheidsuitkering weer verhoogd naar 38 maanden.

Jij als werknemer betaalt de PAWW-premie, maar Bedrocan houdt deze premie in op je brutoloon. De hoogte van de PAWW-premie bedraagt in 2019 0,30% van het brutoloon. De bijdrage wordt gestort in het PAWW-fonds dat door Stichting PAWW wordt beheerd.

In geval van werkloosheid vraag jij als werknemer de PAWW-uitkering zelf aan. Dat doe je een maand vóór beëindiging van de wettelijke werkloosheidsuitkering (WW). De uitkering wordt verzorgd door de Stichting PAWW. Voor de PAWW-uitkering gelden voor een werknemer dezelfde regels als bij de WW, zoals sollicitatieplicht, regels bij het opnemen van vakantie etc.

Voor een overzicht met veelstelde vragen over de PAWW kijk dan op de site van de stichting PAWW.

Loonheffingskorting buitenlandse werknemers beperkt

Per 1 januari 2019 is de toepassing van de loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers beperkt. Werkgevers met buitenlandse werknemers zijn verplicht vast te stellen of hun buitenlandse werknemer daadwerkelijk in Nederland woont. Afhankelijk van de uitkomst kan dit betekenen dat het nettosalaris van buitenlandse werknemers vanaf januari lager uitpakt.

Iedereen die in Nederland woont, werkt of inkomen heeft, is verplicht over zijn of haar inkomsten loonbelasting te betalen. De overheid geeft over een gedeelte van die loonbelasting een korting: de loonheffingskorting. In vrijwel alle gevallen past een werkgever de loonheffingskorting toe en krijgt de werknemer feitelijk daardoor meer nettoloon uitbetaald dan zonder toepassing van deze korting.

Aanpassingen

De Nederlandse overheid heeft geconstateerd dat buitenlandse belastingplichtigen een deel van deze loonheffingskorting ontvingen terwijl zij er geen recht op hadden.

De overheid loopt daardoor geld mis wat heeft geleid tot aanpassingen in de toepassing van de loonheffingskorting.

Per 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar in principe geen recht meer op, tenzij zij inwoner zijn van een ander EU-land, een EER-land (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) of van Bonaire, Sint Eustatius of SABA. Inwoners uit deze landen kunnen via de aangifte inkomstenbelasting deze korting alsnog krijgen, maar wordt alleen gegeven als de werknemer er ook daadwerkelijk recht op heeft.

Voor vragen of je wel of niet in aanmerking komt voor de korting kun je terecht bij de afdeling HR:

Janny Homan – Bedrocan International

Henny Zuur – Bedrocan Nederland

Overzicht van nieuwe medewerkers

We verwelkomen de volgende nieuwe medewerkers.

Naam Rol Locatie
Maikel de Jong Assistent Controller Emmeloord / Veendam
Mariana de Faria Executive Assistant Business Development Amsterdam
Saskia Schulte Telefoniste Veendam

Even voorstellen…Henny Zuur

Henny Zuur is al weer twee maanden als HR-medewerker voor Bedrocan aan de slag. Zij houdt zich uitsluitend bezig met personeelszaken voor de medewerkers van Bedrocan Nederland. Het beschrijven en wegen van de functies in de kweek en de verwerking heeft haar hoogste prioriteit. Daarnaast is ze druk met nieuwe contracten en de uitbetaling van de salarissen.

“Ik voel me als een vis in het water hier. Er is genoeg werk te doen en daar haal ik enorm veel energie uit. Ook het contact met mijn nieuwe collega’s is heel erg fijn,” licht Henny desgevraagd toe. Henny werkte hiervoor als HR-adviseur bij Isala Klinieken in Zwolle en Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Steenwijk. Ze woont met man en twee dochters van 17 en 20 in Zwolle. In haar vrije tijd pakt ze graag de zeilboot voor een rondje IJssel- of Ketelmeer.

Betaaldata salaris Bedrocan Nederland op een rij

Zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld, worden met ingang van 2019 de salarissen voor medewerkers uit de kweek en de verwerking per maand betaald i.p.v. per periode van vier weken. Het salaris voor de periode 13 is afgelopen maandag betaald. We zetten de betaaldata voor het gemak nog een keer op een rij.

Overuren

Houd hierbij rekening met het volgende: Vanaf januari 2019 krijg je per maand de contracturen zoals genoemd in je arbeidsovereenkomst uitbetaald. De extra gewerkte uren (overuren, uren meerwerk en uren gewerkt in het weekend) worden de volgende kalendermaand uitbetaald.

Ter verduidelijking

Heb je in januari meer gewerkt dan je contracturen, overuren gemaakt of in het weekend gewerkt, dan wordt dit met het salaris van februari uitbetaald.

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Henny Zuur, HR-medewerker Bedrocan Nederland

h.zuur@bedrocan.com

+31 6 13 26 84 68

De salarissen worden uitbetaald op de volgende data:

Betaalperiodes
Maandag 7 januari – periode 13
Donderdag 24 januari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 maart
Woensdag 24 april
Vrijdag 24 mei
Maandag 24 juni
Woensdag 24 juli
Vrijdag 23 augustus
Dinsdag 24 september
Donderdag 24 oktober
Vrijdag 22 november
Vrijdag 20 december
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter