Interne nieuwsbrief

Focus op grondstofleverantie en geen recreatieve teelt

Bedrocan gaat zich de komende jaren verder richten op haar positie als farmaceutische grondstoffenleverancier om zodoende meer contracten binnen te halen van medicijnproducenten. Daar past zeker geen teelt voor de recreatieve markt bij. Dat hebben het bestuur en de directie onlangs in de eerste contouren van de nieuwe bedrijfsstrategie vastgelegd. De definitieve strategie zal begin 2018 tijdens een speciale personeelsbijeenkomst verder worden toegelicht.

Bedrocan wil met de positionering beter kunnen inspelen op de wensen van de farmaceutische industrie. Dat houdt concreet in dat het niveau van standaardisatie omhoog moet, of wel de mate waarin de werkzame stoffen in onze cannabis voorkomt, moet nauwkeuriger. Het verbeteren van de standaardisatiemethode wordt dan ook een van de belangrijke doelen van de afdeling Research & Development.

Bedrocan wereldwijd

Verder is afgesproken dat het niet wezenlijk van belang is om in elk land van de wereld een productiefaciliteit te hebben. Sommige landen kunnen prima bediend worden middels export. In het geschetste toekomstbeeld is er ruimte voor circa vijf grote faciliteiten die de wereld bedienen van Bedrocan medicinale cannabis. Dit is echter alleen mogelijk als de nationale wetgeving dit toelaat. Op dit moment heeft Bedrocan naast Nederland en Canada drie uitbreidingslocaties op het oog: Duitsland, Israël en Australië.

Wat is standaardisatie?

Om cannabis als grondstof voor medicijnen in te kunnen zetten moet deze volledig  gestandaardiseerd zijn. Standaardisatie houdt in dat het eindproduct altijd dezelfde chemische samenstelling heeft. Bedrocan heeft een methode ontwikkeld waarbij de gehele chemische inhoud van de cannabis, oogst na oogst, hetzelfde is.

Daarnaast wil de directie diverse kansen nader onderzoeken. Eén daarvan is het restafval van onze cannabisplanten. Nu worden wortels, stengels en bladeren vernietigd terwijl deze mogelijk ook kunnen worden hergebruikt. In het restmateriaal zitten namelijk ook waardevolle stoffen die bijvoorbeeld verwerkt kunnen worden in cannabisolie.

Ook wordt onderzocht of Bedrocan zich met andere producten op de markt kan profileren. Gedacht wordt aan voedingssupplementen waarin cannabis is verwerkt of medicinale cannabisolie. De (door)ontwikkeling van de Bedromedic-verdamper valt ook onder deze marktverkenning.

Tenslotte is het zogeheten white labelling nog een punt van aandacht. White labelling houdt in dat onze medicinale cannabis door een ander partij onder een andere merknaam op de markt wordt gebracht. Deze aanpak zou extra omzet kunnen genereren.

Geen recreatieve cannabis

De directie spreekt zich in de bedrijfsstrategie nadrukkelijk uit over teelt voor de recreatieve markt. “Dat gaan we dus niet doen”, aldus bestuursvoorzitter Tjalling Erkelens. “Ook niet als we gevraagd worden door de Nederlandse overheid. Zo’n koers is niet te verenigen met ons streven om de beste producent van medicinale cannabis ter wereld te zijn.”

Ondanks dat Bedrocan een farmaceutisch bedrijf is, gaan we zelf geen medicijnen ontwikkelen. De daarbij behorende, vaak dure, klinische onderzoeken die noodzakelijk zijn om een medicijn op de markt te brengen, worden dan ook overgelaten aan de medicijnfabrikanten. Wel blijft Bedrocan investeren in klinisch onderzoek waarbij de werking van medicinale cannabis als onbewerkte grondstof wordt onderzocht. Op dit moment lopen er twee onderzoeken: één in Australië waarbij het effect van cannabis wordt onderzocht bij terminale kankerpatiënten. Het tweede is een Nederlands onderzoek onder fibromyalgiepatiënten. In beide studies krijgen patiënten medicinale cannabis van Bedrocan toegediend door middel van een verdamper. Meer informatie over deze onderzoeken is te vinden op de Bedrocan-website.

Bedrocan verwelkomt nieuwe directie- en boardleden

Met ingang van december is het directieteam van Bedrocan International officieel compleet. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van Tjalling Erkelens, Lisette de Ruigh en Robert van Dijk, aangevuld met Mauricio Agudelo. Als founding father en algemeen directeur van Bedrocan behoeft Tjalling voor de meeste medewerkers geen introductie meer. Lisette de Ruigh is in september begonnen als operationeel directeur en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse (productie)processen. Lisette is afgestudeerd als dierenarts en deed veel farmaceutische, bestuurlijke en operationele kennis op bij, onder andere, CRV Holding (Rundveeverbetering). Voordat ze bij Bedrocan kwam, was Lisette manager operations bij WILDLANDS Adventure Zoo in Emmen.

Vrijwel tegelijkertijd met Lisette is financieel directeur Robert van Dijk onze organisatie komen versterken. Robert mag zich Master of Business Administration (financial services and insurances) noemen en heeft diverse managementfuncties bekleed bij verschillende financiële instellingen. Robert zal bij Bedrocan International eindverantwoordelijk zijn voor, onder andere, financiën en HR (personeelszaken).

Tjalling, Lisette en Robert worden aangevuld door Mauricio Agudelo, die als commercieel directeur verantwoordelijk is voor business development wereldwijd. Mauricio woont en werkt in New York. Hij doorliep de Yale School of Management en is tevens managing director bij Dioscorides Global Holdings; een op research & development gericht investeringsplatform op gebied van medicinale cannabis.

Board of directors

Een van de oprichters van Dioscorides Global Holdings is Ben Bronfman. Het is niet eenvoudig om in het kort uit te leggen wie Ben is, en daarom verwijzen we door naar WikiPedia. Het contact met Ben voert ver terug en na een uitgebreide wederzijdse verkenning heeft hij plaatsgenomen in de board of directors. Samen met Tjalling en een nog te selecteren managing director zal hij de koers van de organisatie mede bepalen.

Officiële opening Emmeloord

Onlangs hebben wij onze nieuwe faciliteit in Emmeloord in alle stilte in gebruik genomen. Wij weten als geen ander dat bescheidenheid siert, maar toch willen we dit feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan voor onze relaties en bouwers. Daarom is er op vrijdag 12 januari 2018 om 14.30 uur een officiële opening voor genodigden. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Flevoland, zal de openingshandeling verrichten.

HR-afdeling krijgt steeds meer vorm

Met de groei van Bedrocan ontstaat ook de behoefte aan een professionele personeelsafdeling, ook wel HR genoemd. Daarbij staat de afkorting HR voor Human Resources. De HR-afdeling bij Bedrocan gaat ervoor zorgen dat de medewerkers op de juiste manier worden ingezet zodat deze effectief kunnen bijdragen aan het behalen van onze nieuwe bedrijfsdoelen.

Op dit moment wordt het personeelsbeleid opnieuw vorm gegeven. Hierin wordt beschreven wat Bedrocan verwacht van de medewerkers en wat de medewerkers in ruil daarvoor mogen verwachten. Er worden richtlijnen opgesteld inzake beloning, het in dienst nemen van personeel, beoordelingssystemen, trainingen en loopbaanontwikkeling. Belangrijk hierbij is een evenwichtige samenhang tussen de doelstellingen van Bedrocan enerzijds en de ontwikkelingsbehoeften van de medewerkers anderzijds. Tegelijkertijd analyseren we of we aan alle wet- en regelgeving voldoen.

Nieuwe HR-medewerker

Met de start van het nieuwe jaar treedt op de HR-afdeling een nieuwe medewerker voor Bedrocan Nederland in dienst: Nedzmija Sipovac.

Nedzijma heeft hiervoor als HR-manager gewerkt bij het Britse bouwservicebedrijf ISG dat de datacenters voor Google in de Eemshaven heeft gebouwd. Ze heeft arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is in Bosnië geboren en in 1992, toen de oorlog daar uitbrak, met haar ouders en broer naar Nederland gevlucht. De standplaats voor Nedzijma wordt Emmeloord, maar ze zal voor overleg ook met enige regelmaat in Veendam aanwezig zijn.

Voor Bedrocan International is Janny Homan al enige tijd actief en is Patricia Zeegers samen met de directie verantwoordelijk voor het opstellen en de implementatie van het personeelsbeleid. Nedzijma en Janny zullen haar daar in ondersteunen en zij zijn voor leidinggevenden en het personeel hét aanspreekpunt voor vragen over contracten, verlof, conflicten, beloning en loopbaanontwikkeling.

Emmeloord nu ook GMP-gecertificeerd

In november zijn de productieprocessen in Emmeloord, net als die in Veendam eerder dit jaar, langs de meetlat van GMP gelegd en als voldoende beoordeeld door de Nederlandse overheid. Daarmee mag Bedrocan Nederland zich de eerste, en voorlopig de enige, GMP-gecertificeerde producent van gestandaardiseerde medicinale cannabis ter wereld noemen. In deze en komende edities van de nieuwsbrief gaan we in op nut en noodzaak van GMP.

GMP zet de patiënt centraal

Ralph Steele over good manufacturing practice

GMP staat voor good manufacturing practice en is wereldwijd een vereiste voor de productie van geneesmiddelen. Het wordt naar het Nederlands vertaalt als ‘goede manier van produceren’ en volgens manager Quality Assurance (QA) Wim Bouter dekt dat de lading. “De patiënt staat centraal”, zegt hij.

Kwaliteit is geen toeval

Good manufacturing practice is het geheel van eisen en voorschriften die aan de productie van geneesmiddelen wordt gesteld. Dat vraagt om gestandaardiseerde processen, duidelijke, vastgelegde procedures en goed geïnstrueerde medewerkers, want kwaliteit is geen toeval. Voor Bedrocan International, Bedrocan Nederland en alle andere (toekomstige) Bedrocan-organisaties is GMP een vereiste.

“In de farmaceutische wereld is vastgelegd hoe het productieproces van geneesmiddelen moet worden ingericht. Het doel is om risico’s zoveel mogelijk te beheersen of zelfs uit te sluiten. Dat betekent onder andere; een schone werkomgeving, goed werkende en schone apparatuur, stabiele processen en getrainde, goed geïnstrueerde medewerkers.”

Voor Ralph Steele, teamleider kweek op locatie A5 in Emmeloord, heeft GMP niet zoveel geheimen meer. Via zijn opleiding Biochemie werkte hij bij diverse farmaceutische bedrijven, waaronder farmagigant Johnson & Johnson. En hoewel Bedrocan een andere organisatie met een ander product is, zag Ralph vanaf de eerste kennismaking een belangrijke overeenkomst. “Bedrocan is een farmaceutisch bedrijf. We maken een product dat bedoeld is voor patiënten. Dat brengt een hoge verantwoordelijkheid met zich mee op gebied van kwaliteit en veiligheid. GMP is de manier om die kwaliteit en veiligheid zoveel mogelijk te borgen. En dat begint op de werkvloer.”

Ralph erkent dat GMP discipline vergt en voor niet-ingewijden nogal bureaucratisch lijkt. “Het brengt behoorlijk wat schrijfwerk met zich mee, maar volgens de gedachtegang van GMP is een handeling die niet is opgeschreven ook niet uitgevoerd.”

“Registreren, dus. Goede rapportage is cruciaal. Bij afwijkingen (deviaties) kunnen we ons het risico op procesfouten niet veroorloven. Maar medewerkers worden ook uitgedaagd om na te denken over het verbeteren of efficiënter inrichten van processen, want GMP draait ook om continue verbetering. Medewerkers staan dagelijks middenin alle werkprocessen en zien ongetwijfeld wat goed gaat en wat beter kan. Maar ook hier geldt; registreer en meld het!”

Nu het GMP-certificaat ook voor A5 behaald is, is Bedrocan Nederland het niveau van ‘professionele cannabiskweker’ definitief ontstegen, aldus Ralph. “We zijn een echt farmaceutisch bedrijf, dat de grondstof voor medicijnen maakt. Die verantwoordelijkheid stelt eisen aan de organisatie en de mensen daarin.”

Professionaliteit en integriteit – elkaar op redelijke wijze durven aanspreken – zijn daarbij sleutelwoorden. Ralph: “Wanneer een arts medicinale cannabis voorschrijft en een patiënt medicinale cannabis tot zich neemt, vertrouwen ze blindelings op ons. Wanneer je dat vertrouwen beschaamt is het als bedrijf snel met je gedaan.”

Export naar Macedonië

Bedrocan heeft er een nieuwe klant bij: Replek Farm. Deze medicijnproducent uit Macedonië heeft het voornemen om komend jaar 250 kilo af te nemen. Het gaat vooralsnog om het product Bedrolite dat ze willen verwerken tot cannabisolie. De olie is bedoeld voor export naar de zogeheten Balkanlanden (Kroatië, Servië etc).

Kerstgroet vanuit het lab

Noem het kunst… Noem het plantkunde… In ieder geval hadden de medewerkers Sharon Oosterhuis en Stefan Ridderbos van de afdeling phyto-engineering er maar een paar verloren momenten voor nodig om deze Chemistree samen te stellen. En dat is geheel in lijn met de komende feestdagen.

Overzicht opbrengst van Emmeloord en Veendam

Ruim 900 kilo is er gezamenlijk in Emmeloord (A5) en Veendam ( A2) de afgelopen weken geproduceerd. Een recordopbrengst. De dip in week 42 is te verklaren doordat er op A5 twee soorten in één productiecel zijn gekweekt. Slechts één soort is hiervan verwerkt.

In de taartdiagram hieronder worden de soorten per locatie aangegeven die de afgelopen weken zijn geproduceerd. Het product Bedrocan is duidelijk een hardloper en wordt in grote batches op A5 gekweekt. De andere producten gaan minder hard en worden vaak in kleinere batches besteld.

Kerstgratificatie voor alle medewerkers

In samenspraak met de kerstman heeft de directie besloten om de inzet van alle medewerkers van Bedrocan te belonen: “We hebben het afgelopen jaar, met inzet van iedereen, heel veel werk verzet met uitstekende resultaten. Iedereen heel hartelijk dank daarvoor!”

Medewerkers in loondienst ontvangen een kerstgratificatie, die automatisch op de bankrekening wordt bijgeschreven. Uitzendkrachten ontvangen via hun uitzendorganisatie een kerstpakket. 

Tot slot: Een fijne kerst en een voorspoedig nieuwjaar toegewenst. En voor degenen die doorwerken: zet ‘m op.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter