WETENSCHAP

Consultancy

Het is vaak lastig voor klinische onderzoekers om de vergunningen te krijgen die nodig zijn om onderzoek te mogen doen naar cannabis, om gestandaardiseerde cannabisproducten te vinden die geschikt zijn voor onderzoek en om te gaan met de praktische problemen gerelateerd aan onderzoek van onconventionele ‘medicinale’ preparaten. Bedrocan biedt onderzoekers advies en kan ondersteuning bieden bij het opzetten van klinische onderzoeken met medicinale cannabis of andere op cannabis gebaseerde producten.

Ons consultancyteam bestaat uit interne en externe deskundigen die werkzaam zijn in verschillende vakgebieden binnen de industrie voor medicinale cannabis, zoals plantwetenschap, laboratoriumtesten, opstellingen van klinische proeven en wetgeving. Omdat wij gevestigd zijn in Nederland maken wij onderdeel uit van een unieke hub voor innovatief cannabisonderzoek en productontwikkeling en worden wij ondersteund met een geavanceerd nationaal programma voor medicinale cannabis.

Ons consultancyteam heeft ruimschoots ervaring met:

  • Het in het laboratorium testen van cannabisproducten – wij hebben meer dan tien jaar ervaring met het testen van de lancering van medicinale cannabis onder het Nederlandse programma voor medicinale cannabis. Al onze methoden zijn volledig gevalideerd.
  • Documentatievereisten voor klinisch onderzoek:
    • Toedieningsvormen
    • Brochures van onderzoekers
    • Onderzoeksdossiers over het medicinale product
  • Wettelijke beperkingen aan het werken met verboden geneesmiddelen
  • Gezondheids- en veiligheidskwesties gerelateerd aan patiënten en uitgave

Educatie – ieder jaar zijn wij de medeorganisatoren van een 7-daagse Masterclass Medicinal Cannabis. Tijdens deze masterclass leert u alles wat u moet weten over een wetenschappelijke benadering van medicinaal gebruik van cannabis en onderzoek en ontwikkeling.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search