WETENSCHAP

Import

Diegenen die Bedrocan-producten willen invoeren, moeten eerst de juiste documentatie bij het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) inleveren, waaronder:

  • twee originele invoervergunningen
  • een begeleidend schrijven met een beschrijving van de benodigde hoeveelheid materiaal en het doel waarvoor het materiaal gebruikt gaat worden

De medicinale cannabisflos bestemd voor export wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden gekweekt door Bedrocan in Nederland. Bedrocan is het enige bedrijf dat medicinale cannabis produceert in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid. De levering van cannabis voor medische of wetenschappelijke doeleinden verloopt via het BMC.

Het BMC houdt er toezicht op dat de productie en distributie van medicinale cannabis in overeenstemming verloopt met Europese farmaceutische wetgeving en verplichtingen uit hoofde van internationale verdragen. Het BMC ontvangt aanvragen voor invoervergunningen en helpt met het in de juiste bewoordingen opstellen van aanvragen, zodat deze aanvaardbaar zijn voor de Nederlandse autoriteiten en er een bijpassende uitvoervergunning kan worden afgegeven.

Placebo cannabisproducten kunnen echter wel rechtstreeks bij Bedrocan worden besteld.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter