WETENSCHAP

Opslag

Hieronder beschrijven we hoe cannabisproducten moeten worden uitgegeven en bewaard tijdens klinische onderzoeken.

Wij raden aan de medicatie onder toezicht te stellen van een gecertificeerde ziekenhuisapotheker, in een veilige vriezer te bewaren (-20 °C) en uit te laten geven door gekwalificeerde apotheekmedewerkers. Iedere aan een onderzoek meewerkende deelnemer hoort zijn/haar dosering op basis van een doktersvoorschrift te ontvangen.

De stabiliteit van onze medicinale cannabis is gedurende een jaar op kamertemperatuur vastgesteld. De belangrijkste verandering die tijdens deze periode in het materiaal optreedt, is een spontane decarboxylering van THC-zuur (THCA) in THC. Er is geen significante vorming van CBN of delta-8-THC geconstateerd. Na een jaar in de vriezer (-20 °C) is er geen verslechtering van het product geconstateerd. Na het ontdooien zet het afbraakproces zich voort op een manier alsof de cannabis nooit ingevroren was geweest. Er is met andere woorden geen schade als gevolg van invriezen en ontdooien geconstateerd. Wij raden aan onze materialen zoveel mogelijk in een vriezer te bewaren.

Het placebomateriaal is een nieuw product waarvan de stabiliteit bij opslag nog niet is bepaald. De belangrijkste bestanddelen van placebo’s zijn terpenen die ook stabiel gehouden moeten worden door het product in een vriezer te bewaren. De houdbaarheidsinformatie wordt, zodra bekend, vrijgegeven.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter