Nasze metody

Wzrost

Produkcja marihuany w Bedrocan jest całkowicie znormalizowana, ponieważ odchylenia mogą mieć wpływ na produkt. Dysponujemy certyfikatem ISO do produkcji medycznej marihuany, dzięki czemu spełnia ona europejski standard Good Agricultural Practice (GAP). Jest on regularnie audytowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Ponadto nie są stosowane pestycydy, a fabryka Bedrocan jest zaopatrywana w energię w całości przez turbiny wiatrowe.

Przetwarzanie

Przetwarzanie odbywa się w osobnej części fabryki. Tutaj marihuana jest suszona, oddzielane są liście i łodygi, a pozostała część jest pakowana w opakowania po 250 gramów. Wszystkie części procesu spełniają europejski standard GAP (Good Agricultural Practice) i są wykonywane ręcznie. Następnie produkty są naświetlane promieniowaniem gamma w celu usunięcia niepożądanych mikroorganizmów, takich jak grzyby i bakterie.

Jakość

Naszym produktom stawiamy bardzo wysokie wymagania jakościowe. W ciągu całego procesu uprawy i produkcji cała uwaga skupia się na produkcie ze stałym poziomem substancji czynnych (THC, CBD) i bez szkodliwych mikroorganizmów. Z każdej partii pobierane są próbki, które są następnie kontrolowane pod kątem obecności pestycydów i metali ciężkich. Przeprowadzane są również kontrole, czy zawartość THC i CBD zachowuje żądany poziom. Kontrole te są wymagane przez organy państwowe i są prowadzone przez niezależne laboratorium.

bedrocan_motherplant
Transplanting at Bedrocan
bedrocan_growroom

Standaryzacja

Osoby cierpiące na różne choroby często nie mają możliwości wyboru leku, który działa najlepiej w ich sytuacji. Dlatego używane przez nas leki muszą być bezpieczne, skuteczne i niezawodne.

Dzięki normalizacji wszystkie leki zawierają wstępnie zdefiniowaną zawartość składników aktywnych i zanieczyszczeń, przez co konkretną dawkę można bez obaw podawać pacjentom raz po raz. W medycynie „jakością” określa się osiąganie przez dany lek takich samych wartości. W przypadku produktów leczniczych pochodzenia roślinnego konsekwencja składu chemicznego kolejnych partii nazywana jest standaryzacją.

Dla pacjentów i lekarzy przepisujących lek standaryzacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ leki odbiegające od normy mogą powodować problemy: mogą reagować w nieprzewidywalny sposób z innymi lekami, nasilić istniejące problemy zdrowotne (lub nawet wywołać nowe dolegliwości) lub nie powodować pożądanego efektu. Osoby nie stosujące standaryzowanej marihuany często powtarzają, że muszą wypróbować wiele różnych rodzajów, zanim znajdą tę odpowiednią, która na nich działa. Może to częściowo wynikać z niespójności produktu.

Standaryzacja zapewnia bezpieczną i skuteczną marihuanę, którą można stosować z zaufaniem.

bedrocan_processing_aboutus
bedrocan_processing_aboutus2
bedrocan_processing-aboutus3

Ponadto standaryzacja ma kluczowe znaczenie dla badań: jeżeli skład leku nie jest spójny, to niemożliwe jest porównanie wyników z różnych badań. Użyteczność badań zostaje również ograniczona, gdy skład badanego leku nie jest identyczny z lekiem podawanym pacjentowi. Dlatego standaryzacja jest wymagana w przypadku badań, których celem jest zatwierdzenie leku.

Standaryzacja musi zostać zweryfikowana i udowodniona. Certyfikaty takich organizacji jak International Standardization Organization (ISO) lub przestrzeganie Good Manufacturing Practice (GMP) może wskazywać, że proces produkcyjny spełnia wymagane standardy. Podmiotami, które opracowują kryteria standaryzacji, a następnie potwierdzają ich spełnianie, są głównie agencje rządowe. W ten sposób Ministerstwo Zdrowia ustaliło na przykład wartości graniczne dla standaryzowanej marihuany na +/- 20% deklarowanej wartości składników aktywnych THC, CBD i CBN w trzech kolejnych partiach. Po przeprowadzeniu standaryzacji partie wypadające poza określonymi wartościami granicznymi nie mogą być sprzedawane.

Standaryzacja leków ziołowych jest zwykle przeprowadzana poprzez rozcieńczanie (mieszanie) części roślin o różnej zawartości pożądanych substancji. W ten sposób uzyskana zostaje partia lub seria o jednorodnej, wstępnie określonej zawartości substancji w ramach ustalonych wartości granicznych. W rezultacie uzyskana zostaje jednolita, zmielona mieszanka części roślin.

Bedrocan opracował natomiast unikalny proces standaryzacji marihuany w postaci topów. Zamiast mieszać różne części roślin, standaryzacja jest uzyskiwana podczas uprawy samej rośliny. Rezultatem końcowym jest znormalizowany produkt z marihuany w swojej oryginalnej postaci (topy).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Zacznij wpisywać tekst i naciśnij Enter, aby wyszukać