PRODUKTY

Materiał badawczy

Marihuana w wersji placebo

Bedrocan oferuje wersje placebo wszystkich rodzajów do stosowania w badaniach medycznych. Każde placebo zawiera dokładnie taki sam profil terpenowy jak oryginalna marihuana, przy czym wszystkie kannabinoidy zostały zredukowane do poziomu < 0,2% suchej masy.

Normy chemiczne

Fitokannabinoidy i oczyszczone ekstrakty terpenowe są dostępne do badań. Kannabinoidy są dostarczane jako kwantyfikowane roztwory w etanolu o czystości > 98% (analiza UPLC). Wszystkie produkty są dostarczane z certyfikatem analizy. Roztwory specjalne (o wysokim stężeniu, określonym rozpuszczalniku lub formie opakowania) mogą zostać dostarczone na życzenie. Dostępne normy obejmują między innymi kannabinoidy obojętne: delta-9-THC, delta-8-THC, CBN, CBD, CBG, CBC, CBL i ich kwaśne pochodne: THCA, CBDA, CBGA, CBCA CBLA.

Badania analityczne

Próbki marihuany mogą zostać poddane przez Bedrocan badaniom analitycznym przy użyciu metod opisanych w Farmakopei Europejskiej (EP) lub podobnych standardów. Nasze uznane metody analityczne zostały opisane w oficjalnej monografii dostępnej w Biurze ds. Medycznej Marihuany (BMC). Możliwe są następujące badania:
Profilowanie kannabinoidów (analiza HPLC, jakościowa lub ilościowa)

  • Zawartość terpenów (chromatografia gazowa)
  • Jakość mikrobiologiczna (bakterie i grzyby)
  • Jakość chemiczna: pestycydy, metale ciężkie (ołów, rtęć, kadm), toksyny grzybowe.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Zacznij wpisywać tekst i naciśnij Enter, aby wyszukać