Bedrocan keert terug in Canada en Zuid-Amerika

In een arbitragezaak tegen Canopy Growth Corporation (“Canopy”) heeft de arbiter bepaald dat de Nederlandse medicinale cannabisproducent Bedrocan International (“Bedrocan”) de commerciële activiteiten in Canada met ingang van 11 september 2019 mag hervatten. Ook heeft Bedrocan toestemming gekregen om met terugwerkende kracht vanaf 14 maart 2019 de markt in Zuid-Amerika te betreden.

Achtergrond

Een juridische afspraak, een zogeheten moratorium tussen de Canadese cannabisproducent Canopy en Bedrocan, verbood Bedrocan tot 1 januari 2020 commerciële activiteiten te ondernemen in Canada. Eenzelfde verbod gold voor Zuid-Amerika tot 7 juni 2019. Dit moratorium werd in juni 2018 door Canopy afgedwongen nadat beide partijen waren overeengekomen om de licentieovereenkomst, die tussen hen van kracht was, te beëindigen.

De uitspraak

De arbiter heeft de duur van dit moratorium nu verkort omdat Canopy niet aan de voorwaarden heeft voldaan die aan de beëindiging van de licentieovereenkomst werden gesteld. De arbiter concludeerde dat het enkele feit dat Canopy ernstig werd benadeeld door een verkorting van de duur van het moratorium alleen Canopy was aan te rekenen. Hij concludeerde ook dat Canopy eventuele schade (dat wil zeggen vermindering van het moratorium) zelf had kunnen voorkomen door zich eenvoudigweg aan de afwikkelingsvoorwaarden te houden. Als gevolg van deze uitspraak zal Bedrocan later dit jaar vervolgstappen aankondigen over herintrede op deze markten.

Bedrocan’s CEO Tjalling Erkelens is van mening dat “opheffing van het moratorium niet alleen resulteert in een belangrijke mijlpaal voor Bedrocan als bedrijf, maar ook zeer goed nieuws is voor Canadese en Zuid-Amerikaanse patiënten die afhankelijk zijn van medicinale cannabis en al medicinale cannabis van Bedrocan gebruikten voordat het moratorium van start ging.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter