Actueel

In Actueel vindt u een overzicht van nieuwsberichten, interviews en overige artikelen die eerder in de nieuwsbrief van Bedrocan zijn verschenen. Voor een compleet overzicht gaat u naar Archief. Om op de hoogte te blijven kunt u zich ook aanmelden voor onze Engelstalige nieuwsbrief.

Hoe wordt de cannabis van Bedrocan doorstraald?

Alle Nederlandse cannabisproducten van Bedrocan worden gamma-doorstraald door een extern doorstralingsbedrijf. Deze is door de Nederlandse overheid gecontracteerd. Eerder schreven we al dat de samenstelling van medicinale cannabis door gammastraling niet verandert en dat het doorstralen noodzakelijk is om een steriel product te kunnen garanderen. Maar nog niet eerder boden we een inzicht in hoe het stralingsproces in zijn werk gaat.

Gammastraling is een zogenoemde ioniserende straling, eenzelfde soort straling dat gebruikt wordt om röntgenfoto’s te maken. Gammastralen zijn dodelijk voor micro-organismen, waaronder schimmels, virussen en bacteriën. Ook voor mensen is gammastraling, die wordt opgewekt door Kobalt-60 isotopen, zeer schadelijk.

Cannabis Flos Lr 42

In Nederland worden uitsluitend medische hulpmiddelen met gammastralen behandeld: van hartkleppen tot babyflesjes, van knieprotheses tot anticonceptiestaafjes. Daar hoort sinds twintig jaar ook de medicinale cannabis bij, die Bedrocan in Nederland produceert in opdracht van het Bureau voor Medicinale Cannabis. De sterilisatie, zoals het proces eufemistisch wordt genoemd, gaat 24 uur per dag en zeven dagen in de week door. Volledig automatisch. Allerhande medische producten gaan met doos en al op een lopende band de bunker in. Cannabis verblijft zo’n 1 tot 1,5 uur in de ruimte.

Naast medische producten – medicinale cannabis is een niche-product – wordt in sommige landen ook voedsel doorstraald. Dit wordt gedaan om micro-organismen in voedsel te verminderen en de houdbaarheid te verlengen. De EU houdt precies bij welke voedingsmiddelen jaarlijks in de Europese Unie worden behandeld. Volgens de laatste cijfers uit 2019 zijn de drie belangrijkste producten: kikkerbilletjes (65,1%), gevogelte (20,6%) en gedroogde aromatische kruiden, specerijen en groentekruiden (14,0%). In de EU is de doorstraling van voedingsmiddelen beperkt en mag zeker geen aanpassing zijn op slechte  hygiënische omstandigheden tijdens het productieproces. Doorstraald voedsel of  ingrediënten moet als zodanig zijn geëtiketteerd.

Echter in Amerika of in Azië is het doorstralen van voedsel meer gemeengoed. Daar gaat het vooral om vlees en fruit. Volgens de FDA, de Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenagentschap, tast bestraling de voedingskwaliteit niet aan en verandert de smaak, textuur of het uiterlijk van voedsel niet merkbaar, valt op de site lezen.

Datzelfde geldt ook voor cannabis. Uit onderzoek blijkt dat gammadoorstraling geen nadelige effecten heeft op de werkzame stoffen THC en CBD.

Nucleaire cannabis

Toch maken patiënten zich zorgen. Dat heeft vooral te maken met de onduidelijkheid of cannabis nu wel of niet doorstraald is. Terwijl de meeste Europese landen duidelijke regelgeving hebben, gaan met name Amerikaanse cannabistelers creatief om met de onduidelijke regelgeving. Cannabis die een contaminatietest niet heeft doorstaan, wordt daarna alsnog doorstraalt, zo valt te lezen in een artikel van MJBizDaily, zodat deze cannabis toch kan worden verkocht. “Meestal vanwege slechte slechte hygiëne in de kweek- en verwerkingsfasen, zullen telers microbiële groei moeten vernietigen met nucleaire kracht.”

Cannabis medicinal

De woorden ‘nucleaire kracht’ suggereren dat doorstraling gepaard gaat met nucleaire besmetting of stralingsgevaar. Maar is dat zo? Komen er nucleaire krachten vrij bij het doorstalen van cannabis? Het antwoord op deze vraag is duidelijk: Gammadoorstraling heeft niets met radioactivieve besmetting te maken. Sommige mensen hebben negatieve associaties met het woord ‘straling’, maar gammadoorstraling is volkomen veilig. De straling die een doorstralingsbedrijf gebruikt doodt micro-organismen en maakt de producten juist schoon. Producten die op deze manier worden gesteriliseerd zijn na een behandeling  volledig stralingsvrij. In feite zijn deze producten veiliger na het bestralingsproces, omdat ze steriel zijn en daardoor langer houdbaar.

Waarom doorstralen?

Cannabis is en blijft een natuurproduct en kan niet honderd procent vrij zijn van micro-organismen, ook niet als het in een strikt gecontroleerde omgeving wordt gekweekt. Niet doorstraalde cannabis kan namelijk schadelijke microben of schimmelsporen bevatten. Deze kunnen bij inademing van damp of rook ernstige gevolgen hebben voor patiënten. Sommige Aspergillus-schimmels, die overal om ons heen aanwezig zijn, veroorzaken ernstige ziekten bij mensen, met soms dodelijke afloop. Vooral patiënten met een verlaagde weerstand lopen een groot risico. Overheden die medicinale cannabis ter beschikking stellen nemen daarom geen risico en verplichten een vorm van sterilisatie.

The effects of gamma-irradiation for decontamination of medicinal cannabis

De blauwe gloed van kobalt

Kobalt is een cruciaal onderdeel van batterijen van bijvoorbeeld een smartphone. Dit mineraal wordt met name gedolven in Afrikaanse kobaltmijnen. Op slechts een beperkt aantal locaties in de wereld wordt kobalt omgezet in Kobalt-60, het goedje dat de uiteindelijke gammastraling afgeeft. De grootste reactor staat in Canada. Kobalt-60 wordt in korreltjesvorm aangeleverd in lange metalen staafjes. Een doorstralingsbedrijf heeft honderden van dergelijke staafjes in gebruik. Als de doorstalingsinstallatie buiten bedrijf is, staan deze staafjes onder water en geven ze de bekende kobaltblauwe kleur af. Water houdt, net als de dikke muren, de straling tegen. De bunker is van binnen als een labyrint gebouwd, zodat de straling, die niet goed een hoek om kan, niet naar buiten ontsnapt.

Hersenscans tonen effecten van CBD op psychoses aan

Wat gebeurt er in de hersenen als psychiatrische patiënten CBD toegediend krijgen? En dan met name patiënten met psychoses? Hoofdonderzoeker Matthijs Bossong, inmiddels werkzaam voor Bedrocan, was zo gefascineerd door deze vraag dat hij drie jaar lang bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht gegevens heeft verzameld om meer inzicht te krijgen in de effecten van cannabidiol (CBD) op de hersenen.

Tijdens het onderzoek kregen in totaal 31 patiënten vier weken lang elke dag een capsule met 600 milligram CBD of een placebo toegediend. Voor en na behandeling werden MRI-scans gemaakt die met elkaar werden vergeleken. Daaruit kwam naar voren dat CBD een positief effect heeft op de hersenverbindingen die betrokken zijn bij een psychose. Bossong: “Er trad na gebruik een normalisatie in de connectiviteit tussen hersengebieden op. Eerder onderzoeken hadden al uitgewezen dat CBD mogelijk een positief effect heeft op klachten en symptomen van patiënten. Wij hebben voor het eerst laten zien welke mechanismen in de hersenen daarbij betrokken zijn.”

Gehirnscans ein CBD

Waarom vond je het belangrijk om te laten zien wat CBD met de hersenen doet?

Ik ben altijd gefascineerd geweest door afwijkend gedrag, en ook in dit onderzoek heb ik patiënten gesproken die waarheid en fictie niet of nauwelijks konden onderscheiden. Een psychotische stoornis is een zeer ernstige hersenziekte waarbij mensen last hebben van wanen en hallucinaties. De beschikbare medicatie is echter bij een aanzienlijke groep patiënten met een psychose slechts beperkt effectief. Er is daarom dringend behoefte aan nieuwe medicatie. Nadat ik in mijn promotieonderzoek had geconcludeerd dat toediening van THC, de psychoactieve stof in cannabis, aan gezonde vrijwilligers resulteert in een soort ‘psychoseachtige’ hersenfunctie, kwam ik op het idee dat behandeling met CBD van patiënten met een psychose wel eens zou kunnen leiden tot normalisatie van een afwijkende hersenfunctie.

Wat gebeurt er in de hersenen van iemand die psychoses heeft?

We weten dat een aantal hersenfuncties veranderd is in patiënten met een psychotische stoornis. Zo is de verbinding, de connectiviteit, tussen een aantal belangrijke hersengebieden verstoord bij patiënten, bijvoorbeeld in het zogenaamde default mode netwerk. Dit is een netwerk van hersengebieden dat actief is als je aandacht naar binnen gericht is, op je eigen gedachten en percepties. Verstoorde connectiviteit in het default mode netwerk is dan ook betrokken bij het ervaren van wanen en hallucinaties.

Hoe kun je op een MRI-scan zien of de connectiviteit in de hersenen na CBD-gebruik normaliseert?

Functionele connectiviteit betekent dat bepaalde hersengebieden op hetzelfde moment actief zijn. Bijvoorbeeld, bij het wegdromen in je eigen gedachten worden bepaalde hersengebieden gezamenlijk actief, terwijl andere gebieden juist activiteit laten zien bij het uitvoeren van een moeilijke geheugentaak. Die samenhang in activiteit kun je meten door een heel aantal berekeningen uit te voeren op de functionele MRI scans die gemaakt zijn.

Voelden de patiënten die meededen aan het onderzoek zich ook beter?

We hebben in dit onderzoek laten zien dat normalisatie in hersenfunctie na CBD samengaat met een afname van klachten en symptomen. Patiënten die na CBD-behandeling een verbetering in hersenfunctie lieten zien, ervaarden ook minder psychotische symptomen. Dat geeft aan dat de effecten van CBD op de hersenfunctie betrokken zijn bij een klinische verbetering van patiënten.

Cannabisgebruik kan ook psychoses triggeren. Zegt jouw onderzoek ook nog iets over dit gegeven?

De stof in cannabis die verantwoordelijk is voor de relatie tussen cannabisgebruik en het ontstaan van psychose is THC. CBD is als het ware de tegenhanger van THC. Waar THC psychose kan triggeren, draagt ons onderzoek dus bij aan het beeld dat CBD juist antipsychotische eigenschappen heeft.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd in de Journal of Psychiatric Research.

Grote verandering in het Nederlands medicinaal cannabisbeleid

Nederland gaat het medicinale cannabisbeleid drastisch wijzigen. Eén van de aanpassingen is de afschaffing van de huidige exportbeperking, die de beschikbaarheid van de producten van Bedrocan in het buitenland begrensd. Nu dit exportplafond verdwijnt, kan het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) meer internationale verzoeken om cannabis van Bedrocan inwilligen. De beleidswijzigingen zijn in maart 2023 voorgesteld door minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.

Groeiende internationale vraag

Momenteel kan het BMC door de limieten die gesteld zijn aan de export niet voldoen aan alle aanvragen uit het buitenland. Dit exportplafond is onderdeel van een richtlijn die sinds 2012 van kracht is. Sindsdien heeft de internationale markt voor medicinale cannabis zich ontwikkeld. Veel landen hebben het medicinale gebruik van cannabis gelegaliseerd, maar zijn voor hun bevoorrading vaak afhankelijk van Nederland. Niet alleen vanwege een gebrek aan binnenlandse teeltcapaciteit, maar vaak ook vanwege de moeilijkheid om op farmaceutisch niveau te telen. Omdat Bedrocan bekend staat om zijn kwalitatief hoogstaande cannabis, is er een groeiende internationale vraag naar deze cannabis.

Geen beperking meer van de productiecapaciteit

Momenteel is er ook een beperking opgelegd aan de productiecapaciteit van Bedrocan. De beperking wordt nu ook uit het cannabisbeleid en de huidige aanbestedingsprocedure gehaald. Hierdoor ontstaat er ruimte voor productie-uitbreidingen waarmee nog verder aan de internationale vraag kan worden voldaan.

Cannabisbeleid: de volgende stappen

De beleidswijzigingen gaan naar verwachting nog in 2023 in. Het tempo waarin de wijzigingen worden doorgevoerd, wordt op dit moment vormgegeven door het BMC en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bovendien, aangezien leveringsorders meestal veel van tevoren worden geplaatst, kan het langer duren voordat de beschikbaarheid in het buitenland wordt vergroot.

 Cannabishandel

De medicinale cannabishandel blijft onder toezicht en controle van het BMC staan. Dit is noodzakelijk om de verkoop onder controle te houden en in lijn te blijven met het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van de Verenigde Naties. Dit betekent dat internationale aanvragen voor Bedrocan-producten nog steeds via het BMC lopen.

MYCB1 maakt fullspectrum extracten van Bedrocan-variëteiten voor Duitse markt

MYCB1, een farmaceutisch bedrijf met haar hoofdkantoor in Nederland, brengt fullspectrum, GMP-gecertificeerde extracten van Bedrocan-variëteiten op de Duitse markt. Het gaat in eerste instantie om twee producten, die gemaakt zijn Bedrocan® en Bediol®, genaamd BDR en BDO.

Beide producten zijn al geregistreerd in Duitsland en klaar voor distributie. Ernesto Diringuer, CEO van MYCB1, is enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling: “We zien dit als een ongekende prestatie in de cannabisindustrie. Het markeert ook een belangrijke mijlpaal voor MYCB1 in ons streven om patiënten toegang te geven tot een medicinaal cannabisproduct van de hoogste kwaliteit.”

Fullspectrum extracten

Uit gegevens over vergoedingen door verzekeringen blijkt dat de Duitse markt voor cannabisextracten de afgelopen jaren is gegroeid. De keuze aan fullspectrum extracten, gemaakt van de volledige cannabisplant, is echter beperkt. Nu kunnen artsen fullspectrum extracten, gemaakt van de grondstoffen van Bedrocan, voortaan voorschrijven.

Bedrolite®

Het bedrijf verwacht een groot aantal Duitse apotheken, klinieken en ziekenhuizen te kunnen bevoorraden. In eerste instantie zijn alleen extracten op basis van Bedrocan® en Bediol® verkrijgbaar. In de toekomst zal echter ook een full-spectrum extract van Bedrolite® aan het portfolio worden toegevoegd. Dit zou bedoeld zijn voor export, voornamelijk om patiënten met moeilijk te behandelen epilepsie in het Verenigd Koninkrijk te bevoorraden.

Real-World Evidence-platform

MYCB1 staat ook bekend om zijn inspanningen om wetenschappelijk bruikbare gegevens van echte patiënten te verzamelen. Hiervoor is het ALETTA-platform ontwikkeld. “De hoogwaardige cannabis van Bedrocan is de meest onderzochte ter wereld, met een uitgebreide hoeveelheid literatuur die het gebruik ervan ondersteunt. Door ons extract met volledig spectrum te combineren met ALETTA, ons Real-World Evidence-platform, staan we klaar om de wetenschappelijke kennis van cannabistherapie nog verder te vergroten”, zegt Ernesto.

Voor meer informatie

Nascholingsdag medicinale cannabis op 8 maart

Na een succesvol symposium houden Bureau Medicinale Cannabis (BMC) en het Instituut Medicinale Cannabis (IMC) op 8 juni 2023 een nascholingsdag medicinale cannabis. De bijeenkomst, die plaatsvindt bij het ministerie van VWS, is bedoeld voor zorgverleners, zoals verpleegkundigen, (huis)artsen, specialisten (MS, palliatieve zorg, neuropathische pijnspecialisten, oncologen) en apothekers.

Voorschrijvers informeren

Met de bijeenkomst willen BMC en IMC voorschrijvers informatie bieden over medicinale cannabis zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen. In het programma wordt onder meer een introductie gegeven op medicinale cannabis, het gebruik en de toediening. Ook worden uitkomsten van diverse wetenschappelijke onderzoeken gedeeld en komen artsen aan het woord over hun praktijkervaringen met medicinale cannabis.

nascholing medicinale cannabis

Aanmelding

Meer informatie over de nascholing kunt u vinden op de nascholingspagina. Hier kunt u zich ook aanmelden. Of klik op de knop hieronder.

Sprekers

Eén van de sprekers is Nadia Leen promovendus bij het Expertisecentrum Militaire GGZ UMC Utrecht. Nadia doet onder andere onderzoek naar de effecten van cannabidiol (CBD) bij angst, stress en slaapproblemen.

Paul Blijham is neuroloog met aandachtsgebied klinische neurofysiologie en zorginnovatie. Hij heeft een spreekuur gericht op medicinale cannabis voor patiënten met pijn en spasmen gerelateerd aan MS.

Een andere spreker is Marloes Dankers, apotheker en werkzaam bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Zij doet onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar nieuwe geneesmiddelen in de eerstelijnszorg. Bij het IVM heeft Marloes meegewerkt aan voorlichting over verantwoord gebruik van medicinale cannabis.

Pascal Baremans van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg deelt praktijkervaringen rondom de inzet van medicinale cannabis bij aanhoudende PTSS klachten. Pascal is onder andere belast met de begeleiding van militairen en oud-militairen met voornamelijk aanhoudende PTSS klachten en de gevolgen ervan.

Medicinale cannabis in Nederland

In Nederland is de medicinale cannabisverstrekking strikt gescheiden van de gedoogde verkoop van cannabis via coffeeshops. Het cannabisprogramma bestaat nu twintig jaar in Nederland, waarbij de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor de productie en distributie van cannabis. Bedrocan is door de overheid gecontracteerd om deze cannabis volgens strikte richtlijnen te kweken en is alleen verkrijgbaar op doktersrecept.

Onderzoek naar effecten van medicinale cannabis (Bedrolite®) bij kinderen met epilepsie

Het UMC Utrecht Hersencentrum gaat, in samenwerking met diverse organisaties in Nederland, onderzoek doen naar de effecten van het toevoegen van medicinale cannabis aan de behandeling van kinderen met therapieresistente epilepsie. Het toe te dienen onderzoeksmedicijn is de Bedrolite®-olie van de Transvaal apotheek in Den Haag. Deze medicinale olie wordt vervaardigd uit de cannabis van Bedrocan. De onderzoeksgroep heeft 1,4 miljoen euro toegewezen gekregen, vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMW, die onderzoek in Nederland financiert. Het onderzoek zal zo’n vier jaar in beslag nemen.

 

Floor Jansen
Floor Jansen

In totaal kunnen vijftig patiënten meedoen aan het onderzoek. Belangrijk is dat de patiënten niet eerder CBD-olie hebben gebruikt als behandeling van epileptische aanvallen. In eerste instantie wordt gekeken naar het effect op aanvallen, daarom dienen deelnemers minimaal acht aanvallen per vier weken te hebben, omdat de effectiviteit anders niet te beoordelen is.

Het onderzoek start in de zomer van 2023 en naar verwachting zullen de eerste patiënten eind 2023 behandeld worden.

Hoofdonderzoeker Floor Jansen hoopt dat neurologen na het onderzoek beter kunnen voorspellen voor welke patiënten CBD (cannabidiol) een effectieve behandeling is. Meer hierover valt te lezen op de site van het UMC. Jansen: “Ons onderzoek richt zich op het individu. In plaats van naar een groep te kijken, kijken we per patiënt of het middel effectief is. We willen onderzoeken of het aantal aanvallen vermindert, maar we letten ook op andere uitkomsten die voor een patiënt belangrijk zijn. Denk aan minder gebruik van noodmedicatie tegen langdurige aanvallen, verandering van alertheid of een betere nachtrust.”

Behandelaars van kinderen met epilepsie, die meer willen weten over het onderzoek kunnen contact opnemen met Floor Jansen, kinderneuroloog UMC Utrecht (via het secretariaat kinderneurologie UMC Utrecht).

Bedrolite® en epilepsie

Hoewel epilepsie goed behandeld kan worden met bestaande medicatie, zijn er vormen waarbij de middelen, die geregistreerd en vergoed worden, niet helpen. Voor de behandeling van deze therapieresistente patiënten kan het gebruik van cannabis een goed alternatief zijn. Volgens de Nederlandse richtlijn Epilepsie (juni 2020) kan CBD-olie uit de apotheek voorgeschreven worden bij kinderen (vanaf 2 tot 18 jaar oud) met een therapieresistent syndroom van Dravet, of aan patiënten (vanaf 2 jaar oud) met een therapieresistent syndroom Lennox Gastaut.

Uit verschillende ervaringen van individuele patiënten blijkt CBD, soms ook in combinatie met THC, in staat zowel de frequentie als de intensiteit van epileptische aanvallen te verminderen. Mede doordat CBD geen psychoactieve werking heeft, heeft deze stof veel potentie als therapeutisch middel bij verschillende soorten epilepsie.

Het wetenschappelijke bewijs voor de werking van medicinale cannabis is echter nog beperkt. Dit zorgt ervoor dat artsen terughoudend zijn in het voorschrijven ervan en dat zorgverzekeraars in Nederland het niet vergoeden. Meer wetenschappelijk onderzoek is dus nodig. De legale (medicinale) cannabis van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC, onderdeel van het ministerie van VWS) voldoet aan strenge kwaliteitseisen en wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden door Bedrocan geteeld.

Waarom gaat een patiënt naar de coffeeshop?

Patiënten die liever naar de coffeeshop gaan dan naar hun arts, of patiënten die zelf op hun zolder wiet verbouwen. Het zijn slechts twee voorbeelden van hoe patiënten in Nederland aan hun cannabis komen voor medicinaal gebruik. Volgens cijfers van het Trimbos-instituut zijn in Nederland meer dan 130.000 mensen die cannabis gebruiken voor medicinale doeleinden. Daarvan krijgen minder dan 7.000 patiënten cannabis voorgeschreven door een arts. De meesten kopen dus hun cannabis op andere plekken zoals de coffeeshop of kweken het zelf.

Om te snappen hoe de toegang en aanbod tot medicinale cannabis verbeterd kan worden, houdt het Trimbos-instituut een onafhankelijke enquête onder cannabisgebruikers. De online vragenlijst staat inmiddels online. Het onderzoeks- en kennisinstituut op het gebied van mentale gezondheid en middelengebruik brengt op die manier de behoeften en wensen van patiënten in kaart. Bedrocan financiert het onderzoek.

Stem van patiënten

Volgens Trimbos-onderzoeker en projectleider Lisa Strada is het algemeen bekend dat patiënten wiet, hasj, wietolie of andere cannabisproducten gebruiken om lichamelijke of psychische klachten te verminderen. Strada: “Op basis van meer recente bevindingen zijn er zelfs bijna een half miljoen mensen die op cannabis gebaseerde producten gebruiken voor medicinale doeleinden. Van deze mensen gebruikt 50% CBD-producten, waaronder CBD-producten van drogisterijen.” Strada vervolgt: “Met dit onderzoek willen we deze patiënten een stem geven. Patiëntgerichte zorg betekent dat de behoefte van de patiënt de drijvende kracht is achter zorgbeslissingen. En terwijl dit in andere zorgsectoren de norm is, blijft de behandeling met medicinale cannabis wat dat betreft achter”.

bedrocan cannabis

In Nederland kunnen sinds 2003 patiënten cannabis op doktersrecept bij de apotheek verkrijgen. Chief Scientific Officer Mikael Kowal van Bedrocan: “Ondanks dat er al twintig jaar medicinale cannabis beschikbaar is in Nederland, halen de meeste personen hun producten niet bij een apotheek. Het is belangrijk om te begrijpen waarom zoveel mensen de onofficiële route kiezen. Welke belemmeringen ervaren ze? Is de cannabis uit de apotheek te duur, willen artsen het niet voorschijven, of ontbreken er specifieke producten. Het is gissen. We weten het nu niet.”

Kowal hoopt dat de uitkomst leidt tot verandering: “We zullen strategieën moeten bedenken om tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten die nu cannabis uit niet-officiële bronnen gebruiken. Het streven moet zijn dat meer patiënten in Nederland gestandaardiseerde, gecontroleerde en veilige cannabis gebruiken, in plaats van producten van niet-geverifieerde kwaliteit.”

Medusa Onderzoek

Het eerste onderdeel van het Medusa-onderzoek is een online vragenlijst. Invullen duurt 10-15 minuten en deelnemers maken kans op 200 euro. Dit soort vragen worden gesteld:

  • Tegen welke klachten gebruik je cannabis?
  • Welke cannabisproducten gebruik je?
  • Hoe goed werkt cannabis tegen je klachten?
  • Waarom gebruik je geen cannabis op doktersrecept?

Na de vragenlijst kunnen deelnemers meedoen aan vervolgonderzoeken. Het ene is een online interview en voor het andere kunnen ze een beetje van hun cannabis opsturen. Ze kunnen één van deze vervolgonderzoeken kiezen of allebei. Deelname is vrijwillig. Deelnemers krijgen per vervolgonderzoek 40 euro als vergoeding.

Meedoen?

Gebruik jij cannabis als medicijn? Of ken je iemand die cannabis als medicijn gebruikt?

Medicinale cannabis systeem in Nederland

In Nederland is de medicinale cannabisverstrekking strikt gescheiden van de gedoogde verkoop van cannabis via coffeeshops. Het cannabisprogramma bestaat nu twintig jaar in Nederland, waarbij de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor de productie en distributie van cannabis. Bedrocan is door de overheid gecontracteerd om deze cannabis volgens strikte richtlijnen te kweken en is alleen verkrijgbaar op doktersrecept. Daarnaast zijn ook tal van producten met CBD vrij te koop bij drogisterijen en via het internet. CBD is een niet-psychoactief component van cannabis die niet onder de Opiumwet valt.

Beschermt CBD tegen de nadelige effecten van THC?

Kan een hogere CBD-gehalte de schadelijke effecten van cannabisgebruik verminderen? Dat is de vraag die de onderzoekers van King’s College London probeerden te beantwoorden in een psychofarmacologische studie onder zesenveertig gezonde, onervaren cannabisgebruikers. De groep kreeg diverse cannabispreparaten met 10 mg THC en een variërend CBD-gehalte (0, 10, 20 en 30 mg) via een verdamper toegediend, dubbelblind en gerandomiseerd. De cannabis die voor het onderzoek is gebruikt is afkomstig van Bedrocan en is geproduceerd in overeenstemming met Good Manufacturing Practice.

Vijftien minuten na een cannabisinhalatie moesten de deelnemers een reeks cognitieve taken voltooien en aangeven hoe ‘plezierig’ ze de cannabis ervaarden. Ook maakten ze een ‘ziekenhuiswandeling’ van 15 minuten, met als opdracht om bij een kassamedewerker in de ziekenhuiswinkel een artikel van £ 2 naar keuze te kopen. Ze moesten om een ontvangstbewijs vragen. Op afstand werden ze geobserveerd door het onderzoeksteam. Nadat de eventuele bedwelmende effecten waren afgenomen werden psychologische vragenlijsten en een semi-gestructureerd klinisch interview afgenomen.

Geen bewijs

De onderzoekers vonden geen bewijs dat CBD (cannabidiol) de acute nadelige effecten van THC op cognitie, waaronder problemen met aandacht en het geheugen, en geestelijke gezondheid, zoals psychotische symptomen, vermindert. Tevens was er geen bewijs dat het de subjectieve of plezierige effecten van THC veranderde. Dit gold voor alle CBD:THC-dosisverhoudingen die in het onderzoek werden gebruikt. .

Interessante gegevens

Mikael Kowal, Chief Scientific Officer van Bedrocan, over de uitkomst: “Dit zijn interessante gegevens die enigszins in tegenspraak zijn met eerder onderzoek naar de interacties tussen THC en CBD, waarin is aangetoond dat CBD enkele van de negatieve effecten van THC vermindert. Het is moeilijk te zeggen waardoor de resultaten verschillen, maar het is mogelijk dat dit verband houdt met de verschillende inzet van de cannabisproducten. In het huidige onderzoek werd het THC-rijke Bedrocan® gebruikt, en werd, om de gewenste hoeveelheden CBD te bereiken, hieraan verschillende hoeveelheden Bedrolite® toegevoegd. Mogelijk levert het gebruik van een cannabissoor, dat van nature zowel THC als CBD bevat (zoals Bediol®), andere resultaten op. Dit is slechts speculatie, maar in zo’n geval is het mogelijk dat andere stoffen in cannabis, naast CBD, bijdragen aan het moduleren van de effecten van THC.“

Maakt cannabidiol cannabis veiliger?

Nature.com | Neuropsychopharmacology

Maakt cannabidiol cannabis veiliger? Een gerandomiseerde, dubbelblinde, cross-over trial van cannabis met vier verschillende CBD:THC-verhoudingen.

Bedrocan breidt uit naar Denemarken

Bedrocan, dat bijna twintig jaar medicinale cannabis levert aan de Nederlandse overheid, gaat uitbreiden naar Denemarken. In het kustplaatsje Køge, 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kopenhagen, bouwt de Nederlandse producent een nieuwe GMP faciliteit waar cannabis van farmaceutische kwaliteit wordt gekweekt en verpakt.

Groeiende vraag

De belangrijkste reden voor deze stap is om beter te kunnen voldoen aan de groeiende internationale vraag naar de medicinale cannabisproducten van Bedrocan. Onder de huidige Nederlandse wet- en regelgeving zijn deze producten nu alleen verkrijgbaar via het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC; onderdeel van het ministerie van VWS). Bedrocan hoopt via deze nieuwe Deense vestiging beter te kunnen voldoen aan de beschikbaarheid van haar producten voor kwetsbare patiënten wereldwijd. In Denemarken kan Bedrocan rechtstreeks zakendoen met andere commerciële entiteiten.

De nieuwe productiefaciliteit zal voldoen aan de relevante wettelijke vereisten (GACP en GMP) met als doel voornamelijk Europese markten te bevoorraden. Bedrocan Danmark neemt ongeveer veertig medewerkers in dienst en is in het derde kwartaal van 2023 operationeel.

Producten

In de faciliteit worden meerdere cannabissoorten voor medicinaal gebruik  geproduceerd waaronder Bedrocan, Bediol en een nieuwe variëteit met een hoog CBD-gehalte. De gedroogde cannabisproducten worden als granulaat verwerkt in klein- en grootverpakking. Voor de productie van extracten en isolaten is het ook mogelijk om ‘hele plant’ cannabis te verkrijgen.

Bedrocan en de legalisatie van recreatieve cannabis in Duitsland

Zoals aangekondigd gaat de nieuwe Duitse regering recreatief cannabisgebruik voor volwassenen legaliseren. Bedrocan levert al jaren via het Nederlandse overheidsagentschap BMC medicinale cannabis aan Duitse patiënten. Wij krijgen de laatste tijd veelvuldig de vraag: ‘Gaan jullie straks ook leveren voor de Duitse recreatieve gebruiker?’ Dat is een heel begrijpelijke vraag. Het antwoord is echter simpel: Nee.

Bedrocan levert geen cannabis voor recreatief gebruik. Dat doen we nergens ter wereld, ook niet in Nederland, en straks dus ook niet in Duitsland.

Waarom wil Bedrocan zich niet op de recreatieve markt begeven?

Bedrocan gelooft in een strikte scheiding van medicinale cannabis en cannabis voor recreatief gebruik. Wij zetten ons in om een farmaceutisch product te leveren dat op doktersvoorschrift beschikbaar is voor patiënten die daar baat bij hebben. Wij willen ons honderd procent op deze opdracht focussen. Dat betekent tegelijkertijd dat we nul procent van de tijd bezig kunnen en willen zijn met cannabis voor recreatief gebruik.

In andere landen hebben we (helaas) gezien dat patiënten die medicinale cannabis gebruiken de dupe werden van legalisering van recreatief gebruik. Niet zozeer door de legalisering an sich, maar wel door het feit dat producenten zich lieten verleiden om zich op deze markt te storten. De kwaliteitseisen zijn lager, de regels makkelijker, controles minder streng en opbrengsten (hoopten ze) hoger. Resultaat: medicinale cannabis kreeg minder (of geen) aandacht en patiënten zaten zonder product. Dat willen wij koste wat kost voorkomen.

Bovendien is het zo dat er wel degelijk nadelige gevolgen aan het gebruik van cannabis kunnen zitten. Daarom willen wij dat onze producten alleen beschikbaar zijn voor patiënten die het op doktersvoorschrift en onder begeleiding van een apotheker gebruiken. Ook onze jarenlange kennis en ervaring op gebied van teelt van cannabis willen we alleen voor dit doel inzetten.

Worden jullie benaderd door bedrijven of gebruikers die graag met Bedrocan zouden willen samenwerken richting de recreatieve markt?

Jazeker, heel vaak zelfs. Het antwoord is en blijft altijd ‘nee.’

Is dat niet raar?

In eerste instantie klinkt dat misschien raar. Maar verander het middel en de spelers eens. Stel dat de overheid XTC-pillen zou legaliseren. Zou een farmaceutisch bedrijf dat nu antidepressiva of reuma-medicijnen maakt daar dan opduiken? Nee, natuurlijk niet. Ze zouden er verre van blijven. Datzelfde geldt voor ons. Medicinale cannabis en cannabis voor recreatief gebruik zijn twee verschillende producten met een totaal verschillende doelgroep. Die moet je niet door elkaar willen halen.

Blijven jullie wel leveren aan patiënten?

Het huidige bevoorradingssysteem via het Nederlandse overheidsbureau BMC blijft onveranderd. Daarom zullen Duitse patiënten toegang blijven houden tot onze producten van farmaceutische kwaliteit.

Doorstralen heeft geen nadelig effect op medicinale cannabis

Gammadoorstraling veroorzaakt geen significante veranderingen in de samenstelling van medicinale cannabis. Uit recent onderzoek is gebleken dat de belangrijkste therapeutisch werkzame stoffen, THC en CBD, niet negatief door straling worden beïnvloed. Medicinale cannabis, dat vaak wordt gebruikt door kwetsbare patiënten, wordt behandeld met gammastraling om contaminatie met mogelijk schadelijke microben tegen te gaan. Een regelmatig gehoorde zorg onder patiënten heeft betrekking op de effecten van een dergelijke stralingsbehandeling op medicinale cannabis. Sommigen hebben aangegeven een verschil te merken in smaak of werking, anderen geven aan zich zorgen te maken over de chemische samenstelling of de kwaliteit van hun geneesmiddel.

Effecten van een stralingsbehandeling

In het kader van het onderzoek is gekeken naar de effecten van een stralingsbehandeling op vier verschillende cannabisvariëteiten met verschillende chemische samenstellingen. De monsters werden voorafgaand aan en na afloop van een standaard gammabestraling chemisch geanalyseerd. Daarnaast werd ook het watergehalte van cannabistoppen en het beeld ervan onder de microscoop geëvalueerd.  Het effect van gammabestraling bleek beperkt te blijven tot een geringe reductie van sommige in de cannabis aanwezige terpenen. Het terpenenprofiel bleef kwalitatief gezien echter onveranderd. Er werd geen effect waargenomen op het THC- of CBD-gehalte.

Op basis van de onderzoeksresultaten blijft gammadoorstraling van cannabis de aanbevolen decontaminatiemethode – in ieder geval totdat er meer algemeen aanvaarde methoden beschikbaar komen.

Het onderzoek werd in opdracht van Bedrocan uitgevoerd.

Hoe wordt de cannabis van Bedrocan doorstraald?

Wilt u meer weten over hoe de Nederlandse cannabisproducten van Bedrocan worden gamma-doorstraald? Een extern doorstralingsbedrijf is door de Nederlandse overheid gecontracteerd. Het doorstralen is noodzakelijk  om een steriel product te kunnen garanderen. Lees meer over hoe het stralingsproces in zijn werk gaat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter

cannabis Klassifikation