Actueel

In Actueel vindt u een overzicht van nieuwsberichten, interviews en overige artikelen die eerder in de nieuwsbrief van Bedrocan zijn verschenen. Voor een compleet overzicht gaat u naar Archief. Om op de hoogte te blijven kunt u zich ook aanmelden voor onze Engelstalige nieuwsbrief.

Bedrocan stelt Vietnamese vertaling beschikbaar over medicinale cannabis

Bedrocan stelt een Vietnamese vertaling beschikbaar van het informatieve boekje over medicinale cannabis. Vanuit de Vietnamese gemeenschap uit Noord-Amerika kwam het verzoek voor een Vietnamese versie, omdat juiste informatie over dit onderwerp in de Vietnamese taal schaars is. Bedrocan’s doel is altijd om wetenschappelijke informatie over medicinale cannabis in zo veel mogelijk talen aan te bieden.

Het boekje is inmiddels beschikbaar in het Engels, Duits, Thais en nu dus in het Vietnamees. Het is bedoeld om artsen, regelgevers en beleidmakers inzicht te geven in de medische en wetenschappelijke aspecten van Cannabis sativa L. en hoe deze plant past in de reeks therapeutische opties. Net als in veel andere Aziatische landen staat Vietnam momenteel geen medicinale cannabis toe. Deze vertaling is nadrukkelijk niet bedoeld om het Vietnamese overheidsbeleid te veranderen of te beïnvloeden.

Veel leesplezier!

Brits onderzoek: Cannabisextracten van de complete plant verminderen epileptische aanvallen aanzienlijk

Cannabisextracten, gemaakt van de gehele cannabisplant, kunnen epileptische aanvallen bij kinderen met 86% verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het Imperial College London en gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Pediatrics Open. Olie gemaakt van de Bedrocan-producten Bedrolite® en Bedica® behoorden tot de extracten die zijn onderzocht.

De studie “Medical cannabis for severe treatment-resistant epilepsy in children: a case-series of 10 patients”“, is gepubliceerd door promotieonderzoeker Rayyan Zafar bij het Imperial College London en zijn Imperial collega’s Anne Schlag, David J Nutt, en Lawrence Phillips van de London School of Economics and Political Science. De onderzoekers hebben daarnaast banden met de openbare instelling DrugScience, die door professor Nutt in 2010 is opgericht.

Volgens de auteurs toont de studie aan “dat medicinale cannabisproducten van de totale plant een effectief en goed verdragen medicijn is voor het verminderen van de frequentie van aanvallen bij kinderen die lijden aan hardnekkige epilepsie.” Daarnaast vermelden ze in het artikel dat er sinds de 19e eeuw aanzienlijk anekdotisch bewijs is verzameld over de waarde van medicinale cannabis voor de behandeling van epilepsie bij kinderen. Er is tot nu toe echter niet veel bewijs voor de werkzaamheid van medicinale cannabisproducten die  gemaakt zijn van de complete cannabisplant.

De auteurs leggen ook de uitdagingen van Britse patiënten bloot die toegang willen tot op cannabis gebaseerde producten (CMBP’s). Net als in veel andere landen zijn artsen in het Verenigd Koninkrijk terughoudend met het voorschrijven van CMBP’s. “Veel patiënten zijn dus gedwongen hun toevlucht te nemen tot een privébehandeling die tot 2.400 euro (£2.000) per maand kost”, schrijven de auteurs.

Deelnemersprofiel

De kinderen die deelnamen aan het onderzoek werden via de liefdadigheidsinstellingen MedCann Support en End Our Pain geworven. Deze organisaties vertegenwoordigen kinderen die medicinale cannabis gebruiken om hun hardnekkige epilepsie te behandelen. In totaal deden tien kinderen mee aan het onderzoek. Hun gemiddelde leeftijd was zes jaar, hoewel de leeftijden varieerden van één tot dertien jaar. De kinderen hadden verschillende soorten epilepsie, en drie van hen hadden gelijktijdig andere problemen, waaronder infantiele spasmen, leerstoornissen en algemene ontwikkelingsachterstand. Alle deelnemers ontvingen medicinale cannabisproducten op basis van plantenextracten, hetzij op particulier recept, hetzij via de NHS, de nationale gezondheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk.

Gebruikte producten

Onder de CBMP’s die in het onderzoek werden gebruikt, zaten extracten gemaakt van Bedrolite® (<1% THC en 9% CBD) en Bedica® (14% THC en <1% CBD), beiden zijn cannabisgrondstoffen die de Nederlandse firma Bedrocan produceert. De studie vergeleek ook andere extracten gemaakt van Bedrocan-producten. ” Bij het overschakelen van Bedrolite® en Bedica® naar andere CBMP’s zag één patiënt een significante verslechtering van de symptomen, waaronder een toename van het aantal aanvallen. Drie andere patiënten, die Bedrolite® en Bedica® verruilden voor andere producten, gaven de hoge kosten als belangrijkste reden op om van product te wisselen, ondanks dat Bedrolite® en Bedica® de aanvalsfrequentie deed verminderen”, aldus het onderzoeksteam.

Studiebeperkingen

Hoewel de studie hoop en waardevolle gegevens oplevert voor de behandeling van kinderen met ernstige epilepsie, rapporteert het ook de beperkingen die verder onderzoek over het onderwerp vereisen. Tot de beperkingen van het onderzoek behoren onder meer het gebruik van retrospectieve gegevens op basis van herinneringen van ouders (hoewel deze vaak een dagboek bijhielden), geen randomisatie of gebruik van placebo en het kleine aantal deelnemers.

Defensie onderzoekt cannabisgebruik bij PTSS

Het Nederlandse Ministerie van Defensie doet samen met het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoek naar het gebruik van medicinale cannabis door veteranen met posttraumatische stress stoornis (PTSS). Onlangs bezochten de onderzoekers één van de kweekfaciliteiten van Bedrocan. Daar kregen ze uitleg van onze CEO Tjalling Erkelens over de hoge kwaliteitsstandaarden waaronder medicinale cannabis in Nederland wordt geproduceerd.

Minister wil vergoeding stoppen, ombudsman grijpt in

Begin 2020 ontstond opschudding toen het ministerie bekend maakte te stoppen met het vergoeden van medicinale cannabis voor veteranen met PTSS.

Begin 2020 ontstond opschudding toen het ministerie bekend maakte te stoppen met het vergoeden van medicinale cannabis voor veteranen met PTSS. PTSS is een ziekte die bestaat uit het herbeleven van een traumatische gebeurtenis via dwangmatige herinneringen, herbelevingen of nachtmerries. Oorlogsveteranen gebruiken het middel vooral om symptomen als slapeloosheid en nachtmerries te bestrijden.

De ombudsman greep in en verzocht de minister de vergoeding door te zetten. “Gelet op de Veteranenwet en de bijzondere zorgplicht van de minister voor veteranen, vind ik het stopzetten van de vergoeding van medicinale cannabis onvoldoende gemotiveerd,aldus ombudsman Reinier van Zutphen. 

De minister van Defensie liet kort daarop weten de vergoeding toch door te zetten. Voor haar definitieve besluit wacht ze de uitkomsten van het onderzoek dat onder leiding staat van prof. dr. Kolonel Eric Vermetten, af. De uitkomsten worden in 2022 verwacht.

Bedrocan producten officieel beschikbaar in Ierland

Ierland krijgt er twee nieuwe medicinale cannabisproducten bij: Bedrocan en Bedrobinol. Het is de Ierse firma Oleo gelukt om een importlicentie van Health Products Regulatory Authority (HPRA), het Ierse medicijnagentschap, te bemachtigen. Daardoor wordt het mogelijk medicinale cannabisproducten van Bedrocan rechtstreeks vanuit Nederland te importeren.

Bedrolite-olie

Ook wil het bedrijf medicinale cannabisolie produceren van de grondstoffen van Bedrocan. Naar verwachting is deze olie in 2022 beschikbaar. Medicinale cannabisolie wordt vooral gebruikt door kinderen met een ernstige vorm van epilepsie. De cannabisproducten van Bedrocan, waaronder Bedrolite-olie, stonden sinds de start van het Ierse programma voor medicinale cannabis niet op de lijst van goedgekeurde toedieningsvormen. Dit tot grote verontwaardiging van ouders van kinderen met epilepsie, die al jaren de olie uit Nederland moeten halen.

Iers medicinaal cannabisprogramma

In Ierland kunnen alleen geregistreerde producten die in het kader van het Medical Cannabis Access Program zijn opgenomen worden voorgeschreven door een arts. De volgende gespecificeerde geneesmiddelen (producten op basis van cannabis) zijn geaccepteerd als geschikt voor gebruik:

  • Aurora CBD-druppels
  • CannEpil
  • Tilray orale toepassing

Daar kunnen de producten Bedrocan en Bedrobinol dus sinds kort aan worden toegevoegd.

Het echtpaar Shirley en Richard Creagh zijn de mensen achter Oleo. Sinds drie jaar zetten ze zich in om Bedrocan ook beschikbaar te maken in Ierland. Richard Creagh: “Veel partijen hebben het geprobeerd, maar het is heel moeilijk om onder de huidige wetgeving cannabisproducten, waaronder olie, Ierland binnen te krijgen. Het hebben van een importvergunning opent nu nieuwe deuren. Zonder deze vergunning konden we nog geen eens met het Nederlandse BMC of Bedrocan aan tafel. Het is echt een grote stap voorwaarts. Niet alleen voor ons als startende onderneming, maar vooral voor de Ierse patiënten.”

De producten worden rechtstreeks door het BMC geleverd en in Ierland door Oleo verpakt en gedistribueerd aan apotheken.

Bedrocan-producten officieel verkrijgbaar in Ierland
Richard & Shirley Creagh

Online applicatie

Ook heeft het bedrijf een mobiele applicatie ontwikkeld waarmee Ierse patiënten eenvoudig inzage kunnen krijgen in hun eigen gebruik. Met een QR-code op de verpakking kan de patiënt inloggen en bijhouden welke doseringen er zijn gebruikt en welk effect deze hebben gegeven. De patiënt geeft op een reeks van 1 tot 10 aan hoe hij zich voelt bij een bepaalde dosering. Creagh: “Het geeft niet alleen de patiënt inzicht, maar deze data is ook bruikbaar voor het ministerie van gezondheid, omdat zij altijd op zoek zijn informatie over de effecten van medicinale cannabis.”

Goedgekeurde ziekte-indicaties

Het Ierse Medical Cannabis Access Program is bedoeld voor patiënten met de volgende medische aandoeningen die niet reageren op standaardbehandelingen:

  • Spasticiteit geassocieerd met multiple sclerose;
  • Misselijkheid en braken geassocieerd met chemotherapie;
  • Behandelingsresistente epilepsie

Bedrocan en de legalisatie van recreatieve cannabis in Duitsland

Zoals aangekondigd gaat de nieuwe Duitse regering recreatief cannabisgebruik voor volwassenen legaliseren. Bedrocan levert al jaren via het Nederlandse overheidsagentschap BMC medicinale cannabis aan Duitse patiënten. Wij krijgen de laatste tijd veelvuldig de vraag: ‘Gaan jullie straks ook leveren voor de Duitse recreatieve gebruiker?’ Dat is een heel begrijpelijke vraag. Het antwoord is echter simpel: Nee.

Bedrocan levert geen cannabis voor recreatief gebruik. Dat doen we nergens ter wereld, ook niet in Nederland, en straks dus ook niet in Duitsland.

Waarom wil Bedrocan zich niet op de recreatieve markt begeven?

Bedrocan gelooft in een strikte scheiding van medicinale cannabis en cannabis voor recreatief gebruik. Wij zetten ons in om een farmaceutisch product te leveren dat op doktersvoorschrift beschikbaar is voor patiënten die daar baat bij hebben. Wij willen ons honderd procent op deze opdracht focussen. Dat betekent tegelijkertijd dat we nul procent van de tijd bezig kunnen en willen zijn met cannabis voor recreatief gebruik.

In andere landen hebben we (helaas) gezien dat patiënten die medicinale cannabis gebruiken de dupe werden van legalisering van recreatief gebruik. Niet zozeer door de legalisering an sich, maar wel door het feit dat producenten zich lieten verleiden om zich op deze markt te storten. De kwaliteitseisen zijn lager, de regels makkelijker, controles minder streng en opbrengsten (hoopten ze) hoger. Resultaat: medicinale cannabis kreeg minder (of geen) aandacht en patiënten zaten zonder product. Dat willen wij koste wat kost voorkomen.

Bovendien is het zo dat er wel degelijk nadelige gevolgen aan het gebruik van cannabis kunnen zitten. Daarom willen wij dat onze producten alleen beschikbaar zijn voor patiënten die het op doktersvoorschrift en onder begeleiding van een apotheker gebruiken. Ook onze jarenlange kennis en ervaring op gebied van teelt van cannabis willen we alleen voor dit doel inzetten.

Worden jullie benaderd door bedrijven of gebruikers die graag met Bedrocan zouden willen samenwerken richting de recreatieve markt?

Jazeker, heel vaak zelfs. Het antwoord is en blijft altijd ‘nee.’

Is dat niet raar?

In eerste instantie klinkt dat misschien raar. Maar verander het middel en de spelers eens. Stel dat de overheid XTC-pillen zou legaliseren. Zou een farmaceutisch bedrijf dat nu antidepressiva of reuma-medicijnen maakt daar dan opduiken? Nee, natuurlijk niet. Ze zouden er verre van blijven. Datzelfde geldt voor ons. Medicinale cannabis en cannabis voor recreatief gebruik zijn twee verschillende producten met een totaal verschillende doelgroep. Die moet je niet door elkaar willen halen.

Blijven jullie wel leveren aan patiënten?

Het huidige bevoorradingssysteem via het Nederlandse overheidsbureau BMC blijft onveranderd. Daarom zullen Duitse patiënten toegang blijven houden tot onze producten van farmaceutische kwaliteit.

IMC Nederland naar Kopenhagen op uitnodiging Deense overheid

Samen met het Deens Technologie Instituut hield Invest in Demark onlangs het symposium: Medicinale Cannabis, van plant tot patiënt. Deze editie stond in het teken van samenwerking en partnerschap. Invest in Denmark is onderdeel van het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken en zet zich in om buitenlandse bedrijven naar Denemarken te halen. Investeren in medicinale cannabis is sinds kort één van hun speerpunten.

Om uit te leggen hoe het Instituut Medicinale Cannabis (IMC) in Nederland samenwerking en partnerschap bevordert, sprak IMC-bestuurslid Ole Heil, tevens directeur Communication & Government Affairs bij Bedrocan, op uitnodiging van de Deense overheid op dit symposium.

IMC goed voorbeeld

Heil: “Sinds 2018 zijn tientallen nieuwe bedrijven in Denemarken gestart en heeft onderzoek een enorme vlucht genomen. Dat komt grotendeels door de gunstige regelgeving, maar zeker ook door de inzet van de overheid. Zij ondersteunt partijen in de sector actief, en dat werpt zijn vruchten af met tientallen nieuwe bedrijven en onderzoeksprojecten.

Bedrocan trotse partner van het IMC

Bedrocan heeft zich aangesloten bij het IMC omdat we daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de kennis over medicinale cannabis onder artsen, apothekers en patiënten in Nederland, en faciliteren we medisch onderzoek.

“Iets wat de Deense overheid graag meer zou willen zien is onderlinge samenwerking. Zij wil daarmee een duurzaam ecosysteem van bedrijven, artsen en onderzoekers creëren. Op dit moment is de samenwerking nog relatief beperkt.”

“In Nederland hadden we die situatie ook, maar binnen het IMC werken Nederlandse arts-onderzoekers, apothekers, universiteiten en bedrijven, waaronder Bedrocan, nu samen op het gebied van voorlichting en coördinatie van onderzoeken. Het IMC doet dat onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Ook dienen we de belangen van partijen in de keten van medicinale cannabis.

We zijn blijkbaar opgevallen in het buitenland, zelfs bij het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat ze het IMC een zeer goed voorbeeld vinden, hebben ze ons uitgenodigd in Kopenhagen om te vertellen hoe wij die samenwerking voor elkaar hebben gekregen.”

Medicinale cannabis in Denmark

Op 1 januari 2018 startte in Denemarken een proefprogramma met medicinale cannabis. Dit programma maakt het mogelijk voor artsen om medicinale cannabis voor te schrijven en voor bedrijven om commerciële activiteiten met medicinale cannabis te ontplooien. De pilot is voor artsen en patiënten in maart 2021 door het Deense parlement met vier jaar verlengd. De commerciële activiteiten zijn zelfs permanent mogelijk gemaakt. Medicinale cannabis heeft zich in die vier jaar snel ontwikkeld tot een belangrijke industrie in Denemarken. Sinds de start van een proefperiode is een levendige sector ontstaan in de keten van veredeling, productie, verwerking en ontwikkeling van medicinale cannabisproducten. Steeds meer bedrijven investeren in medicinale cannabis.

UMCG start wetenschappelijk onderzoek naar cannabisolie bij chronische pijn bij Epidermolysis Bullosa

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is onlangs gestart met een onderzoek naar de werking van cannabisolie bij patiënten met Epidermolysis Bullosa (EB). EB is een  ernstige erfelijke blaarziekte, waarbij verschillende soorten pijn aan de orde van de dag zijn. De studie betreft een verkennend, gerandomiseerd, placebogecontroleerd en dubbelblind crossover-interventieonderzoek, waaraan 16 patiënten deelnemen. Binnen een jaar willen hoofdbehandelaar van EB-patiënten in het UMCG, dr. Marieke Bolling, en prof. dr. André Wolff, medisch hoofd van het UMCG Pijncentrum, beiden hoofdonderzoekers, kunnen vertellen of medicinale cannabisolie invloed heeft op de pijnbeleving bij deze patiënten.

Samen met collega arts-onderzoeker Nic Schräder van het UMCG werken zij aan dit unieke onderzoek: “Wij zijn de eerste in de wereld die de werking van cannabinoïden bij EB-patiënten klinisch op deze wijze gaan onderzoeken.”

Epidermolysis Bullosa

Epidermolysis bullosa (EB) is een erfelijke blaarziekte van de huid en slijmvliezen die vaak samengaat met intense pijn, chronische wonden en verlittekening. EB-patiënten worden volgens de gebruikelijke WHO-pijnladder behandeld, een stappenschema ontwikkelt door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Hoofdonderzoeker Bolling: “Wat wij als arts ter beschikking hebben ter bestrijding van pijn bij EB-patiënten is eigenlijk niet toereikend. De pijn begint al bij de geboorte en houdt hun leven lang niet meer op omdat de blaren en wonden blijven komen. Er is namelijk geen genezing mogelijk. Heel veel pijninterventies zijn niet bedoeld om jarenlang te gebruiken, maar dat is bij EB-patiënten helaas wel nodig.”

Dat patiënten zelf op zoek gaan naar methodes om pijn te bestrijden, verbaast Bolling dan ook niet: “Cannabinoid-based medicines, als cannabisolie zijn daar natuurlijk een voorbeeld van. We weten dat patiënten met of zonder medisch toezicht medicinale cannabis gebruiken.”

Sinds 2015 wordt empirisch een op cannabinoïden gebaseerde medicijnolie (CBM) met Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) voorgeschreven aan Nederlandse patiënten met EB, met een gerapporteerde verlichting van pijn, jeuk en vermindering van het gelijktijdige gebruik van andere medicatie voor deze symptomen.

Het idee voor de studie vindt zijn oorsprong in 2014. Nic Schräder, aanjager van het onderzoekstraject, raakte als voormalige geneeskunde student onbedoeld betrokken bij het onderwerp. “Ik kwam voor een kleinschalig wondonderzoek bij de EB-patiënten thuis om een nieuw verbandmiddel te testen. Dan klets je wat, en uit die gesprekken kwam steeds naar voren dat mensen cannabis gebruikten tegen de pijn. Als thee of joint, of in een verdamper, maar ook op de wond zelf.” Zijn interesse was gewekt, omdat het gebruik van cannabis, ook toen, een controversieel onderwerp was. Na overleg met prof. Dr. Marcel Jonkman, het toenmalig afdelingshoofd op de afdeling dermatologie van het UMCG, werkte Schräder drie case-reports uit, waarna een subsidieaanvraag voor een placebo-gecontroleerde vervolgstudie in het verlengde lag.

cannabis oil for chronic pain in Epidermolysis Bullosa

Patiëntenvereniging DEBRA

De financiële middelen voor de studie werden onder meer gevonden bij de  patiëntenorganisaties DEBRA-UK en Debra Nederland. Het moeilijkste obstakel was echter de methodologische uitwisseling tussen de medisch-ethische toetsingscommissie (METC) en het onderzoeksteam, hetgeen drie jaar heeft geduurd. Schräder “Er zijn zo veel variabelen als je onderzoek doet met cannabis. Welke toedieningsvorm moet je onderzoeken, welke cannabinoïd samenstelling past bij het ziektebeeld, welke dosering is de juiste, en welke effecten wil je precies zo betrouwbaar mogelijk meten?”

Door andere specialisten van het UMCG en het Duitse Oldenburg erbij te betrekken, waaronder ook een epidemioloog, is het uiteindelijk gelukt om een ethisch verantwoord, gedegen onderzoeksprotocol op te stellen. “Epidemiologen zijn methodologisch heel sterk onderlegd. Het heeft ons geholpen bij het ontwerp van de studie, en het zal ons helpen bij de verwerking van statistieken en het maken van de juiste keuzes”, aldus Wolff over deze bijzondere keuze. Ook de kennisuitwisseling binnen het UMCG heeft zijn vruchten afgeworpen. Met enige regelmaat komen in een Ronde Tafel-overleg artsen en onderzoekers van het UMCG, betrokken of geïnteresseerd in cannabinoïden binnen een wetenschappelijk en klinische context, bij elkaar om kennis uit te wisselen en het onderwerp bespreekbaar te maken. Het is de tweede keer in korte tijd dat het UMCG een onderzoek is gestart naar de werking van cannabisolie. Schräder:  “We hebben op dat vlak veel kennis uitgewisseld met afdeling Hepato-pancreato-biliaire chirurgie die eerder een studie naar leverkanker zijn begonnen .“

Transvamix®

Voor de studie wordt een medicinale cannabisolie gebruikt die voldoende CBD bevat.  Schräder: “Uit de literatuur blijkt dat CBD in theorie de nadelige bijwerkingen van THC onderdrukt.” Deze Transvamix® bevat 10 procent THC en 5 procent CBD en wordt bereid door de Nederlandse Transvaal Apotheek. Deze gebruikt de gestandaardiseerde plantvariëteiten Bedrocan® en Bedrolite® als grondstof voor de olie. Deze olie wordt overigens ook gebruikt in een andere wetenschappelijk studie van het UMCG, een onderzoek naar de effecten van cannabisolie bij leverkanker.

Crossover design

Voor de studie is gekozen voor een crossover design, een opzet waarbij de deelnemer de cannabisolie krijgt toegediend, en tevens ook het placebo. Er is dus geen aparte controlegroep. Schräder “Er is een beperkt aantal patiënten met EB die mee kunnen en willen doen, en die voldoen aan de strenge criteria voor deelname.” In Nederland zijn er zo’n 500 patiënten met EB, waarvan zo’n 90 procent in het behandelcentrum voor blaarziekten van het UMCG staan ingeschreven. Zestien patiënten worden geselecteerd voor deelname aan de studie. Volgens Wolff is het aantal minder belangrijk, omdat de opzet van het onderzoek bepaalt of iets een statistische waarde heeft. “Je moet een effect kunnen aantonen. De juiste methode, daar gaat het om.”

Nociplastische pijn

Het onderzoek is uitsluitend gericht op de beleving van pijn, en dus niet op de blaarvorming. Pijn bij Epidermolysis Bullosa is chronisch en moeilijk te behandelen en wordt door de patiënten vaak als ‘onaangenaam’ ervaren. Het gaat daarbij om wond- en verzorgingspijn, neuropatische en nociplastische pijn, waarbij deze laatste pijnvorm op verschillende plekken in het lichaam kan opduiken zonder dat het anatomisch te verklaren is. Wolff: “Pijn heeft vaak een negatieve invloed op iemands mentale gesteldheid, op het gedrag en de interactie met de mensen om je heen. Mensen zijn vaak angstig, worden depressief of kunnen niet meer werken en raken sociaal geïsoleerd.”

Het objectief vaststellen van iemands pijnbeleving blijft voor de wetenschap lastig. Vaak wordt hiervoor een schaal van 0-10 gebruikt, maar de uitkomst is nog steeds een subjectieve score. Een nieuwe manier om objectieve pijn te meten is het gebruik van een functionele MRI (fMRI). Met fMRI wordt een 3D-afbeelding van de hersenen gemaakt. Daarbij worden de plekken, de hersenactiviteit, zichtbaar die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van pijn. Schräder: “Daarmee krijgen we voor het eerst een beeld hoe het pijncircuit er bij EB-patiënten voor en na behandeling met cannabisolie uitziet. Deze scans doen we als aanvulling op de zelf-gerapporteerde pijnscores van de patiënten. Als je al die gegevens naast elkaar legt moet je tot een beter beeld komen van de pijnbeleving.”

Als deze gecombineerde fMRI-methode werkt, zou het interessant kunnen zijn voor andere studies naar pijn. Maar volgens professor Wolff is het aantonen van effectiviteit het primaire doel van de studie: “Je wilt aantonen of cannabis het verschil kan maken en effectief is bij EB-patiënten met pijn. Want dat is tot nu toe nog niet duidelijk. De onderzoeken naar het effect van cannabinoïden op andere pijnsyndromen zijn niet altijd voldoende bewijzend.”

Mediwiet of medicinale cannabis?

Bij Bedrocan gebruiken we bij voorkeur de term medicinale cannabis, terwijl in Nederland termen als medicinale wiet of mediwiet heel gangbaar zijn. Geen één woord is goed of fout, maar bij Bedrocan hebben we wel een duidelijke voorkeur. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen al die benamingen? Wanneer spreek je over wiet en wanneer gebruik je cannabis? En wat is het verschil tussen wietolie en medicinale cannabisolie? We zetten het op een rij.

Cannabis, hennep of wiet

Er zijn maar weinig planten die zo veel bijnamen hebben als de cannabisplant. Het gebruik er van is vaak cultureel bepaald.

Wiet

Wiet kennen we vooral uit de Nederlandse coffeeshop en is eigenlijk cannabis die recreatief wordt gebruikt. De recreatieve gebruiker hecht veel waarde aan smaak, geur en de textuur van de cannabis.

Hennep

Bedrobinol Medicinal Cannabis By Bedrocan277x171 2

Met hennep wordt de buiten geteelde industriële cannabis bedoeld, die uitsluitend de niet psychoactieve stof CBD (dus geen THC) bevat. Deze hennep mag, mits de teler over een vergunning beschikt, in de open buitenlucht worden geteeld. Hennep – vaak Europese vezelhennep genoemd – dient als grondstof voor, onder andere, bouwmateriaal, kleding en voeding. Daarnaast wordt het toegepast in de auto- en kledingindustrie. Bovendien is het een belangrijke grondstof voor CBD-olie.

Cannabis

Het woord ‘cannabis’ wordt zowel in de recreatieve als in de medicinale hoek gebruikt en is rechtstreeks gelinkt aan de officiële benaming van de plant: Cannabis sativa L.

Medicinale plant

Wat veel mensen niet weten is dat cannabis een van de oudste medicinale planten is met een uitgebreid aantal therapeutische toepassingen. In praktisch alle oude handboeken over planten met een medicinale werking wordt cannabis veelvuldig beschreven. Er zijn zelfs bij Egyptische mummies sporen aangetroffen van cannabisgebruik als voedsel of geneesmiddel. Rond 1900 waren in Europa en de Verenigde Staten vele medicinale preparaten verkrijgbaar met cannabis als ‘actief farmaceutisch ingrediënt’. Doordat gedegen kwaliteitscontrole ontbrak en cannabispreparaten in die tijd moeilijk te standaardiseren en juist te doseren waren, werd cannabis als farmaceutisch product ingehaald door opiaten. De strengere wetgeving met betrekking tot recreatief gebruik droeg daar sterk aan bij.

Medicinale wiet of mediwiet?

Met medicinale wiet of mediwiet wordt eigenlijk hetzelfde bedoeld, alleen is mediwiet wat populairder in gebruik en wordt het vaak geassocieerd met thuisteelt of zelfmedicatie. De term wiet is afgeleid van het Engelse woord ‘weed’, dat letterlijk onkruid betekent. Vanwege deze negatieve bijklank en de associatie met recreatief gebruik vinden we de term mediwiet of medicinale wiet dan ook niet echt passen bij een product met een medicinale werking.

Medicinale cannabis

Bij Bedrocan gebruiken we liever de neutrale term ‘medicinale cannabis’ omdat deze direct gelinkt is aan de officiële plantennaam. Hiermee maken we meteen een duidelijk onderscheid tussen het gebruik van cannabis als genotsmiddel (wiet) en het medicinale gebruik (cannabis). Dit doen we ook voor de patiënten, die, in tegenstelling tot een recreatieve gebruiker, hele andere verwachtingen hebben van het gebruik. Patiënten willen verlost worden van hun klachten, houden zich niet bezig met smaak of geur en zitten al helemaal niet te wachten op de recreatieve bijwerkingen als high of stoned worden.

Vervuiling

Er is pas sprake van medicinale cannabis als deze volgens farmaceutische richtlijnen is geteeld. Dat zijn strenge richtlijnen waarbij het eindproduct gegarandeerd vrij is van zware metalen, pesticiden en andere vervuiling. De medicinale cannabis wordt na elke oogst door een onafhankelijk laboratorium op afwezigheid van deze verontreinigingen getest. Ook is de samenstelling van medicinale cannabis, net als bij gewone medicijnen, altijd hetzelfde. De cannabis uit de coffeeshop, of mediwiet afkomstig uit de illegale (thuis)teelt, is dat bijvoorbeeld niet. De voorschrijver of eindgebruiker weet nooit precies wat er in deze cannabis zit en kan de werking ervan – of eventuele bijwerkingen – dan ook nooit voorspellen.

Medicinale wiet kopen?

Officiële medicinale wiet is uitsluitend via de apotheek verkrijgbaar en kan dus niet op het internet of in een winkel worden gekocht. De arts schrijft deze cannabis voor en bepaalt in samenspraak met de patiënt de soort en de dosering. Er zijn diverse toepassingsmogelijkheden, waarvan pijnbestrijding de bekendste is. Bedrocan produceert in opdracht van de Nederlandse overheid vijf verschillende, unieke cannabissoorten. Wist je dat iedere soort een Groningse meisjesnaam draagt? En dat deze officieel zijn geregistreerd bij Plantscope? De namen zijn een knipoog naar onze Groningse roots.

Merknaam Botanische naam Soort
Bedrocan® Cannabis sativa L. Afina
Bedrobinol® Cannabis sativa L. Ludina
Bediol® Cannabis sativa L. Elida
Bedica® Cannabis sativa L. Talea
Bedrolite® Cannabis sativa L. Rensina

Wietolie of cannabisolie

Wietolie is een olie met een hoge concentratie THC. Het kan ook CBD bevatten. Dat is afhankelijk van de soort cannabis die is gebruikt bij de bereiding. Je kan er in ieder geval high van worden.

Wietolie wordt zowel recreatief als medicinaal gebruikt. De medicinale versie wordt uitsluitend door een apotheker of een farmaceutisch bedrijf onder gecontroleerde omstandigheden geproduceerd. Deze cannabisolie is gegarandeerd vrij van zware metalen, pesticiden en andere vervuiling. De farmaceutische THC-houdende olie noemen we bij voorkeur dan ook medicinale cannabisolie.

Illegaal

THC-houdende wietolie die buiten het officiële circuit, zoals via een social club, wordt gemaakt en verhandeld is altijd illegaal. Ook als deze door een particulier (bijvoorbeeld een thuisteler), al dan niet in een workshop, is bereid. Het toezicht op het eindproduct is minimaal of ontbreekt volledig. Een gebruiker weet eigenlijk nooit precies welke en hoeveel inhoudsstoffen in de olie zitten. De herkomst van de grondstoffen is vaak onbekend waardoor de gebruiker het gevaar loopt olie te nuttigen die vervuild is met pesticiden of zware metalen. De cannabisplant neemt van nature namelijk zware metalen uit de bodem op. Cannabis uit de volle grond of achtertuin kan dus hoge concentraties zware metalen bevatten, die terug te vinden zijn in de olie. Omdat illegale wietolie hierop niet officieel wordt getest, lopen patiënten het gevaar vervuilde olie te nuttigen. Gebruik dan ook alleen cannabisolie die voorgeschreven is door een arts en verkrijgbaar is bij een apotheek.

CBD-olie

De afgelopen jaren heeft de populariteit van CBD-olie een enorme vlucht genomen. De termen wietolie en CBD-olie worden vaak door elkaar gebruikt. Wietolie die verkrijgbaar is op het internet of in de drogisterij, bevat uitsluitend CBD en is daarmee eigenlijk CBD-olie. Overigens is ook deze olie niet volgens farmaceutische richtlijnen geproduceerd en mag dan ook uitsluitend als voedingssupplement worden aangeboden. Claims dat CBD-olie verlichting kan geven bij bepaalde aandoeningen, mogen niet worden gemaakt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet hier op toe. Daarnaast is uit eerder onderzoek gebleken dat niet alle op internet of bij de drogisterij verkrijgbare CBD-olie is wat het lijkt. Sommige oliën bevatten nauwelijks CBD, zijn verontreinigd of bevatten juist wel THC. Ook hierbij geldt voor patiënten het devies: gebruik uitsluitend olie die is voorgeschreven door een arts en bereid is in een (echte) apotheek. Diverse apotheken in Nederland bereiden naast THC-houdende olie ook farmaceutische CBD-olie.

Medicinale cannabisolie

Bij Bedrocan vermijden we de term wietolie zo veel mogelijk, omdat deze term direct geassocieerd wordt met het illegale circuit en daarnaast ook weer de associatie heeft met recreatief gebruik. In plaats daarvan hanteren we de term medicinale cannabisolie.

Cannabisprogramma

Sinds 2003 kent Nederland een programma voor medicinale cannabis. Daarmee kunnen patiënten, op basis van een doktersvoorschrift, beschikken over gestandaardiseerde cannabis van farmaceutische kwaliteit. Die cannabis is – als gedroogd materiaal (cannabis flos en granulaat) of als olie – verkrijgbaar bij de apotheek. Meer informatie is te vinden bij de Nederlandse overheid: www.cannabisbureau.nl.

Internationaal onderzoek toont aan: Geen genetisch onderscheid tussen Sativa en Indica cannabis

De cannabisindustrie moet kritischer naar hun eigen informatieverstrekking kijken. Volgens onderzoekers van de Canadese Dalhousie University en Wageningen University & Research zijn de Indica en Sativa labels, die op cannabis worden geplakt, vaak foutief en misleidend. Patiënten en consumenten zouden baat hebben bij een meer wetenschappelijke benadering. De onderzoekers hebben honderden cannabismonsters geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de genetische en chemische samenstelling van de geteste cannabis vaak niet overeenkomt met het typische cannabislabel Indica of Sativa.

Cannabis-labels vaak fout en misleidend

De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het internationale toonaangevende tijdschrift Nature Plants. Dr. Robin van Velzen, wetenschapper bij de Wageningen University & Research en tevens verbonden aan Bedrocan heeft meegewerkt aan het onderzoek.

Indica of Sativa

De termen Indica en Sativa worden vaak gebruikt om cannabis te categoriseren. Algemeen wordt aangenomen dat deze verschillende termen verband houden met bepaalde aroma’s en psychoactieve effecten. De werking van een Sativa-soort wordt vaak omschreven als mentaal stimulerend en energiek, terwijl een Indica-soort meer als ontspannend en rustgevend wordt ervaren. Daarnaast wordt dikwijls gesuggereerd dat de labels iets zeggen over de genetische achtergrond.

Indica or Sativa - how the industry classifies

“Kwekers wereldwijd labelen hun cannabissoorten nogal subjectief met de termen Indica of Sativa. Daar is niks wetenschappelijks aan. Retailers en consumenten kunnen daardoor helaas niet vertrouwen op de etiketten die op de potjes worden geplakt”, zegt Dr. Sean Myles, universitair hoofddocent aan de landbouwfaculteit van Dalhousie University en hoofdauteur van de studie.

“Er is nu een brede wetenschappelijke consensus dat het huidige gebruik van Indica en Sativa misleidend is: deze labels geven geen betrouwbare informatie over de genetische of chemische samenstelling van de plant”, vervolgt Myles.

Terpeenprofiel

Het onderzoek wijst uit dat genetisch niet aan te tonen is of een cannabisplant een Indica of Sativa is. Er is namelijk in de genen geen verschil te zien. “Wat onze studie vooral aantoont is dat je niet enkel op die labels moet vertrouwen, maar dat je naar het specifieke terpeenprofiel moet kijken”, aldus Van Velzen. “Zo bevat als Sativa gelabelde cannabis vaak hogere concentraties van enkele terpenen met thee-achtige en fruitige aroma’s, terwijl Indica-monsters over het algemeen hogere concentraties terpenen bevatten die aards ruiken zoals  myrcene, guaiol, gamma-elemene en gamma-eudesmol.”

Maar overtuigend is het onderscheid dat de onderzoekers vonden niet: “Het gaat dan echt om deze specifieke, individuele terpenen die het verschil maken. Het totale chemische profiel laat, net als de genetica, geen duidelijk verschil zien tussen de labels. We hebben ook slechts een klein aantal regio’s in het cannabisgenoom (de verzameling van alle genen in cannabis) gevonden die waarschijnlijk bijdragen aan het aardse aroma dat wordt geassocieerd met het Indica-label”, aldus Van Velzen. Terpenen zijn aromatische moleculen die in veel planten zijn terug te vinden.

Opvallend is verder dat ook verschillende cannabismonsters die onder dezelfde naam zoals Lemon Haze of OG Kush worden verkocht, onderling genetisch net zo verschillend konden zijn als monsters met verschillende namen.

Van Velzen: ‘In tegenstelling tot andere waardevolle plantensoorten is de labelling van cannabis erg onbetrouwbaar. Zeker voor patiënten die cannabis als medicinaal product gebruiken is dat zeer onwenselijk”.

Indica variant Bedica

Bedrocan toont op de website per product de terpeenprofielen en maakt per cannabisproduct onderscheid tussen Indica en Sativa. Het product Bedica wordt als een indica-variant op de markt gebracht. Van Velzen: “De typische terpenen zoals myrcene en gamma-eudesmol zitten ook in Bedica. Dus komen daarmee overeen met de labeling zoals wij die gevonden hebben. De Bedrocan labeling is wat dat betreft dus correct.“

Volgens de onderzoekers moet de industrie meer openheid geven over de chemische samenstelling. “Laat de terpeenprofielen echt zien in plaats van een onbetrouwbare naam zoals Indica of Sativa. Een aantal bedrijven doet dat gelukkig al wel, maar een gestandaardiseerde meet- en naamgevingsconventie ontbreekt nog. Betrouwbare informatie is van groot belang; zeker bij medicinale toepassingen”, concludeert Van Velzen.

Onderzoekers te gast bij Bedrocan Series

Op vrijdag 5 november is Sophie Watts van het onderzoeksteam van Dalhousie University te gast bij Bedrocan Series. Tijdens dit webinar zal zij meer vertellen over het onderzoek en de resultaten ervan. Meer weten? Of alvast een plek reserveren bij het webinar? Klik hier.

Bekend Belgisch reisprogramma met Tom Waes op bezoek bij Bedrocan

Wat leuk dat u ons gevonden heeft! Welkom op onze website. Waarschijnlijk heeft u ons gevonden naar aanleiding van het programma Reizen Waes.

Afgelopen zomer was presentator Tom Waes bij ons op bezoek in Emmeloord en heeft daar opnames gemaakt voor het nieuwe seizoen van Reizen Waes. Deze aflevering was te zien op zondag 31 oktober om 20.50 uur op NPO 3 en wordt uitgezonden op maandag 06 december op Eén.be.

Heeft de uitzending gemist? Kijk hem dan terug via deze link.

In deze uitzending krijgt u een eerste inkijkje in ons bedrijf waar CEO Tjalling Erkelens Tom Waes en zijn filmcrew een rondleiding geeft.

Tom doet alsof het heel spannend is om bij Bedrocan op bezoek te gaan. Natuurlijk kan iemand niet zomaar bij ons binnen stappen, dat mag bij andere productiebedrijven ook niet zomaar maar geheim willen we onszelf niet noemen. In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid zijn wij al bijna 20 jaar de enige producent van medicinale cannabis in Nederland. Onze medicinale cannabis wordt aan duizenden patiënten in binnen en buitenland voorgeschreven door artsen en is uitsluitend bij de apotheek verkrijgbaar.

Medicinale cannabis is onderhevig aan zeer strenge richtlijnen, net als andere farmaceutische bedrijven dit zijn. Tom merkt op dat Tjalling wel erg streng toeziet op de hygiëne richtlijnen om eventuele besmetting van de planten de voorkomen. Dit is niet zonder reden. Bedrocan is GMP gecertificeerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). GMP staat voor Good Manufacturing Practice. Dit is een kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische industrie waarmee de kwaliteit van een geneesmiddel of grondstof wordt gewaarborgd. Medicijnen en werkzame stoffen om te gebruiken in medicijnen mogen alleen door bedrijven gemaakt worden die over zo’n GMP certificaat beschikken. Bedrocan was het eerste cannabisbedrijf ter wereld dat zo’n certificaat kreeg en daar zijn we nog steeds trots op. Sindsdien zijn we dus eigenlijk geen cannabisteler meer, maar een farmaceutische grondstoffen producent.

Dat produceren en het bewaken van onze kwaliteit doet Tjalling niet alleen. Samen met een hoogwaardig team van bijna 100 professionals en de nodige kwaliteitssystemen maken we van een plantaardig product een betrouwbaar medicinaal product.

Wilt u meer weten over Bedrocan? Kijk eens rustig rond op onze website.

Hier leest u meer over onze methode, het GMP certificaat, de mensen achter het team. Wilt u meer weten over medicinale cannabis en het overzicht van onze producten, klik dan hier.

Bent u een patiënt en heeft u vragen over het gebruik van medicinale cannabis neem dan contact op met uw huisarts of apotheker.

Heeft u een vraag die niet wordt beantwoord op onze website, neem dan contact met ons op via dit formulier.

Reizen Waes visiting Bedrocan

CBD, de populaire inhoudsstof van cannabis

Cannabidiol, afgekort als CBD, krijgt tegenwoordig een hoop aandacht en iedereen kent wel iemand die het gebruikt. Maar wat is CBD en hoe verhoudt het zich tot het THC?

CBD is een cannabinoïd en komt alleen voor in de cannabisplant. Momenteel zijn er ruim 100 verschillende cannabinoïden bekend, waarvan THC de bekendste is. Deze twee stoffen lijken erg op elkaar wat betreft hun chemische structuur, maar hebben een hele andere uitwerking.

CBD heeft medicinale eigenschappen maar kan de gebruiker niet ‘high’ maken. THC doet dat wel. Studies laten zien dat CBD effectief kan zijn bij de behandeling van symptomen van onder andere reumatoïde artritis, diabetes, PTSS, angststoornis, en antibiotica-resistente infecties.

CBD en epilepsie

Meer recentelijk wordt CBD ingezet bij kinderen met therapie-resistente epilepsie en is er door de Nederlandse overheid geld vrijgemaakt voor nader onderzoek. In dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de effecten van CBD, maar naar cannabisproducten die ook THC bevatten. THC wordt vooral gebruikt bij vermindering van misselijkheid of braken, het bestrijden van pijn en spierspasmen, en verbetering van slaap en eetlust.

CBD molecuul

Aangenomen wordt dat CBD de effecten van THC kan beïnvloeden. Maar welke verhoudingen het meest ideaal zijn, is nog moeilijk te zeggen. Een studie naar de pijnbeleving bij fibromyalgie-patiënten toonde in ieder geval aan dat de combinatie van CBD en THC een betere werking had op de pijnbeleving, dan uitsluitend een product met CBD. In een vervolgstudie gaan de onderzoekers nu op zoek naar de ideale verhouding tussen THC en CBD om neuropatische pijn te bestrijden.

De uiteindelijke medicinale werking van cannabis hangt echter niet alleen af van CBD of THC alleen. Onderzoekers menen dat ook terpenen van belang zijn, al is nog niet bekend op welke manier.

CBD en autorijden

Bij het gebruik van CBD en autorijden is het belangrijk om CBD  niet met THC te combineren. Onderzoek naar de effecten van THC op de rijvaardigheid toonde aan dat cannabis met zowel THC als CBD een negatiever effect had op de rijprestaties dan cannabis met alleen THC. Verder hadden deelnemers die cannabis met zowel THC als CBD kregen iets hogere THC-waarden in hun bloed vergeleken met cannabis die uitsluitend THC bevatte. CBD alleen en autorijden daarentegen gaan wel samen. Er is geen bewijs gevonden dat CBD op zichzelf een negatief effect heeft op het rijgedrag.

Terpenen verfijnen het therapeutische effect

Terpenen zijn de stoffen die cannabis zijn karakteristieke geur en smaak geven. Tot nu toe zijn er ruim 120 verschillende terpenen gevonden in cannabis, met bijzondere namen als myrceen, alfa-pineen en betacaryophyleen.

In tegenstelling tot de cannabinoïden kunnen terpenen overal in de natuur worden gevonden. Ze zijn bijvoorbeeld aanwezig in lavendel, rozen en dennenbomen. Terpenen hebben een bijzondere werking, omdat ze bepaalde ongewenste effecten van THC kunnen tegengaan, zoals bijvoorbeeld gevoelens van onrust of verlies van kortetermijngeheugen als gevolg van cannabisconsumptie.

Bepaalde terpenen hebben mogelijk ook een eigen medicinale werking: sommigen zijn krachtige antibiotica, terwijl anderen pijnstillende of ontstekingsremmende effecten hebben. Terpenen worden daarom ook vaak gebruikt in aromatherapie.

Omdat er zoveel verschillende terpenen bestaan, zijn er ook veel verschillende combinaties waarin ze kunnen voorkomen in een cannabisplant. Net zoals bij de cannabinoïden kan elke specifieke mix van terpenen leiden tot een uniek medicinaal effect. Men denkt dat de terpenen samenwerken met cannabinoïden om hun effecten aan te passen of te versterken. Dit staat bekend als het ‘entourage-effect’.

Trichomen

CBD wordt, net als andere inhoudsstoffen, geproduceerd door minuscule klierhaartjes die overal op de cannabisplant aanwezig zijn. Deze haartjes, ook wel bekend als trichomen, produceren een plakkerige hars die zich in kleine druppeltjes verzamelt aan het uiteinde van iedere klierhaar. Trichomen zijn zo klein dat je ze enkel kunt zien met een vergrootglas.

CBD zit als CBD-zuur in trichoom

Trichomen zitten op zowel mannelijke als vrouwelijke planten, maar ze zijn met name geconcentreerd in de vrouwelijke bloemtoppen.

Zure en neutrale cannabinoïden

THC en CBD zijn overigens niet in kant-en-klare vorm in de cannabisplant aanwezig, maar moeten eerst worden verwarmd tot een temperatuur van minimaal 180°C.

In de plant komen alleen de zure vormen van cannabinoïden voor. THC is dus in eerste instantie THC-zuur (THCA), en CBD komt in de plant voor als CBD-zuur (CBDA, ook wel bekend als cannabidiolic acid). Als deze stoffen voldoende worden verhit, worden de cannabinoïd-zuren omgezet in een neutrale vorm, die we kennen als THC en CBD. Dit chemisch proces heet decarboxylatie.

Decarboxylatie vindt in cannabis, als gevolg van blootstelling aan licht en kamertemperatuur, ook spontaan plaats. Maar dan gaat het wel minder snel. In de vriezer kan cannabis echter heel lang goed worden gehouden.

CBD-zuur

Tot voor kort dachten wetenschappers dat de zure cannabinoïden geen medicinale eigenschappen hadden. Deze stoffen kunnen wel degelijk interessant zijn als medicijn. Zo blijkt dat CBD-zuur bacteriedodende eigenschappen heeft en veelbelovend lijkt als ontstekingsremmer. THC-zuur heeft een effect op het menselijke immuunsysteem.

1,4 miljoen euro voor onderzoek naar medicinale cannabis bij epilepsie

Het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een subsidie van 1,4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis bij kinderen met therapieresistente epilepsie. De vraag die beantwoord moet worden is of medicinale cannabis de frequentie en/of de ernst van epileptische aanvallen bij kinderen vermindert. Onderzoekers die in aanmerking willen komen voor de subsidie hebben tot 28 september 2021 de tijd om hun aanvraag in te dienen. Voor het onderzoek moet medicinale cannabis van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) gebruikt worden. Bedrocan produceert deze cannabis in opdracht van het BMC.

Tweede ronde

Deze subsidie is de tweede die het ministerie van VWS ter beschikking stelt. Vorig jaar werd een eerste subsidie van 1,9 miljoen toegekend. In dat onderzoek gaat het om het effect bij neuropathische pijn. Beide onderzoeken worden gefinancierd uit de opbrengsten van de medicinale cannabis die het BMC in binnen- en buitenland verkoopt. Dat deze ronde onderzoek wordt gedaan naar epilepsie bij kinderen volgt direct uit een vraag van de Tweede Kamer. Een motie van Vera Bergkamp (D66) die hiertoe opriep werd in 2018 aangenomen.

Medicinale cannabis bij epilepsie

Cannabidiol uit de apotheek kan volgens de richtlijn Epilepsie uit juni 2020 voorgeschreven worden bij kinderen (vanaf 2 tot 18 jaar oud) met een therapieresistent syndroom van Dravet, of aan patiënten (vanaf 2 jaar oud) met een therapieresistent syndroom Lennox Gastaut.

In Nederland, en verschillende andere landen, wordt olie gemaakt op basis van het farmaceutische CBD-houdende cannabisproduct Bedrolite en voorgeschreven aan deze patiënten. Begin dit jaar heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) cannabidiol, gebruikt door patiënten met epilepsie, op de lijst gezet van medicijnen waarbij wisselen van fabrikant niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij een verkeerde inname leidt tot ernstige problemen.

page 1 of 2
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter

Bedrocan webinars
Vietnam - Vietnamese versie van het introductieboekje over medicinale cannabis