Privacybeleid

We hebben dit privacybeleid opgesteld omdat we vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat we uw privacy waarborgen.

De inhoud van ons privacybeleid:

1. Inleiding privacybeleid

We waarderen het zeer dat u uw persoonsgegevens aan ons toevertrouwt. We hechten grote waarde aan de beveiliging van deze gegevens. Op deze pagina lichten we toe hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Daarnaast leggen we uit wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

2. Wie wij zijn

Bedrocan bestaat uit Bedrocan International B.V. en Bedrocan Nederland B.V.

Bedrocan is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle organisaties binnen de groep. Dat betekent dat Bedrocan bepaalt welke gegevens door de groep worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en hoe deze gegevens worden beschermd.

Het adres van ons hoofdkantoor is:

Bedrocan
De Zwaaikom 4
9641 KV Veendam
Nederland
t: +31 598 62 37 31

Als u vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@bedrocan.com.

3. Betrokken websites

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende websites:

4. Verzamelen van persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om door u verzochte informatie of informatie over een onderwerp, die wij als relevant beschouwen en waarin u belangstelling heeft getoond, te kunnen verstrekken
 • Om communicatie tussen u en ons mogelijk te maken
 • Om wervings- en selectieprocedures voor vacatures waarnaar u gesolliciteerd heeft te verwerken

We verzamelen persoonsgegevens als u:

 • Ons e-mailadres, online contactformulier of registratieformulier gebruikt
 • Onze website bezoekt en cookies worden geactiveerd
 • Een van onze digitale brochures downloadt

De tabel in hoofdstuk 5 hieronder bevat nadere informatie over de gegevens die we verzamelen in het kader van ieder van deze doeleinden, de grondslag voor het verzamelen en de periode dat we uw persoonsgegevens bewaren.

Technische informatie

Om te garanderen dat bezoekers onze websites effectief kunnen gebruiken en er doorheen kunnen navigeren, verzamelen we daarnaast ook informatie over:

 • Besturingssysteem en platform
 • Uw bezoek, inclusief de URL (Uniform Resource Locators) clickstream naar, door en vanaf onze website.

In onze cookieverklaring, die kan worden bekeken vanaf iedere pagina van onze websites, wordt gedetailleerd beschreven hoe we cookies gebruiken.

5. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

In de onderstaande tabel worden de verschillende typen persoonsgegevens die we verzamelen en de grondslag voor de verwerking van deze gegevens beschreven.

Als we gegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, voeren we de volgende toetsingen uit om te bepalen of het rechtmatig is:

Toetsing doeleinde – is er een gerechtvaardigd belang voor de verwerking?
Toetsing noodzaak – is de verwerking noodzakelijk voor het betreffende doeleinde?
Toetsing balans – weegt het gerechtvaardigde belang wel of niet zwaarder dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu?

Reden van verzamelen Soort informatie Verzamelde gegevens Doel Grondslag voor verwerking Gegevens gedeeld met? Bewaar-
periode
Om informatie aan te bieden Informatie van betrokkene Naam, achtergrond, e-mailadres, bedrijfssector, telefoonnummer, gezondheids- informatie (indien van toepassing) Om toepasselijke informatie over producten en/of diensten waarom u heeft verzocht online of per e-mail aan te bieden Contract, toestemming, gerechtvaardigd belang Intern 7 jaar*
Om informatie aan te bieden Informatie van betrokkene Persoonlijke contactgegevens verstrekt via website- formulieren, vakbeurzen of andere methoden Aanmelding algemene verzendlijst Toestemming Intern 7 jaar*
Wervingsdoel-einden Informatie van betrokkene Naam, telefoonnummer, e-mailadres, cv Werving Toestemming Intern  4 weken**

*) Maximaal zeven jaar vanaf het moment dat de informatie wordt verzameld in verband met administratieve doeleinden. Meegenomen persoonsgegevens moeten worden gewist voor zover niet langer relevant (tenzij ze langer vereist zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting).

**) Vier weken nadat de wervingsprocedure is afgerond (en Bedrocan iemand heeft aangesteld). Uit vrije wil, actief gegeven toestemming van de sollicitant: max. 1 jaar na afronding van de wervingsprocedure.

6. Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen het beschermen van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Het overdragen, opslaan en verwerken van gegevens verzameld via onze websites wordt beveiligd door middel van passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen. Persoonsgegevens die u online aan ons verzendt, worden versleuteld.

Wij hebben echter geen invloed op hetgeen er gebeurt tussen uw apparaat en de grenzen van onze informatie-infrastructuur. U dient zich bewust te zijn van de vele aan informatie gerelateerde beveiligingsrisico’s en toepasselijke maatregelen te treffen om uw eigen informatie te beschermen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuken die plaatsvinden buiten onze invloedssfeer.

7. Rechten van betrokkenen

Recht op duidelijke informatie

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verplicht heldere en transparante informatie aan te bieden over onze manier van gegevensverwerking. Wij geven hieraan gehoor in de vorm van dit privacybeleid en alle hieraan gerelateerde communicaties die we u eventueel toesturen.

Recht op inzage

U heeft het recht Bedrocan om een gratis kopie te verzoeken van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. Zodra we uw identiteit en, indien van toepassing, de bevoegdheid van een onafhankelijke derde verzoeker, hebben geverifieerd, bieden we u inzage in de persoonsgegevens die we van u verzamelen, inclusief de volgende informatie:

 • De doeleinden van de verwerking
 • De categorieën van de persoonsgegevens
 • De bewaarperiode van de persoonsgegevens

We hebben het recht het aanbieden van deze informatie te weigeren als we de verzoeken daartoe als lichtzinnig of beledigend ervaren. In dat geval geven wij een toelichting op onze beslissing. Als het voldoen aan uw verzoek extra tijd vergt of tot onredelijke kosten leidt, informeren wij u hierover.

Recht op rectificatie

U heeft het recht Bedrocan te verzoeken informatie die naar u mening onjuist is te corrigeren. Bovendien heeft u het recht Bedrocan te verzoeken informatie aan te vullen als die naar uw mening onvolledig is.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht Bedrocan te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht Bedrocan te verzoeken minder persoonsgegevens te verwerken.

Als een van de volgende situaties van toepassing is, heeft u het recht de verwerking te beperken:

 • De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt betwist
 • De verwerking van de persoonsgegevens is onrechtmatig
 • We hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de persoonsgegevens zijn vereist in het kader van een juridische procedure
 • Het recht op bezwaar is uitgeoefend en de verwerking is beperkt in afwachting van een beslissing over de status van de verwerking

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrocan als:

 • De verwerking plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigd belang
 • De verwerking plaatsvindt voor het doeleinde van wetenschappelijk of historisch onderzoek

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht Bedrocan te verzoeken de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

In geval van een dergelijk verzoek hebben we één maand de tijd aan uw verzoek gehoor te geven en kunnen we kosten in rekening brengen. Mocht u uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres.

8. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies; cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw gebruikte apparaat worden opgeslagen. De website maakt voor de hierna volgende doeleinden gebruik van cookies:

Functionele cookies

Cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen, d.w.z. om de algehele gebruikerservaring te kunnen verbeteren, om eerdere voorkeuren op de website te kunnen onthouden en om views van specifieke fonts die we voor onze website gebruiken te laden en te registreren. Alle door deze cookies verzamelde informatie is anoniem en is op geen enkele wijze van invloed op uw privacy. Deze functionele cookies die door Bedrocan op uw computer worden opgeslagen, komen automatisch te vervallen als u uw browser afsluit.

Analysecookies

Bedrocan maakt gebruik van de cookies van Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie stelt Bedrocan in staat de bruikbaarheid van de website te verbeteren. Google verwerkt uitsluitend gegevens die in anonieme vorm via de website zijn verkregen.

Google verwerkt uitsluitend gegevens die in anonieme vorm (IP) via de website zijn verkregen. Bedrocan heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google waarin is vastgesteld dat we geen gegevens delen met Google en onze analysecookies niet delen met andere diensten van Google.

In onze cookieverklaring (cookies declaration), die kan worden bekeken vanaf iedere pagina van onze website, wordt gedetailleerd beschreven hoe we cookies gebruiken.

9. Contact

Mocht u opmerkingen, klachten, vragen of suggesties hebben over ons privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@bedrocan.com.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter

Cannabisonderzoekscentrum van Bedrocan
cannabis roken