Bedrocan ontwikkelt nieuwe standaard voor cannabisteelt

Bedrocan heeft op eigen initiatief een nieuwe, strengere standaard ontwikkeld voor het kweken van medicinale cannabis. De nieuwe standaard is al gemeengoed binnen Bedrocan en heet GMCCP: Good Medicinal Cannabis Cultivation Practice.

Op dit moment geldt voor bedrijven, die binnen de EU medicinale cannabis telen, een lagere standaard: Good Agricultural and Collection Practice (GACP). Onze eigen GMCCP-standaard overtreft deze geldende GACP-eis. Het uiteindelijke streven van Bedrocan is om de kwaliteit van de medicinale cannabisteelt zo dicht mogelijk bij GMP te krijgen.

De introductie van GMCCP is binnen Bedrocan geruisloos gegaan. Eigenlijk is er niet veel veranderd aan de kweekmethode omdat Bedrocan al strenge regels hanteerde voor het telen van cannabis. Zo heeft Bedrocan een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) om de productkwaliteit en continue procesverbetering te waarborgen. Het zorgt er voor dat alle handelingen voor de teelt op een correcte en consistente manier worden uitgevoerd.

White Paper

Een uiteenzetting over de nieuwe standaard voor de teelt van cannabis van farmaceutische kwaliteit voor medicinaal en wetenschappelijk gebruik.

Cannabisteelt en GMP

Onze strengere kweekregels vielen tot voor kort onder het GMP-certificaat, dat Bedrocan in 2017 als eerste cannabisteler ter wereld haalde. Echter zette de Nederlandse inspecteur een streep door het teelgedeelte. De teelt, waaronder het stekken, de vegetatieve en de groeifase, viel niet langer onder GMP, maar onder het minder strenge GACP. De reden hiervoor was dat de GMP-eisen niet van toepassing kunnen zijn op de teelt van planten. “Voor GMP zijn cleanrooms een vereiste, maar het is niet realistisch dat planten in een GMP-cleanroom kunnen groeien“, aldus CEO Jaap Erkelens in een toelichting. De verwerkingsfase, waaronder het oogsten, drogen, primaire verwerking en verpakking, bleef overigens wel GMP gecertificeerd.

GACP niet voldoende voor cannabisteelt

Voor de teelt van cannabis van farmaceutische kwaliteit is echter een schone en gecontroleerde omgeving noodzakelijk. GACP is volgens Bedrocan niet voldoende voor cannabis die bedoeld is voor medicinale toepassing, met name bij inhalatie. “Je wilt namelijk voorkomen dat het eindproduct vervuild is met micro-organismen, die schadelijk kunnen zijn voor de patiënt. Dat kan alleen maar in een omgeving waarin alles wordt gecontroleerd, gevalideerd en gedocumenteerd”, aldus Erkelens.

Bedrocan hanteert daarom de strengst mogelijke hygiënevoorschriften voor de teelt, en controleert en valideert alle stappen, om er zeker van te zijn dat het eindproduct vrij is van pesticiden, schimmels en andere vervuilingen. Erkelens hierover: “Dat zijn betere voorschriften dan die gelden binnen de GACP-norm, de norm die alle andere medicinale cannabiskwekers wereldwijd hanteren. GACP is weliswaar bedoeld voor de teelt van medicinale planten, en staat zelfs buitenteelt toe, maar slaat niet op de geavanceerde en hoogwaardige binnenteelt, zoals Bedrocan die al jaren toepast. Met het risico dat de wereldmarkt wordt overladen met cannabisproducten van twijfelachtige kwaliteit die vaak teruggeroepen moeten worden omdat ze vervuild zijn met pesticiden en andere soorten verontreinigingen.”

Om contaminatie binnen de teelt te voorkomen pleit Bedrocan voor een nieuwe, betere kwaliteitsnorm die geldt voor de gehele sector.

Wat is het verschil tussen GACP en GMCCP?

 

Het belangrijkste verschil is dat de GACP veel te veel ruimte laat voor interpretatie. Er worden veel zaken genoemd die ook in GMCCP zijn verwerkt, maar er wordt niet duidelijk aangegeven wat de exacte vereisten zijn en hoe uitgebreid de implementatie ervan moet zijn. In die zin is GMCCP een veel strengere norm omdat er weinig tot geen ruimte is voor interpretatie en flexibiliteit.

GMCCP GACP
Binnenteelt Buitenteelt / Kas
GMP QMS Basis QMS
Training gedocumenteerd Training niet noodzakelijkerwijs gedocumenteerd.
Kledingprocedure moet worden vastgelegd. Werknemers moeten beschermende kleding dragen om contact met giftige en mogelijk allergene stoffen te voorkomen.
Reiniging en sanitaire handelingen moeten worden geregistreerd, gevalideerd en uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en reinigingsschema’s. Gebouwen die worden gebruikt bij de verwerking van geoogste medicinale planten/kruidenstoffen moeten schoon zijn.
De mate waarin residuen achterblijven en de keuze van reinigings- en reinigingsmiddelen moeten worden gedefinieerd en gemotiveerd. n.v.t.
Validatie schoonmaak n.v.t.
Validatieprocedures gedocumenteerd n.v.t.
Kalibratie van apparatuur die gebruikt worden bij de teelt. n.v.t.
Kritische kwaliteitskenmerken en kritische procesparameters moeten worden geïdentificeerd. n.v.t.
Batchrecords n.v.t.
Good Documentation Practice n.v.t.
Het teeltproces moet worden gestandaardiseerd om reproduceerbare resultaten te garanderen. n.v.t.
Deviatie, CAPA en changecontrol n.v.t.
Leverancier- en materiaalkwalificatie n.v.t.
Risicomanagement n.v.t.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter