Ripdeals en pesticiden niet aan de orde bij productie medicinale cannabis

Vanmorgen stond het Nederlandse bedrijf CannNext centraal in een artikel in de Volkskrant over de teelt van medicinale cannabis. In het paginagrote artikel in het katern ‘De Onderneming’ werd uitgelegd hoe CannNext in een onderzoekssetting medicinale cannabis kweekt. Bedrocan is, als de enige legale teler in Nederland van medicinale cannabis voor patiënten, blij met de aandacht voor ons vakgebied, maar wij voelen toch de behoefte om te reageren op twee specifieke uitspraken die wat ons betreft een hele verkeerde voorstelling van zaken geven.

Uitspraak 1

‘Een gelukkige wietplant kan met minder pesticiden toe’

Deze uitspraak kunnen wij niet plaatsen in het licht van de strenge regels die er in Nederland gelden. Het gebruik van pesticiden is bij de teelt van medicinale cannabis in Nederland namelijk volledig uitgesloten. Bedrocan gebruikt dan ook in geen enkele stap van het productieproces pesticiden.

Elke batch medicinale cannabis die wij telen wordt, in opdracht van het Ministerie van VWS, hierop door een onafhankelijk laboratorium gecontroleerd. Indien pesticiden zouden worden aangetroffen, wordt de batch direct afgekeurd en vernietigd.

Dat is meer dan logisch uit het oogpunt van medicijnveiligheid. De suggestie dat door de planten op een bepaalde manier te verzorgen ‘minder pesticiden’ gebruikt zouden kunnen worden, zorgt daarmee voor een verkeerd beeld van de hoge kwaliteitseisen waar alle medicinale cannabis in Nederland al decennia aan voldoet.

Artikel Volkskrant over CannNext
Volkskrant artikel waarin het bedrijf CannNext uitleg geeft

Uitspraak 2
De locatie van het bedrijf wordt geheimgehouden om ‘drugscriminelen niet te verleiden tot mogelijke ripdeals.’

Het beeld dat hiermee over de teelt en productie van medicinale cannabis geschapen wordt werpen wij verre van ons. De term ‘ripdeal’ impliceert dat telers van legale medicinale cannabis betrokken zijn bij criminele transacties waarbij de ene partij de andere kan bestelen. En dat vanwege het criminele karakter geen aangifte gedaan kan worden bij de politie. Het gebruik van deze term in relatie tot medicinale cannabis is, net als de uitspraak hierboven, bijzonder schadelijk voor het aanzien van het product, ons bedrijf, onze medewerkers en niet in de laatste plaats van de patiënten die medicinale cannabis gebruiken. Bedrocan spant zich juist in om het stigma, dat nog altijd op medicinale cannabis rust, te doorbreken. Dergelijke beeldspraak in de media draagt daar helaas niet aan bij.

Los van dat onterechte beeld; wij telen al bijna twintig jaar medicinale cannabis in opdracht van de minister van Volksgezondheid, op meerdere plekken in Nederland. In al die tijd hebben we eenmaal te maken gehad met een serieuze poging tot inbraak. Dat is waarschijnlijk net zoveel, of zelfs minder, dan elk ander regulier bedrijf in Nederland. En dat terwijl onze locaties gewoon openbaar zijn. Als inbrekers bij ons naar binnen willen, gaat gewoon het alarm af en staat de politie binnen een paar minuten op de stoep.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter