Wie zijn er verantwoordelijk voor de levering van medicinale cannabis in Nederland?

Bedrocan produceert weliswaar als enige in Nederland medicinale cannabis, maar dat betekent niet dat we als enig bedrijf betrokken zijn bij het productieproces. Voordat de cannabis in potjes bij de apotheek belandt, heeft het een lange weg afgelegd. Deze bedrijven leveren allemaal een bijdrage.

De route start bij de Nederlandse overheid.

Bureau voor Medicinale Cannabis

Een bijzondere rol is er weggelegd voor het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Deze overheidsinstelling is namens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van medicinale cannabis aan Nederlandse apothekers en voor de export.

Wer ist an der niederländischen Cannabis-Lieferkette beteiligt?

Zij hebben Bedrocan de opdracht gegeven voor de teelt. De verpakking en de distributie van de cannabis liggen weer bij andere partijen. Bedrocan heeft een langdurig contract. Daarbij geldt dat we enkel telen wat door het BMC wordt besteld.

Hoewel de cannabis de naam ‘Bedrocan’ draagt, is het BMC de officiële producent. Zij overzien alle stapjes in het productieproces, van teelt tot levering aan de apotheek.

Opiumwet

Omdat cannabis in de Nederlandse Opiumwet is aangemerkt als een verboden middel, mag Bedrocan er niet vrij mee handelen. Dat is ook internationaal zo afgesproken. Het BMC mag als enige in Nederland de cannabis kopen, verkopen en exporteren. Al onze producten worden dan ook uitsluitend door het BMC afgenomen voordat het naar een apotheek of een farmaceutisch bedrijf gaat. Dat geldt ook als de cannabis voor medische of wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt. Hiermee wil de overheid misbruik uitsluiten en controleren waar de cannabis vandaan komt en naartoe gaat.

Voordat de medicinale cannabis in grote luchtdicht verpakte zakken onze faciliteit verlaat, controleert een medewerker van BMC het product, en worden alle zakken afgewogen. Ook wordt er een controle sample gemaakt die naar een onafhankelijk laboratorium wordt gestuurd.

Over Bedrocan

Bedrocan heeft twee GMP-gecertificeerde productielocaties in Nederland, één onderzoeksfaciliteit en een eigen laboratorium in Amsterdam. Het kweken van de cannabis gebeurt niet in de buitenlucht of in kassen, maar binnen in speciale kweekcellen. Hierdoor kunnen we de omstandigheden waaronder de planten groeien volledig onder controle houden. Dit is belangrijk, zodat elke plant uiteindelijk precies de juist samenstelling heeft.

Bedrocan produceert op dit moment vijf verschillende gestandaardiseerde soorten medicinale cannabis, elk met hun eigen samenstelling aan THC en CBD, de bekendste inhoudsstoffen.

Onafhankelijk laboratorium

Van elke geteelde batch medicinale cannabis gaat een monster naar een onafhankelijk laboratorium: Ofichem Labs. Zij testen de cannabis op de afwezigheid van zware metalen, pesticiden, schimmels en andere vervuilingen. Ook wordt er gekeken of de cannabis exact de juiste hoeveelheid inhoudsstoffen bevat. De cannabis wordt tenslotte als medicijn ingezet. Een arts of patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat er in zit, wat er in hoort te zitten. Pas als de testresultaten goed zijn, geeft BMC de batch vrij en kan de farmaceutische verpakker aan de slag.

Doorstralen

Als de cannabis onze faciliteit verlaat, wordt het  doorstraald. Dat heeft de Nederlandse overheid zo besloten. Doorstralen met gammastraling is een methode om producten steriel te maken. Deze methode wordt vaak toegepast in de farmaceutische industrie. Het is een extra voorzorgmaatregel om eventueel aanwezige micro-organismen zoals bacteriën en schimmels te doden, zodat patiënten met een niet of slecht werkend immuunsysteem geen extra risico’s lopen. Een voorbeeld daarvan is een schimmelinfectie in de longen als gevolg van het inhaleren van schimmelsporen die op cannabis kunnen voorkomen. De straling heeft geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de cannabis en de gezondheid, zo is uit onderzoek gebleken. Ook wordt het product niet radioactief zoals soms wordt gedacht. Het bedrijf Steris is gespecialiseerd in gammadoorstraling en voert het werk uit in opdracht van de Nederlandse overheid.

medicinale cannabis in Nederland

De verpakker

Na het doorstralen wordt de medicinale cannabis naar het verpakkings- en distributiebedrijf gebracht. Fagron is de partij die door de Nederlandse overheid hiervoor is gecontracteerd. De cannabis wordt in potjes van 5 gram of in bulkverpakking geleverd aan apothekers of farmaceutische bedrijven. Ook bij Fagron vindt een controle plaats door een medewerker van het BMC. Deze kijkt of de potjes goed zijn ingewogen en het totale verpakte gewicht aan medicinale cannabis bevat.

Distributie

Naast verpakker is Fagron ook een farmaceutische groothandel. Apothekers kunnen hun medicinale cannabis hier rechtstreeks bestellen. Fagron zorgt vervolgens voor de levering aan de apotheek.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter