Carola Pérez: ‘Alle Europese patiënten verdienen dezelfde behandeling’

Het valt niet te rijmen voor patiënt Carola Pérez. Als Spaans staatsburger heeft ze geen toegang tot medicinale cannabis, terwijl een Duitser, Italiaan of Nederlander dat wel heeft. Alleen maar omdat ze in Spanje woont. “Alle Europese burgers verdienen dezelfde behandeling, we verdienen het allemaal om als gelijken behandeld te worden.”

Onlangs hield Pérez, oprichter van de Spaanse patiëntenorganisatie Dosemociones, een pleidooi voor Europese harmonisatie op het gebied van wetgeving en toegang tot medicinale cannabis. “Hoe is het mogelijk dat een Italiaanse fibromyalgiepatiënt de behandeling krijgt die ik als Spaans staatsburger niet heb?”

Zij sprak samen met andere patiëntenorganisaties tijdens een online bijeenkomst georganiseerd door Medicinal Cannabis Europe met als titel Towards a European Approach on Medicinal Cannabis. Toehoorders waren Europese parlementariërs, organisaties en beleidsmakers van de Europese Commissie,. “De Europese Unie moet de touwtjes in handen nemen. Alle Europese burgers hebben dezelfde rechten en dezelfde plichten en we hebben allemaal dezelfde steun nodig”, aldus Pérez tijdens de bijeenkomst.

Carola Pérez

Carola Pérez

Carola Pérez lijdt sinds haar elfde aan heftige pijnen nadat ze tijdens het schaatsen haar staartbeen brak.  Na meer dan tien operaties aan haar rug moet ze toch nog steeds dagelijks vijftien uur per dag op haar buik doorbrengen.

Ze is onder meer oprichter van de patiëntenvereniging Dosemociones, waar ze andere patiënten adviseert en ondersteunt die cannabis voor medicinale doeleinden willen gebruiken.

Als president van de Spaanse Medicinal Cannabis Observatory en in haar werk als coördinator van de patiëntenraad voor International Association for Cannabinoid Medicines (IACM) zet ze zich in voor de regulering van therapeutische cannabis in Spanje en daar buiten.

Thuisteler

Carola is een thuisteler omdat ze in haar land geen toegang heeft tot medicinale cannabisproducten. De zwarte markt en de social clubs bieden volgens haar niet altijd een betrouwbaar alternatief. Maar de verzorging van haar planten baart haar zorgen. Om de twee jaar ondergaat ze een operatie waardoor ze lange tijd niet voor haar planten kan zorgen: “Patiënten horen hun eigen medicijnen niet te hoeven maken. Wij hebben recht op veilige en betrouwbare producten, net als dat geldt voor standaardmedicatie.”

Europese regels

De Europese regels moeten liever vandaag dan morgen worden gelijk gesteld. Maar zo simpel ligt het helaas niet. Medicinale cannabis en afgeleide producten zijn nog nergens officieel geregistreerd als medicijn. Ze worden in sommige landen beschikbaar gesteld in het kader van speciale programma’s. Maja Léon Grzymkowska is beleidsmaker bij de afdeling van de Europese Commissie die gaat over voedselveiligheid en volksgezondheid (DG SANTE). “Ik begrijp de moeilijkheden voor patiënten, maar helaas is het basisprincipe dat elk geneesmiddel eerst moet worden toegelaten om op de EU-markt te worden gebracht. Het wettelijk kader vereist de aanvraag van een handelsvergunning van de productontwikkelaars, met betrouwbare en volledige gegevens ter ondersteuning van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.”

Volgens Grzymkowska is daarnaast de term medicinale cannabis vanuit regelgevend oogpunt niet goed gedefinieerd. Tijdens de online bijeenkomst gaf ze het volgende aan: “Medicinale cannabis is een categorie producten en niet specifiek genoeg voor de farmaceutische wetgeving. De eerste stap zou zijn om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke definitie en op basis van deze terminologie gegevens te verzamelen ter ondersteuning van claims voor handelsvergunningen.” Met name op het gebied van onderzoek ziet Grzymkowska kansen, door onderzoeksprojecten beter af te stemmen op de behoefte van de patiënt.

EU-regelgeving

Een van de Europese parlementsleden die zich inzet voor de betere EU-regelgeving is Frédérique Ries. Ook zij sprak tijdens de conferentie: “Meer parlementsleden willen het onderwerp medicinale cannabis echt naar voren brengen. Het is vreselijk voor ons als beleidsmakers om te horen dat patiënten geen toegang hebben. Ze verdienen natuurlijk dezelfde rechten. We hebben één Europese benadering van medicinale cannabis nodig en dat begint met de unieke definitie. De rechten van patiënten moeten in heel Europa gelijk zijn en ze moeten hun behandeling kunnen meenemen.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter