CANNABIS INSIDE

Onderzoeksoverzicht

Bij Bedrocan streven we ernaar de kloof tussen de behoefte van patiënten aan cannabis enerzijds en de kwaliteitsstandaarden van de moderne geneeskunde anderzijds te overbruggen. Dat is de focus van ons onderzoek.  We hechten aan uitvoerige wetenschappelijke en private samenwerking en verrichten daarnaast ook zelf onafhankelijk onderzoek. En na afronding van een onderzoek delen we wat we geleerd hebben altijd met anderen.

Aandoeningen

Bedrocan heeft de aanzet gegeven tot het vinden van noodzakelijke antwoorden op de vraag of medicinale cannabis effectief ingezet kan worden bij verschillende soorten aandoeningen. Er lopen momenteel meerdere klinische onderzoeken om te beoordelen of onze producten de kwaliteit van leven kunnen verbeteren door symptomen te verlichten.

Klik hier voor een overzicht van studies waarbij Bedrocan-producten zijn gebruikt door mensen.

Onderwerp Land Organisatie Product
Fibromyalgie en / of chronische pijn Nederland Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Bedrocan
Palliatieve zorg bij kankerpatiënten Australië St Vincent’s Sacred Heart Health Service en Calvary Mater Hospital Bedrobinol

Toedieningsvormen

Het effect van cannabinoïden is afhankelijk van de wijze van toediening, bijvoorbeeld inname via olie of inhalering met een verdamper. Om de verschillen te begrijpen, blijven wij onderzoek doen naar nieuwe toedieningsmethoden (anders dan roken) en kijken we ook naar wat de mensen tegenwoordig al doen (roken). Dit soort onderzoek heeft ons ertoe aangezet studies uit te voeren die er onder andere in geresulteerd hebben dat de Volcano Medic® vaporizer inmiddels een goedgekeurd medisch hulpmiddel is voor het inhaleren van cannabis.

Studie Auteur Publicatie Jaar
Evaluation of a vaporizing device (Volcano) for the pulmonary administration of tetrahydrocannabinol. Hazekamp J. Pharm. Sci.; 95(6): 1308-1317 2006
Cannabis tea revisited: A systematic evaluation of the cannabinoid composition of cannabis tea. Hazekamp Journal of Ethnopharmacology; 113, 85–90 2007
Cannabis smoke condensate III: The cannabinoid content of vaporised Cannabis sativa. Pomahacova Inhalation Toxicology; 21(13): 1108–1112 2007
Effect of intrapulmonary tetrahydrocannabinol administration in humans. Zuurman, Hazekamp J Psychopharmacol.; 22(7): 707-716 2008
Cannabis Smoke Condensate I: The Effect of Different Preparation Methods on Tetrahydrocannabinol Levels Van der Kooy Inhalation Toxicology; 20:9, 801-804 2008
Cannabis Smoke Condensate II: Influence of Tobacco on Tetrahydrocannabinol Levels Van der Kooy Inhalation Toxicology; xx:1–4 2008
Cannabinoid receptor 1 binding activity and quantitative analysis of Cannabis sativa L. smoke and vapor. Fischedick Chem. Pharm. Bull.; 58(2): 201-207 2010
Plasma and urine profiles of Δ9-tetrahydrocannabinol and its metabolites 11-hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol and 11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol after cannabis smoking by male volunteers to estimate recent consumption by athletes. Brenneisen Analytical and Bioanalytical Chemistry; 396(7): 2493-2502 2010
Cannabis Oil: chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine. Romano, Hazekamp Cannabinoids; 1(1): 1-11 2013
The medicinal use of cannabis and cannabinoids–an international cross-sectional survey on administration forms. Hazekamp, Ware, Muller-Vahl, Abrams, Grotenhermen J Psychoactive Drugs; 45(3): 199-210 2013
A protocol for the delivery of cannabidiol (CBD) and combined CBD and Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) by vaporisation. Solowij, Broyd, Van Hell, Hazekamp BMC Pharmacology and Toxicology, 15:58 2014

Sociaal onderzoek

Cannabis wordt door duizenden mensen gebruikt om symptomen van verschillende gezondheidsaandoeningen te bestrijden, vaak zonder onder behandeling te staan van een arts. In het kader van onze inspanningen het laboratoriumwerk aan te laten sluiten bij de dagelijkse realiteit van de patiënt voeren wij onderzoek uit naar het gedrag en de voorkeuren van diegenen die cannabis voor medicinale doeleinden gebruiken. Wij verzamelen gegevens over doseringen, indicaties, wijzen van toediening, cannabisvariëteiten en meer.

Studie Auteur Publicatie Jaar
An evaluation of the quality of medicinal grade cannabis in the Netherlands. Hazekamp Cannabinoids; 1(1):1-9 2006
How accurate is potency testing? Gieringer, Hazekamp O’Shaughnessy’s. Autumn: 17 2011
The medicinal use of cannabis and cannabinoids–an international cross-sectional survey on administration forms. Hazekamp, Ware, Muller-Vahl, Abrams, Grotenhermen J Psychoactive Drugs; 45(3): 199-210 2013
The prevalence and incidence of medicinal cannabis on prescription in The Netherlands. Hazekamp, Heerdink Eur J Clin Pharmacol.; 69(8):1575-80 2013
Therapeutic Satisfaction and Subjective Effects of Different Strains of Pharmaceutical-Grade Cannabis Brunt, Van Genugten, Höhner, Van de Velde, Niesink Journal of Clinical Psychopharmacology & Volume 34, Number 3 2014

Chemie van cannabis

Wij doen er alles aan te begrijpen wat er precies in ons cannabis zit en wat er in de cannabis zit die mensen dagelijks gebruiken. Het voordeel van de verschillende cannabisrassen van Bedrocan is dat ze bruikbaar en volledig gestandaardiseerd zijn. Dit betekent dat de resultaten van verschillende onderzoeken met dezelfde producten met elkaar kunnen worden vergeleken.

Studie Auteur Publicatie Jaar
Preparative isolation of cannabinoids from Cannabis sativa by centrifugal partition chromatography. Hazekamp et al. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies; 27(15): 2421-2439. 2004
Quantitative analysis of cannabinoids from Cannabis sativa Using 1H-NMR. Hazekamp Chem. Pharm. Bull.; 52(6): 718-721 2004
Chromatographic and spectroscopic data of cannabinoids from Cannabis sativa L. Hazekamp Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies; 28: 2361-2382 2005
Structure elucidation of the tetrahydrocannabinol complex with randomly methylated beta-cyclodextrin. Hazekamp Eur. Journal Pharm. Science; 29: 340-347 2006
Medicinal cannabis does not influence the clinical pharmacokinetics of irinotecan and docetaxel. De Jong The Oncologist 12: 291–300 2007
Synthesis and spectroscopic characterization of cannabinolic acid. Bastola, Hazekamp Planta Medica; 73: 1-3 2007
A qualitative and quantitative HPTLC densitometry method for the analysis of cannabinoids in Cannabis sativa L. Fischedick, Hazekamp. Phytochemical Analysis; 20: 421–426  2009
Metabolic fingerprinting of Cannabis sativa L., Cannabinoids and terpenoids for chemotaxonomic and drug standardization purposes. Fischedick, Hazekamp Phytochemistry; 71(17-18): 2058-2073  2010
Cannabinoid receptor 1 binding activity and quantitative analysis of Cannabis sativa L. smoke and vapor. Fischedick Chem. Pharm. Bull.; 58(2): 201-207  2010
How accurate is potency testing? Gieringer, Hazekamp O’Shaughnessy’s. Autumn 2011: 17  2011
Cannabis – From cultivar to chemovar. Hazekamp, Fischedick Drug Testing and Analysis; 4: 660-667 2012
That which we call Indica, by any other name would smell as sweet. Erkelens, Hazekamp Cannabinoids 2014; 9(1): 9-15  2014
From cultivar to chemovar II – A metabolomics approach to cannabis classification. Hazekamp Cannabis and Cannabinoid Research Volume 1.1  2016

Reviews en cognitieve effecten

Een van onze doelstellingen is de bestaande kennis over cannabis te verzamelen en te vertalen in een vorm die voor mensen begrijpelijk en hanteerbaar is. Wij verlenen graag medewerking aan projecten die voor ons interessant zijn of die de verschillende verhalen die over cannabis de ronde doen op de proef stellen.

Studie Auteur Publicatie Jaar
Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009. Hazekamp, Grotenhermen Cannabinoids; 5: 1-21 2010
Chemistry of cannabis. Hazekamp et al. In: Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology; Mander L, Lui HW, Eds. Elsevier, Oxford 2010; volume 3: 1033–1084 2010
Modulation of cognitive and emotional processing by cannabidiol: the role of the anterior cingulate cortex. Kowal, Hazekamp Frontiers in Human Neuroscience; 7: 147. 2013
Self-medication with cannabis. Hazekamp, Pappas In: Handbook of Cannabis. Pertwee R, Ed. Oxford University Press, Oxford; chapter 17  2014
Cannabis and creativity: Highly potent cannabis impairs divergent thinking in regular cannabis users. Kowal, Hazekamp et al. Psychopharmacology (Berl); 232:1123–1134 2014
Dose-dependent effects of cannabis on the neural correlates of error monitoring in frequent cannabis users. Kowal, Hazekamp et al. European Neuropsychopharmacology; volume 25, Issue 11, Pages 1943–1953 2015
Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2010-2014. Kowal, Hazekamp, Grotenhermen Cannabinoids; 11 (special issue):1-18 2016
Thinking high: The impact of cannabis on human cognition. Kowal 2016

For more information, please download the booklet An Introduction to Medicinal Cannabis by Dr Arno Hazekamp.

First Name *

Last Name *

Your Email *

Company Name

Country

Profession

Subscribe to Newsletter *

* required

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search