Toedieningsvormen

Bij Bedrocan worden we vaak gevraagd naar de verschillende toedieningsvormen – de manieren waarop medicinale cannabis voor therapeutische doeleinden kan worden ingenomen. Er zijn verschillende manieren waarop patiënten medicinale cannabis tot zich nemen. Een veel voorkomende manier is via inhalering, maar de meeste patiënten die niet kunnen inhaleren kiezen ervoor het product via de mond in te nemen.  De vijf meest voorkomende toedieningsvormen zijn:

Magistrale bereidingen

De cannabissoorten van Bedrocan kunnen door een bereidingsapotheek als grondstof worden gebruikt voor de bereiding van een specifieke toedieningsvorm. Veel bereidingsapotheken maken op recept tabletten, oliën, capsules, sprays of zalven. Er moet echter worden opgemerkt dat deze producten geen geregistreerde medische producten zijn. Omdat er geen gestandaardiseerde bereidingsmethode is, kunnen de cannabinoïde-gehalte tussen de verschillende preparaten en apotheken verschillen. Op onze contactpagina vindt u een overzicht van Nederlandse apothekers die gespecialiseerd zijn in onder meer het bereiden van medicinale cannabisolie, ook wel wietolie genoemd.

Toedieningsvormen op een rij

Voor iedere toedieningsvorm bekijken we het meest gebruikte doseringstype, de inwerkingtreding, de duur van de effecten en de relatieve veiligheid (met name in vergelijking met roken). Veel van deze toedieningsvormen zijn nooit goed bestudeerd in uitvoerige medische onderzoeken; de beschikbare kennis is voor een groot deel gebaseerd op de ervaringen van patiënten.

Verdampen

De meest efficiënte toedieningsvorm is inhalering door middel van een verdamper, ook wel vaporizer genoemd. Toediening via inhalering is een snelle manier om meetbare serumniveaus van cannabinoïden op te wekken.

In vergelijking met roken komen tijdens het verdampen aanzienlijk lagere concentraties van giftige stoffen vrij zoals koolmonoxide, ammoniak en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Daarnaast zijn de THC-gehaltes bij het verdampen van cannabis hoger, beter reproduceerbaar en consistenter dan bij het roken van cannabis. Daarnaast is roken ongezond.

Bedrocan heeft met gespecialiseerde bedrijven samengewerkt aan de ontwikkeling van geavanceerdere verdampers, zoals:

  • Volcano Medic® – deze verdamper is als enige in Nederland geregistreerd als medisch hulpmiddel.
  • MiniVAP® – is een handzaam apparaat, een goedkoop alternatief en eenvoudig te gebruiken.
  • Syqe Inhaler – een nieuw type verdamper ontwikkeld voor professioneel gebruik in ziekenhuizen. Het verschilt van traditionele vaporizers omdat er per inhalatie slechts een enkele dosis gestandaardiseerde cannabis vrijkomt. Bedrocan is voorkeursleverancier van Syqe voor de levering van de medicinale cannabis voor dit doeleinde. Het Syqe-apparaat is uitsluitend te verkrijgen in Israël.

Olie

Cannabisolie is de meest voorkomende toedieningsvorm onder patiënten die zichzelf medicijnen toedienen. Cannabisolie, ook wel wietolie genoemd, wordt meestal verkregen door extractie van cannabisbloemen of -bladeren met behulp van een oplosmiddel. Het is strikt genomen geen olie, maar wordt wel zo genoemd omdat er olie aan het extract wordt toegevoegd om ervoor te zorgen dat het product eenvoudiger gebruikt kan worden.

Uit de resultaten van een vragenlijst onder patiënten blijkt dat maar liefst 97,3% van de respondenten gebruikt maakt van olie om kanker en de bijkomende symptomen ervan te bestrijden. De meeste van deze patiënten gebruiken de olie overigens zonder doktersvoorschrift. Sommige patiënten geloven stellig dat cannabisolie kanker kan genezen, een claim die vaak wordt onderbouwd met verhalen van andere patiënten waarbij een dergelijke behandelmethode succesvol zou zijn geweest. Uit laboratoriumtests komt inderdaad een mogelijk effect van cannabinoïden op geïsoleerde kankercellen in een petrischaal en in proefdieren naar voren, maar het is nog te vroeg om te beweren dat medicinale cannabis kanker kan genezen.

Thee

Cannabisthee is een populaire manier om cannabis via de mond in te nemen. Thee is relatief eenvoudig te bereiden zonder extra gespecialiseerde apparatuur. Cannabisthee lijkt niet op cannabis en produceert ook geen rook of damp. Daardoor kan de patiënt de thee in het openbaar drinken (bijv. op het werk, tijdens familiebezoek) zonder veel ongewenste aandacht op zich te vestigen.

Onderzoek heeft aangetoond dat een gemiddelde kop cannabisthee ongeveer vijf keer zoveel THC-zuur bevat dan THC. De reden hiervoor is dat de temperatuur van kokend water minder hoog is dan de temperatuur van verdampte of gerookte cannabis. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, is het gehalte van THC en CBD in verse of gedroogde cannabisplanten uitermate laag. In plaats daarvan bevat cannabis voornamelijk cannabinoïdenzuren. Als er voldoende warmte wordt toegepast op de plant zet THC-zuur zich om in THC en CBD-zuur in CBD.

Vanwege de grote hoeveelheden aan zure cannabinoïden en de geringe hoeveelheden omgezette cannabinoïden, ligt het voor de hand dat cannabisthee op een andere manier werkt. Omdat hier echter nog geen onderzoek naar is gedaan, is het op dit moment niet duidelijk wat de effecten precies zijn.

Eetwaren

Eetwaren (koekjes en brownies) vormen een andere veel voorkomende manier om cannabis via de mond in te nemen. Helaas bestaan er op dit moment geen wetenschappelijk goedgekeurde methoden voor de analyse van cannabinoïden en/of terpenen in eetwaren die cannabis of extracten ervan bevatten. Het is daardoor lastig iets te zeggen over de sterkte, de samenstelling of de betrouwbaarheid van dergelijke eetwaren. Zaken waar bij eetwaren extra goed op moet worden gelet, zijn het goed mengen van ingrediënten (zodat bijvoorbeeld alle eindproducten dezelfde sterkte hebben) en de stabiliteit van de eetwaren tijdens bewaren. Als gevolg daarvan is het gebruik van gestandaardiseerde recepten en procedures uitermate belangrijk voor eetwaren.

Roken

Wereldwijd is roken, ofwel als puur cannabisproduct ofwel in combinatie met tabak, de meest voorkomende toedieningsmethode. Het is zeker niet de gezondste methode. Inhalering van giftige stoffen kan een ernstige aanslag op de gezondheid zijn vanwege vrijgave van zeer schadelijke bijproducten, zoals teer, ammoniak en koolstofmonoxide.

In veel landen is het stigma rond het ‘roken van wiet’ dan ook een van de belangrijkste obstakels voor de acceptatie van cannabis als medicijn door overheid of gezondheidsinstellingen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter