FTO-module voor zorgprofessionals over medicinale cannabis

Meer leren over medicinale cannabis, zodat u uw patiënten beter te woord kunt staan? Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft in samenwerking met KNMP en NHG een  FTO-module ontwikkeld over medicinale cannabis in Nederland. Deze gratis FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst willen houden over dit onderwerp. De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur.

Op het farmacotherapieoverleg (FTO) maken apothekers en huisartsen afspraken over doelmatig voorschrijven. Het programma in deze module richt zich op het verbreden van de kennis over de plaats van medicinale cannabis binnen de farmacotherapie, de voorlichting aan patiënten en het afstemmen van de begeleiding van patiënten die medicinale cannabis (gaan) gebruiken.

U bespreekt tijdens de workshop hoe u in uw praktijk omgaat met voorlichting en begeleiding van patiënten. Het uiteindelijk doel is om duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling.

Ook gaat u aan de hand van de eigen prescriptiecijfers dieper in op de praktijkervaringen met het voorschrijven of uitgeven van medicinale cannabis. Hiervoor wordt data gebruikt uit het apotheeksysteem (AIS), SFK-select of het huisartsensysteem (HIS). De module bevat een uitgebreide handleiding hoe u deze actuele data kunt verzamelen.

Eindtoets

Tevens wordt u kennis op verschillende momenten getoetst. De cursusinhoud is gratis. De eindtoets kost € 9,95 incl. BTW  en daarmee verdient u twee accreditatiepunten.

Voor meer inhoudelijke achtergrondinformatie over medicinale cannabis verwijzen wij u naar de brochure Een kennismaking met medicinale cannabis of de Engelstalige Clinical primer.

FTO-module medicinale cannabis

Medicinale cannabis is veel in het nieuws. Patiënten hebben vragen over de toepassing en effecten en/of schaffen zelf vrij verkrijgbare producten aan, zoals CBD-olie. Hoe ga je hier als voorschrijver of apotheker mee om?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter