Investeren in medicinale cannabis. Waarom?

De afgelopen jaren is rond de cannabisindustrie wereldwijd een enorme hype ontstaan. Deze hype, grotendeels het gevolg van de hausse op de Canadese cannabismarkt, heeft met name voor investeerders onrealistische verwachtingen gewekt. Nu steeds meer cannabisbedrijven niet aan de hooggespannen verwachtingen kunnen voldoen en de COVID-19-crisis er ook nog een schepje bovenop doet, staat de industrie op een kantelpunt en moeten potentiële investeerders zich misschien nog eens achter de oren krabben. Wat zien de business analists van Bedrocan als het gaat om investeringen in de medicinale cannabisindustrie? Wat zijn de uitdagingen op gebied van regelgeving waarmee Bedrocan als contractfabrikant voor de Nederlandse overheid wordt geconfronteerd? Voor potentiële investeerders in de medicinale cannabis industrie delen we graag enkele inzichten.

Auteur: Andrew Kraszewski – Business Development bij Bedrocan

cannabis investing

Canadese cannabis en de kapitaalmarkten: een waarschuwing

Cannabis als medicijn én als consumentenproduct heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen, vooral dankzij de kapitaalmarkten in Noord-Amerika. In aanloop naar de legalisering van recreatieve cannabis in Canada – oktober 2018 – werden miljarden Canadese dollars de sector binnengesluisd, waarmee een ware ‘green rush’ is ontstaan en bij sommige bedrijven het geld tegen de plinten klotste. Maar nu, bijna twee jaar later, ziet de cannabismarkt er veel somberder uit en zien we dat bij sommige bekende Canadese cannabisbedrijven de kas leeg begint te raken. De industrie voor medicinale cannabis is op een kantelpunt terecht gekomen en er worden aanzxi3nlijke veranderingen verwacht. De manier waarop dit is gebeurd en wat dit betekent voor de toekomst van de sector, bepaalt ook de positie die Bedrocan nu en in de toekomst inneemt.

Copy of article of journalist

In januari 2016 begon ik mijn persoonlijke reis in de wereld van medicinale cannabis. Die reis startte in Noord-Amerika. Op dat moment was geen enkele grote bank of institutionele investeerder actief in de industrie, want cannabis was (en in veel gevallen is) een ‘controlled substance’ en dat brengt stevige risico’s op gebied van wet- en regelgeving met zich mee. Maar in Canada, waar de cannabismarkt werd geliberaliseerd (naast tal van staten in de VS waar staatswetten voor medicinale cannabisprogramma’s en recreatieve cannabisprogramma’s werden ingevoerd), waren bepaalde financiers en investeringsbanken bereid om de nodige risico’s te nemen en geld in deze ontluikende sector te steken. In 2018 plaatste de Financial Post een artikel van Mark Rendell over de financiering van de Canadese cannabismarkt. Daarin werd onthuld dat, vreemd genoeg, slechts een handvol bedrijven verantwoordelijk was voor de financiering van grote delen van de industrie. Uit het artikel blijkt dat het gaat om opportunistische hedgefondsen, die normaal gesproken niet de langetermijnbelangen van bedrijven voor ogen hebben. Rendell benadrukt dat deze investeerders verschillende tactieken hebben toegepast om op korte termijn buitenproportioneel rendement te genereren en hebben ze hun kapitaal door ´deal na deal na deal´ als het ware gerecycled.

Grote Canadese bedrijven

Destijds kwamen de grote Canadese bedrijven met het verhaal dat ze de recreatieve markt in eigen land en de medicinale cannabismarkten in het buitenland in handen wilden hebben. Om de grootste en beste te zijn, ging het allemaal om het opbouwen van capaciteit. Capaciteit was een maatstaf waar investeerders vaak naar verwezen bij het beoordelen van een cannabisbedrijf en de reden daarvoor is simpel; hoe meer teeltruimte een bedrijf heeft, hoe groter de potentiële inkomsten. Als gevolg hiervan zijn miljoenen dollars gestoken in de bouw van productiefaciliteiten, zowel in Canada als in andere rechtsgebieden als Denemarken, Jamaica en Colombia. Uiteindelijk maakte het geen verschil of deze investeringen strategisch zinvol waren, want de investeerders van deze bedrijven – de hedgefondsen – waren enkel geïnteresseerd in financiële handel, waarbij de particuliere investeerder moest geloven dat de cannabishype het allemaal waard was.

Teeltcapaciteit

Nu in Canada en elders productiefaciliteiten worden ontmanteld, wordt duidelijk dat veel bedrijven hun teeltcapaciteit hebben overdreven. Op de recreatieve markt in Canada, waar ook het aantal verkooppunten achterblijft, ontstaat een steeds groter wordende kloof tussen de verkoopomzet en het volume gedroogde cannabis dat wordt aangeboden. In wat een ‘race to the bottom’ is geworden, wordt de aandacht in Canada nu gericht op de buitenteelt, zodat teeltkosten omlaag kunnen en uiteindelijk winstgevendheid kan worden bereikt.

Met betrekking tot de internationale ontwikkelingen is het verhaal een beetje ingewikkelder en vereist het inzicht in de regulatoire omgeving waarin medicinale cannabisbedrijven opereren.

Het enkelvoudig verdrag inzake verdovende middelen 1961

Wereldwijd zijn alle medicinale cannabisbedrijven gehouden aan het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961 (het ‘Enkelvoudig Verdrag’). Volgens dit verdrag is het toepassen van cannabis beperkt tot puur wetenschappelijke en medicinale doeleinden. Het Enkelvoudig Verdrag bepaalt dat landen een door de overheid gestuurd streng controlesysteem voor medicinale cannabis moeten invoeren. Uiteindelijk geeft het landen een zekere mate van flexibiliteit in hun interpretatie van controle, maar het Enkelvoudig Verdrag vraagt specifiek dat overheidsinstanties medicinale cannabis kopen en fysiek in bezit hebben, voordat deze in eigen land wordt verkocht of internationaal wordt verhandeld.

Bijzondere toegangsregelingen

Binnenlandse programma’s voor medicinale cannabis bieden patiënten toegang tot medicinale cannabis in het kader van bijzondere toegangsregelingen (‘Special Access Schemes’), waarbij bewijs nodig is dat deze patiënten alle mogelijkheden van geregistreerde geneesmiddelen hebben uitgeput. Die werkwijze is volledig in lijn met het Enkelvoudig gedrag, maar in de praktijk blijkt dat de controle op medicinale cannabis niet in alle landen even streng wordt toegepast.
Nederland kent een van de strengste interpretaties van het Enkelvoudig Verdrag. De medicinale cannabis, geproduceerd door Bedrocan, wordt via het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) als actief farmaceutisch ingrediënt gedistribueerd aan apotheken, onderzoekers en farmaceutische afnemers, zowel in eigen land als internationaal. In Nederland is het BMC verantwoordelijk voor het toezicht op de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden en daarmee is Bedrocan een contractfabrikant voor de Nederlandse overheid.

Controlled substance

Dit alles is belangrijk om te beseffen dat medicinale cannabis werkelijk een ‘controlled substance’ is, die niet zomaar uit- en ingevoerd kan worden. Het maakt ook duidelijk dat medicinale cannabis moet worden beschouwd als een farmaceutisch product, dat dient te worden geproduceerd in overeenstemming met ‘good manufacturing practice’ (GMP). Veel bedrijven hebben inmiddels ontdekt dat export van medicinale cannabis vanuit hun eigen rechtsgebied om verschillende redenen nooit mogelijk zou zijn, en werden gedwongen zich ofwel op de binnenlandse markt te concentreren of de handdoek in de ring te gooien.

cannabis investing

Samenvattend kunnen we stellen dat bedrijfsplannen die zijn gebaseerd op de export van medicinale cannabis van het ene rechtsgebied naar het andere, tot dusver niet hebben gewerkt. Omdat in die plannen de ‘uitdagingen’ van het Enkelvoudig Verdrag zijn onderschat onderschatten én omdat het bezit van een vergunning voor het kweken, verwerken en exporteren van medicinale cannabis niets betekent. Tenzij er een afnemer is in een ander land – een land dat al een invoervergunning heeft gekregen van de lokale overheid.

Nederland en de internationale cannabisketen

Nederland was in 2003 het eerste Europese land dat medicinale cannabis legaliseerde. Het exporteert medicinale cannabis sinds 2007, toen de eerste verzendingen naar Italië en Finland werden gestart. Het is echter heel belangrijk om duidelijk te maken dat export van medicinale cannabis nooit het hoofddoel van het Nederlandse medicinale cannabisprogramma is geweest; de focus lag altijd op de patiënt in Nederland.
De export uit Nederland is in de loop van de tijd organisch gegroeid als reactie op de vraag uit andere landen. Zo ontving de Nederlandse regering in 2019 een formeel verzoek van de Duitse overheid om het jaarlijkse volume van in Duitsland geïmporteerde medicinale cannabisbloemen te verhogen van 1.500 kg tot 2.500 kg, een verzoek dat vervolgens werd ingewilligd voor 2020.

Enige leverancier

Bedrocan, in de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen als teeltbedrijf van diverse agrarische producten, is sinds 2003 de enige leverancier van het BMC en is daarmee een van Europa’s oudste medicinale cannabisbedrijven. Die bedrijfsgeschiedenis heeft ons niet alleen in staat gesteld om onze activiteiten op een kapitaalefficiënte manier op te schalen en mee te groeien met de internationale markt voor medicinale cannabis, maar ook om onze kweektechnieken voortdurend aan te scherpen. De kwaliteit van onze genetica, die al meer dan vijfentwintig jaar wordt gebruikt, in combinatie met onze beproefde teelttechnieken, resulteert in ons vermogen om een ​​hoogwaardige en consistente ‘cannabis flos’ te produceren. Daarnaast heeft Bedrocan geïnvesteerd in het bouwen van teeltfaciliteiten die GMP-gecertificeerd zijn, wat betekent dat we ernaar streven om de hoogst mogelijke standaard voor onze producten te bereiken. Mede daardoor worden de producten van Bedrocan gebruikt in klinische onderzoeksprojecten, productontwikkelingsinitiatieven en medicinale cannabisprogramma’s wereldwijd.

Vanuit ons perspectief is ‘standaardisatie’ op dit moment de succesfactor voor acceptatie en het voorschrijven van medicinale cannabis. Het is een ware uitdaging om medicinale cannabis voor te schrijven als je de exacte inhoud en hoeveelheden cannabinoïden in een op cannabis gebaseerd medicijn niet kent. Verder is gestandaardiseerde en hoogwaardige grondstof als actief farmaceutisch ingrediënt van cruciaal belang voor elke farmaceutische productontwikkeling. Zonder twijfel heeft ons vermogen om de productie van medicinale cannabis te standaardiseren vertrouwen gewekt in de producten van Bedrocan bij toezichthouders, onderzoekers, artsen en patiënten.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de medicinale cannabis van Bedrocan, gecombineerd met de strikte naleving van het Enkelvoudig Verdrag door de Nederlandse regering, heeft ertoe geleid dat Nederland er als een van de weinige landen in is geslaagd om medicinale cannabis op consistente wijze succesvol te exporteren. Alles bij elkaar genomen is het dan ook veel waarschijnlijker dat importerende landen vertrouwen hebben in een tegenpartij die – namens de regering – binnen de grenzen van het Enkelvoudig Verdrag opereert. Bovendien importeren landen liever medicinale cannabis die is gekweekt en verwerkt onder GMP – dat wil zeggen: medicinale cannabis waarbij ook alle benodigde papieren op orde zijn. Deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat Nederland, samen met Bedrocan, een unieke positie inneemt in de internationale toeleveringsketen van medicinale cannabis.

The Dutch OMC checks the medicinal cannabis at Bedrocan's facility
Der Apotheker entnimmt in Bedrocans Einrichtung Proben von medizinischem Cannabis

Investing in de sector ´medicinale cannabis´

Voor bestaande en toekomstige investeerders in de sector van medicinale cannabis, is kennis van regelgeving de belangrijkste voorwaarde voor het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen. Eerlijk gezegd is de internationale medicinale cannabisindustrie een zeer lastig begaanbaar terrein en is het opbouwen van grensoverschrijdende supply chains beladen met regulatoire uitdagingen. Bovendien is het investeringslandschap de afgelopen twaalf maanden dramatisch veranderd als gevolg van een sterke daling van de marktwaarderingen; een ontwikkeling die alleen maar is verergerd door de COVID-19-crisis. Zoals gewoonlijk herhaalt de geschiedenis zich vaak en kent ook de cannabisindustrie pieken en dalen.

De langere termijn

Nu de cannabismarkt zich ‘corrigeert’, moeten beleggers gaan kijken naar bedrijven die voor de langere termijn zijn gepositioneerd, die hun fundamenten op orde hebben en zich richten op een specifiek segment van de keten voor medicinale cannabis. Bedrocan bevindt zich gelukkig al heel lang in een unieke positie, gezien onze relatie met het BMC, onze unieke rol als contractproducent en het feit dat we nooit onder druk zijn komen te staan ​​van externe factoren als de kapitaalmarkt. We zijn scherp gefocust om te doen wat we het beste kunnen en dat is het kweken van hoogwaardige, gestandaardiseerde medicinale cannabis. Een van de grootste uitdagingen waarmee de markt voor medicinale cannabis aan de teeltkant wordt geconfronteerd, is de productie van medicinale cannabis die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet en in termen van samenstelling ook de noodzakelijke batch-tot-batch-consistentie bereikt om effectief te worden gebruikt als medicijn.

Specialisatie

Wij geloven dat specialisatie een trend is die zich verder zal ontwikkelen op de markt van medicinale cannabis. Gezien het kapitaalintensieve karakter van medicinale cannabisactiviteiten in het algemeen, is volledige verticale integratie een onzinnig streven en is het logischer om samen te werken met bedrijven in de hele toeleveringsketen; iets wat in elke reguliere industrie gebeurt. Uiteindelijk hopen we dat medicinale cannabis wordt behandeld als elk ander medicijn en dat het de normale farmaceutische weg volgt. Deze route is zeker tijdrovend en kostbaar, en we zien hoe cannabisbedrijven – op zoek naar een hoger rendement – opschuiven van de markt voor medicinale cannabis naar die voor recreatief gebruik en dat gaat vaak ten koste van de medicinale cannabispatiënt.

De gevolgen van de recente neergang in de cannabismarkt hebben deze trend alleen maar versterkt. Het is inderdaad nog nooit zo belangrijk geweest om te investeren in een verantwoord ecosysteem voor medicinale cannabis en bij Bedrocan zullen we blijven doen wat we sinds onze oprichting hebben gedaan: cultiveren om patiënten te dienen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter