Langdurig gebruik medicinale cannabis verbetert kwaliteit van leven

De meerderheid van de patiënten zegt dat hun levenskwaliteit is verbeterd sinds het gebruik van medicinale cannabis. ​Het bijwerkingencentrum Lareb en het Bureau voor Medicinale Cannabis BMC) hebben ervaringen van Nederlandse patiënten in kaart gebracht en de resultaten gepubliceerd in de december-uitgave van het Pharmaceutisch Weekblad (PW). In het artikel wordt geconcludeerd dat patiënten die langer dan zes maanden medicinale cannabis gebruiken een verbetering zien in de kwaliteit van leven. Bijwerkingen worden wel waargenomen, zoals duizeligheid, slaperigheid, droge mond, hoofdpijn en toegenomen eetlust. Een negatieve kanttekening is dat ‘veel gebruikers de kosten een bezwaar vinden, daar medicinale cannabis niet voor vergoeding in aanmerking komt.’

Kwaliteit van leven

De onderzoekers schrijven in het PW: “De meerderheid van de deelnemers (87%) is het ermee eens dat hun kwaliteit van leven is verbeterd sinds het gebruik van de medicinale cannabis. Dat geldt met name voor patiënten die het langer dan zes maanden gebruiken (93%). Van de patiënten die het korter dan zes maanden gebruikten, is een minder groot deel van mening dat hun kwaliteit van leven is verbeterd (62%) en is 33% hierover neutraal. De meest genoemde toelichting voor een verbetering in kwaliteit van leven is dat de klachten onder controle zijn, de slaap is verbeterd en de klachten zijn verminderd.”

Medicinale cannabis

Medicinale cannabis is een niet geregistreerd geneesmiddel, dat kan worden voorgeschreven door een arts. Indicaties waarvoor cannabis wordt gebruikt, zijn onder meer chronische neuropathische pijn, epilepsie, therapie-gerelateerde misselijkheid, braken en verminderde eetlust bij kanker en hiv/aids, en therapieresistent glaucoom. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) beveelt het gebruik van medicinale cannabis echter niet aan omdat er nog te weinig wetenschappelijk bewijs is over de werking. Bedrocan gaat de komende jaren zelf onderzoek doen naar de werking van medicinale cannabis.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter