Over ons

Sinds 2003 produceert Bedrocan medicinale cannabis voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kader van het programma voor medicinale cannabis van het ministerie, is gestandaardiseerde cannabis op recept verkrijgbaar in Nederlandse apotheken. Het ministerie exporteert de medicinale cannabis ook naar Australië, Italië, Duitsland, Finland, Canada en Tsjechië, evenals naar onderzoekers over de hele wereld.

Bedrocan is het enige bedrijf ter wereld dat momenteel in staat is om gestandaardiseerde medicinale cannabis te produceren. Standaardisatie houdt in dat de werkzame inhoudsstoffen, waaronder cannabinoïden en terpenen, voor iedere productsoort hetzelfde zijn. Dit is mogelijk door onze unieke kweekmethode en door de cannabis onder strikte farmaceutische richtlijnen te produceren. De farmaceutische kwaliteit, de diversiteit aan producten en de mogelijkheid de cannabis te exporteren zijn voor meerdere overheden, wetenschappers en farmaceutische bedrijven redenen om met Bedrocan samen te werken.

Wij produceren momenteel vijf verschillende cannabissoorten die aan dezelfde kwaliteitsstandaarden voldoen als andere geneesmiddelen. Onze productieprocessen voldoen aan de volgende standaarden:

Bedrocan - beyond pioneering

Onze visie

Bedrocan streeft ernaar het volledige medische potentieel van de cannabisplant tot ontwikkeling te brengen en wereldwijd beschikbaar te stellen aan diegenen die het nodig hebben.

Onze missie

Bedrocan wil de kloof tussen de wereldwijde vraag naar medicinale cannabis enerzijds en de kwaliteitsstandaard van de moderne geneeskunde anderzijds zo goed mogelijk overbruggen.

Bedrocan vindt dat bij de productie van medicinale cannabis aan alle bestaande wet- en regelgeving voor geneesmiddelen moet én kan worden voldaan. Veiligheid, kwaliteit en de garantie dat medicinale cannabis altijd dezelfde werkzame stoffen bevat, staan daarbij voorop.

Het uiteindelijk doel is om, in samenwerking met patiënten, overheidsinstanties en zorgprofessionals, cannabis als officieel geneesmiddel geregistreerd te krijgen. Goed onderbouwde wetenschappelijke kennis en gestandaardiseerde testmethodes zijn daarbij cruciaal.

Bridging the Gap

Dit doen wij door:

  • Actief deel te nemen aan onderzoeksprogramma’s en onze kennis door middel van wetenschappelijke publicaties te delen
  • Onze technologie in licentie te geven via exclusieve samenwerkingsverbanden
  • Cannabis van farmaceutische kwaliteit aan de hand van nationale en federale programma’s voor medicinale cannabis wereldwijd beschikbaar te stellen
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter