Passief inademen van cannabisdamp niet schadelijk

Ziekenhuispersoneel of onderzoekers hoeven niet bang te zijn voor schadelijke ‘meerook’ effecten bij het verdampen van medicinale cannabis. Uit Australisch onderzoek blijkt dat ze niet high kunnen worden van de dampen die in de omgeving terechtkomen en onwillekeurig worden ingeademd. De werkzame stof THC wordt namelijk niet teruggevonden in het bloed nadat het personeel is blootgesteld aan de omgevingsdampen.  Uitgebreidere studie naar het passief inademen van cannabisdamp met meerdere deelnemers en verschillende soorten verdampers is volgens de onderzoekers wel wenselijk.

Veilige toediening

Het verdampen van medicinale cannabis wordt voor de patiënt als een veilige toedieningsmethode beschouwd. Er komen namelijk geen schadelijke stoffen vrij die bij verbranding, zoals het roken, wel ontstaan. Bij verdamping treden de medische effecten sneller op dan bij andere toedieningsvormen, omdat de cannabinoïden na inhalatie vrijwel direct in het bloed worden opgenomen. Ook is het een gebruiksvriendelijke methode voor patiënten die moeite hebben met slikken. Echter was tot voor kort niet of nauwelijks bekend of de vrijgekomen cannabisdamp schadelijk kon zijn voor de omgeving. Kortom kan iemand high worden van het passief inademen van cannabisdamp?

De studie laat zien dat medewerkers die verdampte cannabis in een klinische omgeving toedienen aan patiënten, geen risico lijken te lopen. Conclusie is dan ook dat verdamping veilig is voor personeel die de medicinale cannabis toedient aan patiënten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter