CANNABIS INSIDE

Toediening

Bij Bedrocan worden we vaak gevraagd naar de verschillende vormen van toediening – de manieren waarop medicinale cannabis voor therapeutische doeleinden kan worden ingenomen. Er zijn verschillende manieren waarop patiënten medicinale cannabis tot zich nemen. Een veel voorkomende manier is via inhalering, maar de meeste patiënten die niet kunnen inhaleren kiezen ervoor het product via de mond in te nemen.  Uit een vragenlijst onder patiënten blijkt dat de vijf meest voorkomende toedieningsvormen zijn:

  • Verdamper
  • Extract
  • Thee
  • Eetwaren
  • Roken

Voor iedere toedieningsvorm bekijken we het meest gebruikte doseringstype, de inwerkingtreding, de duur van de effecten en de relatieve veiligheid (met name in vergelijking met roken). Veel van deze toedieningsvormen zijn nooit goed bestudeerd in uitvoerige medische onderzoeken; de beschikbare kennis is voor een groot deel gebaseerd op de ervaringen van patiënten.

De tekst gaat onder de afbeelding door.

Verdamper

De meest efficiënte toedieningsmethode is inhalering door middel van een verdamper, ook wel vaporizer genoemd. Toediening via inhalering is een snelle manier om meetbare serumniveaus van cannabinoïden op te wekken.

In vergelijking met roken verlaagt een verdamper de concentraties van giftige stoffen zoals koolmonoxide, ammoniak en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). In vergelijking met roken is consistente, reproduceerbare THC-extractie mogelijk om hogere therapeutische gehalten van THC te kunnen leveren.

Bedrocan heeft onderzoek gedaan naar de verschillende toedieningsmethoden, waaronder verdamping van cannabis. Het overgrote deel van het onderzoek, gebruikt voor registratie van de Volcano Medic® vaporizer als goedgekeurd medisch hulpmiddel in Israël, Canada, Nederland en Duitsland, is uitgevoerd door Bedrocan.

Momenteel werken we met andere gespecialiseerde bedrijven samen aan de ontwikkeling van geavanceerdere verdampers, zoals:

  • The miniVAP® – een eenvoudig te gebruiken en draagbaar systeem voor verdampen. Het verdampen vindt uitsluitend plaats als de gebruiker door te inhaleren een warmtestroming op gang brengt.
  • De Syqe Inhaler – een nieuw type vaporizer ontwikkeld voor professioneel gebruik in ziekenhuizen. Het verschilt van traditionele vaporizers doordat er gebruik wordt gemaakt van enkelvoudige inhaleringsdoseringen van gestandaardiseerde cannabisflos.  Bedrocan is voorkeursleverancier van Syqe voor de levering van de medicinale cannabis voor dit doeleinde. Het Syqe-apparaat, inclusief de cannabis van Bedrocan, wordt momenteel getest in klinische onderzoeken in Israël.
  • Bedromedic®– in samenwerking met het Spaanse bedrijf Hermes Medical Engineering heeft Bedrocan een handzame verdamper ontwikkeld met een standaard doseringscontainer. Dit gebruikersvriendelijke medische hulpmiddel zal naar verwachting in 2019 in meerdere Europese landen geregistreerd worden. Zodra het op de markt verkrijgbaar is, zal het patiënten in staat stellen alle verschillende Bedrocan-producten te gebruiken in standaarddoseringen.

Extract

Cannabisolie is de meest voorkomende toedieningsvorm onder patiënten die zichzelf medicijnen toedienen. Cannabisolie wordt meestal verkregen door extractie van cannabisbloemen of -bladeren met behulp van een oplosmiddel. Het is strikt genomen geen olie, maar wordt wel zo genoemd omdat er olie aan het extract wordt toegevoegd om ervoor te zorgen dat het product eenvoudiger gebruikt kan worden.

Uit de resultaten van een recente vragenlijst onder patiënten blijkt dat maar liefst 97,3% van de respondenten gebruikt maakt van olie om kanker en de bijkomende symptomen ervan te bestrijden. De meeste van deze patiënten gebruiken de olie overigens zonder doktersvoorschrift. Sommige patiënten geloven stellig dat cannabisolie kanker kan genezen, een claim die vaak wordt onderbouwd met verhalen van andere patiënten waarbij een dergelijke behandelmethode succesvol zou zijn geweest. Uit laboratoriumtests komt inderdaad een mogelijk effect van cannabinoïden op geïsoleerde kankercellen in een petrischaal en in proefdieren naar voren, maar het is nog te vroeg om te beweren dat medicinale cannabis kanker kan genezen.

Thee

Cannabisthee is een populaire manier om cannabis via de mond in te nemen. Thee is relatief eenvoudig te bereiden zonder extra gespecialiseerde apparatuur. Cannabisthee lijkt niet op cannabis en produceert ook geen rook of damp. Daardoor kan de patiënt de thee in het openbaar drinken (bijv. op het werk, tijdens familiebezoek) zonder veel ongewenste aandacht op zich te vestigen.

Onderzoek heeft aangetoond dat een gemiddelde kop cannabisthee ongeveer 5 keer zoveel THC-zuur bevat dan THC. De reden hiervoor is dat de temperatuur van kokend water minder hoog is dan de temperatuur van verdampte of gerookte cannabis. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, is het gehalte van THC en CBD in verse of gedroogde cannabisplanten uitermate laag. In plaats daarvan bevat cannabis voornamelijk cannabinoïdenzuren. Als er voldoende warmte wordt toegepast op de plant zet THC-zuur zich om in THC en CBD-zuur in CBD.

Vanwege de grote hoeveelheden aan zure cannabinoïden en de geringe hoeveelheden omgezette cannabinoïden, ligt het voor de hand dat cannabisthee op een andere manier werkt. Omdat hier echter nog geen onderzoek naar is gedaan, is het op dit moment niet duidelijk wat de effecten precies zijn.

Eetwaren

Eetwaren (koekjes en brownies) vormen een andere veel voorkomende manier om cannabis via de mond in te nemen. Helaas bestaan er op dit moment geen wetenschappelijk goedgekeurde methoden voor de analyse van cannabinoïden en/of terpenen in eetwaren die cannabis of extracten ervan bevatten. Het is daardoor lastig iets te zeggen over de sterkte, de samenstelling of de betrouwbaarheid van dergelijke eetwaren. Zaken waar bij eetwaren extra goed op moet worden gelet, zijn het goed mengen van ingrediënten (zodat bijvoorbeeld alle eindproducten dezelfde sterkte hebben) en de stabiliteit van de eetwaren tijdens bewaren. Als gevolg daarvan is het gebruik van gestandaardiseerde recepten en procedures uitermate belangrijk voor eetwaren.

Smoking

Roken

Wereldwijd is roken, ofwel als puur cannabisproduct ofwel in combinatie met tabak, de meest voorkomende toedieningsmethode. Het is zeker niet de gezondste methode. Inhalering van giftige stoffen kan een ernstige aanslag op de gezondheid zijn vanwege vrijgave van bijproducten, zoals teer, ammoniak en koolstofmonoxide.

In veel landen is het stigma rond het ‘roken van wiet’ dan ook een van de belangrijkste obstakels voor de acceptatie van cannabis als medicijn door gezondheidsinstellingen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter