Bestellen

De levering van cannabis als active pharmaceutical ingredient (API) verloopt altijd via het Nederlands Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Dat geldt ook als de cannabis voor medische of wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt.

Het BMC is te bereiken via info@cannabisbureau.nl.

Placebomateriaal kan echter wel rechtstreeks bij Bedrocan worden besteld.

Import

Bedrijven of organisaties die Bedrocan-producten willen invoeren, moeten eerst de juiste documentatie bij het BMC inleveren, waaronder:

  • Twee originele invoervergunningen
  • Een begeleidend schrijven met een beschrijving van de benodigde hoeveelheid materiaal en het doel waarvoor het materiaal gebruikt gaat worden

Zodra het BMC deze documenten heeft ontvangen, stelt het bureau in tweevoud een contract op en een factuur voor de levering van cannabis. Vervolgens dient het BMC een verzoek voor een uitvoervergunning in bij de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Zodra het BMC het ondertekende contract heeft ontvangen, mag het bureau de cannabis of de cannabisextracten leveren.

Rol BMC

Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) is verantwoordelijk voor de productie en distributie van medicinale cannabis in Nederland en verzorgt de export. Daarnaast ziet het toe op de naleving van de Europese farmaceutische wetgeving en de internationale verdragen. Het BMC behandelt importverzoeken en helpt bij het juist opstellen van deze aanvragen, zodat deze aanvaardbaar zijn voor de Nederlandse autoriteiten en er een bijpassende exportvergunning kan worden afgegeven.

Formaat
Het BMC levert de producten van Bedrocan in bulkverpakkingen die 250 gram plantmateriaal bevatten. De precieze verpakkingsvorm kan echter worden aangepast aan eventuele specifieke behoeften.

De cannabis van Bedrocan wordt geproduceerd in batches van 20 kg. De vervoerskosten zullen relatief lager uitvallen bij bestelling van grotere hoeveelheden. Deze optie is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van cannabis en uw urgentie om over de materialen te kunnen beschikken.

Rol Bedrocan

Bedrocan produceert medicinale cannabis in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid. Deze cannabis is bestemd voor Nederlandse patiënten, export of wetenschappelijke doeleinden en wordt gekweekt volgens de Europese farmaceutische richtlijnen. Het gehele productieproces voldoet aan de good manufacturing practice (GMP) standaarden van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Kosten

De prijs voor de cannabis wordt bepaald door het BMC. Bedrocan levert haar cannabis aan het BMC en het BMC is vervolgens verantwoordelijk voor de prijs, de verpakking en de uitvoer. Eventuele extra kosten bestaan onder andere uit een aanvraagvergoeding voor een uitvoervergunning en contract- en vervoerskosten. Voor uitgebreide informatie raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met het BMC.

Levertijden

Alle cannabisproducten worden op regelmatige basis door Bedrocan geproduceerd in batches van 20 kg. Voordat het echter mogelijk is een leveringstijd door te geven, moet de bestelde cannabis eerst in het productieschema worden opgenomen. Pas daarna is het mogelijk een inschatting van de leveringsdatum te geven.

Vervoer

Het BMC heeft ruimschoots ervaring in het verzenden van cannabisproducten over de hele wereld. Uw bestelling zal worden geleverd door een betrouwbare koeriersdienst.

Bestellen van grote hoeveelheden

Een eventuele korting op onze cannabisproducten is afhankelijk van uw uiteindelijke bestelling en wordt door het BMC bepaald.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter