Cognitieve effecten

Tot op heden heeft het onderzoek naar de cognitieve effecten van cannabis zich met name toegespitst op delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). Deze twee cannabinoïden blijken een scala aan tegengestelde effecten te hebben op het menselijk brein en het menselijke gedrag.

THC

THC fungeert als gedeeltelijke agonist (milde stimulator) van cannabinoïdereceptoren type 1 (CB-1) in de hersenen. In onderzoek wordt op complexe farmacologische interacties tussen endocannabinoïden en dopaminesystemen gewezen als een van de mechanismen waardoor THC van invloed is op cognitieve processen. Met name CB-1 receptoren, die vooral voorkomen in de hersenen, kunnen de vrijgave van dopamine indirect moduleren door remming en stimulering van gamma-aminoboterzuur en glutamaat neuronen.

Onderzoek onder chronische cannabisgebruikers toont aan dat herhaalde stimulering van CB-1 receptoren leidt tot een afname van de dichtheid ervan in de hersenen. Mogelijk vanwege dit proces, of als gevolg van andere factoren, verschilt het effect van THC op de cognitie tussen ervaren, onregelmatige of naïeve gebruikers. Meer specifiek is aangetoond dat de inname van THC-rijke cannabis door chronische cannabisgebruikers niet leidt tot aantasting van de cognitieve flexibiliteit (vermogen om over te kunnen schakelen bij het nadenken over twee verschillende concepten) en het redeneringsvermogen of van het episodische (persoonlijk geheugen van gebeurtenissen uit het verleden) en het werkgeheugen (vermogen informatie ‘online’ vast te houden en te manipuleren bijvoorbeeld tijdens hoofdrekenen).

Aan de andere kant is van THC, toegediend bij incidentele gebruikers, bekend dat, afhankelijk van de dosering, zowel het episodische als het werkgeheugen wordt aangetast. Hoewel incidentele gebruikers in voorkomende gevallen na toediening van THC verminderde visuele motorieke vaardigheden en een verdeeld aandachtsvermogen lieten zien, zijn deze verschijnselen niet geconstateerd bij regelmatige gebruikers van cannabis. Desalniettemin lijkt de motorische remming (impulsiviteit; het onvermogen een geactiveerde of vooraf bepaalde reactie te remmen) in gelijke mate aangetast bij beide populaties indien bedwelmd met cannabis.

Creativiteit

Uit onderzoek waaraan Bedrocan haar medewerking heeft verleend, blijkt dat cannabis met een hoog THC-gehalte een nadelig effect kan hebben op de creativiteit. Meer specifiek is aangetoond dat divergent denken (zoveel mogelijk oplossingen bedenken voor een vaag omschreven probleem – een proces dat vaak wordt aangeduid met de term “brainstormen”) wordt aangetast bij regelmatige gebruikers van cannabis indien bedwelmd met een hoge dosering THC, terwijl een minder krachtige dosering dit belangrijke onderdeel van creativiteit niet lijkt te verbeteren. Dit lijkt aan te tonen dat het vaak gemelde gevoel van verhoogde creativiteit na inname van cannabis weleens een illusie zou kunnen zijn. Met andere woorden, het innemen van cannabis zou wel eens een minder goede keuze kunnen zijn bij een writer’s block of als er andere artistieke remmingen overwonnen moeten worden.

Foutendetectie

Uit hetzelfde onderzoek is naar voren gekomen dat zelfs een lage dosering van THC van invloed kan zijn op de neurale signalen gerelateerd aan foutendetectie (herkenning van verschillen tussen verwachte en uitgevoerde acties, d.w.z. detectie van fouten in iemands gedrag) bij chronische cannabisgebruikers. Bovendien blijkt de impact groter te zijn bij toediening van een hoge dosering. Samenvattend kan het zijn dat bedwelmde regelmatige gebruikers van cannabis moeilijkheden kunnen ervaren om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden als gevolg van problemen met detectie en correctie van hun eigen foutieve gedrag.

CBD

CBD heeft een complex scala aan farmacologische acties. Er is echter minder bekend over de manier waarop de stof van invloed is op de cognitie. Hoewel CBD bijvoorbeeld een lage affiniteit en een gedeeltelijk antagonistisch (blokkerend) effect heeft op CB-1 receptoren, staat het ook bekend als een serotonine-agonist. Bovendien vermindert CBD de cellulaire heropname en hydrolyse van endocannabinoïde anandamide in de hersenen.

In termen van hersenactivering hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat CBD ten opzichte van THC tegengestelde effecten heeft op activering van de hersengebieden tijdens respons-inhibitie, emotionele verwerking en verbaal geheugen. Als we hieraan nog de geheugenbeschermende eigenschappen van CBD tegen de schadelijke effecten van THC toevoegen, kan worden gesteld dat CBD een krachtige modulator is van de cognitieve impact van THC. Aan de andere kant is er, met uitzondering van een onderzoek waarin verbetering van emotionele gezichtsherkenning na toediening van CBD werd aangetoond, maar weinig informatie beschikbaar over de cognitieve effecten van zuiver CBD.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter