‘Aanbevelingen WHO zullen waarschijnlijk de internationale wetgeving veranderen’

Cannabis staat sinds 1961 wereldwijd op de lijst van verboden middelen en heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO niet tot nauwelijks medische waarde. Aan dat standpunt zou wel eens een eind kunnen komen. Vorige week kwam een speciaal drugscomité van het WHO, het ECDD, voor het eerst bijeen om exclusief te praten over de voor- en nadelen van cannabis voor de gezondheid. Twaalf sprekers uit het veld – artsen, patiënten en experts – waren uitgenodigd voor de hoorzitting om hun advies te geven aan het comité.

ECDD bijeenkomst

Waaronder het International Association for Cannabinoid Medicines (IACM) dat een videoboodschap instuurde met daarin de oproep om artsen en patiënten meer mogelijkheden  te geven om medicinale cannabis te kunnen voorschrijven. Volgens IACM-directeur Franjo Grotenhermen is het een goed teken dat zijn organisatie mocht spreken. De standpunten van de geselecteerde sprekers zeggen volgens hem veel over de mogelijke uitkomst van de bijeenkomst: “De sprekers hadden voor het eerst de kans om te zeggen dat de huidige situatie niet langer te rechtvaardigen is. Het comité zal waarschijnlijk deze uitspraken gebruiken in hun verklaring. Anders zouden ze wel partijen hebben uitgenodigd die zich meer richten op de gevaren van cannabis.”

FAAAT

Michael Krawitz van het FAAAT, een internationale denktank over drugsverslaving, noemt de bijeenkomst van historisch belang. Krawitz, al meer dan twintig jaar expert op het gebied van internationaal drugbeleid, was in Geneve bij de veertigste meeting van het ECDD om een adviesrapport in te dienen. “Het was een geweldige bijeenkomst. Hun aanbevelingen zullen waarschijnlijk de internationale wetgeving veranderen”, is de hooggespannen verwachting van Krawitz. “Het is de allereerste keer dat cannabis op de agenda staat van het ECDD. In 1961 is cannabis als verboden middel in het VN-verdrag terecht gekomen zonder dat het ooit officieel beoordeeld is door experts. Een echte formele wetenschappelijke beoordeling van cannabis als medicijn is nog nooit gedaan. Dat wordt nu mogelijk recht gezet.“

ECDD

Het Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) is een comité van het WHO, en is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van drugs en medicijnen. Eens per jaar komt de club bij elkaar om de impact van psychoactieve stoffen op de volksgezondheid te beoordelen en aanbevelingen te doen aan de internationale gemeenschap. Dit jaar stond de bijeenkomst tijdens de veertigste bijeenkomst volledig in het teken van cannabis. Dat was voor het eerst sinds de oprichting van het WHO in 1948.

Harm Hids

De Nederlander Harm Hids was een van de individuele sprekers. “De meeting was heel goed opgezet. Je zou verwachten dat iedereen tegen cannabis is, maar dat was zeker niet zo.” Hids heeft een zoon met de ziekte van Crohn, een chronische ontsteking aan het maag- darmkanaal.

VN-verdragen

Commission on Narcotic Drugs is een VN-orgaan dat bepaalt welke drugs onder internationale controle vallen. De commissie komt tot deze besluiten op basis van aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Er zijn drie belangrijke VN-verdragen die de drugs in de hele wereld regelen:

  • Het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (1961)
  • Het Verdrag inzake psychotrope stoffen (1971)
  • Sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (1988)

In het verdrag uit 1961 staat dat cannabis en cannabispreparaten achterhaald zijn en er geen reden is voor hun medisch gebruik. Dat verdrag zien voorstanders van het gebruik van medicinale cannabis graag aangepast.

Zijn zoon gebruikt sinds jaren met succes CBD-capsules en THC-olie die lokaal de ontsteking tegen gaat. Hids: “Hij krijgt maximaal 12 mg THC per dag toegediend. Hij wordt er niet high van en kan gewoon naar school en studeren.” Tijdens de bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie werd hem duidelijk dat het comité worstelt met het recreatief cannabisgebruik. Om de markt niet te vertroebelen moet de medicinale cannabisindustrie volgens Hids dan ook ver weg blijven van het recreatief gebruik. “Zo lang het product rookbaar blijft, dan weet je zeker dat mensen het ook recreatief gaan gebruiken. Je voorkomt misbruik door cannabis in vormen stoppen die totaal niet uitnodigend zijn voor recreatief gebruik. Dat was mijn boodschap aan het comité.”

Eindverslag

Het eindverslag en de aanbevelingen van het ECDD komen eind juli 2018 beschikbaar op de ECDD-website. De aanbevelingen zullen vervolgens, na goedkeuring van het WHO, in stemming worden gebracht bij de 53 lidstaten van de Commission on Narcotic Drugs. Dit orgaan moet uiteindelijk overeenstemming bereiken of de huidige VN verdragen mogen worden aangepast.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter