Oprichter Bedrocan spreekt tijdens workshop over de kwaliteit van cannabisproducten

ASTM en USP organiseren op 7 en 8 december een internationale workshop over de kwaliteit van cannabisproducten. Bedrocan deelt haar kennis in deze gratis online workshop. Tijdens deze twee dagen zullen normen en richtlijnen van USP, PhEur, ASTM en andere relevante organisaties worden besproken om de uitdagingen met betrekking tot cannabiskwaliteit aan te pakken. Wetenschappelijk onderbouwde bronnen van deze organisaties, die zich richten op het ontwikkelen van standaarden, zullen worden besproken om mogelijkheden te onderzoeken om de variërende nationale vereisten voor cannabiskwaliteit gebruikt voor medische en wetenschappelijk doeleinden te harmoniseren.

Harmonisatie

Momenteel is er over de hele wereld inconsistentie in de ontwikkeling en toepassing van analytische methoden voor cannabismaterialen en -producten voor medisch gebruik. Door de globalisering van productie en handel moet de industrie aan verschillende normen voldoen om markten te betreden. Harmonisatie in Amerika en Europa is de eerste stap naar het verminderen van technische handelsbelemmeringen en het verbeteren van de kwaliteit van cannabis voor medisch en wetenschappelijk gebruik over de hele wereld.

Het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen door middel van harmonisatie en afstemming van kwaliteitsnormen in verschillende jurisdicties zou patiënten beschermen, onderzoek bevorderen en de volksgezondheid over de hele wereld verbeteren. De start van het harmonisatieproces is al gestart door Bedrocan die zowel aan de Nederlandse als de Duitse monografie voldoet welke binnenkort vervangen wordt door de Europese monografie.

De workshop

De internationale workshop over de kwaliteit van cannabisproducten vindt plaats op 7 en 8 december van 8.00 – 12.15 uur ET (14:00 – 18:15 uur CET). Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van dit evenement, registratie is verplicht en geopend.

De doelstellingen van deze workshop omvatten:

  • Creëren van bewustwording over bestaande gegevens, het regelgevingskader en het overheidsbeleid voor cannabiskwaliteit, openbare kwaliteitsnormen en beleidsrichtlijnen voor het wereldwijd definiëren van de kwaliteitskenmerken van cannabisproducten – in eerste instantie vanuit een Amerikaans en Europees perspectief.
  • Inzicht in de wetenschappelijke basis voor normen om mogelijke harmonisatie tussen normgroepen te onderzoeken.
  • Faciliteren van discussies tussen belanghebbenden om behoeften en uitdagingen met betrekking tot cannabiskwaliteit te identificeren.
  • Identificeren van gebieden met wereldwijde gegevenshiaten om toekomstige normen en onderzoek behoeften te informeren.

De workshop omvat ook vier panelsessies verspreid over beide dagen. Bedrocan’s oprichter, Tjalling Erkelens, neemt op dag twee deel aan het industriepanel. Tjalling zal informatie delen over Bedrocan’s ervaringen in de sector bij het voldoen aan wettelijke vereisten en het gebruik van de beschikbare normen voor de kwaliteit van medicinale cannabis.

Wil je meer lezen over deze workshop en de deelnemende organisaties, klik dan hier. Om te registreren, klik hier. De workshop is in het Engels.

Over ASTM 

ASTM International is een toonaangevende internationale organisatie voor de ontwikkeling van standaarden met meer dan 12.800 standaarden die wereldwijd actief zijn. ASTM heeft in 2017 de commissie D37 over cannabis opgericht om normen en begeleidingsmateriaal voor cannabisproducten en -processen te ontwikkelen en te onderhouden.

Over USP

USP is een onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie die zich richt op het opbouwen van vertrouwen in de levering van veilige, hoogwaardige medicijnen door openbare kwaliteitsnormen vast te stellen en een farmacopee te publiceren. USP vormde in 2016 een deskundigenpanel voor medicinale cannabis om kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor cannabis die voor medische doeleinden wordt gebruikt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter