Thailand onderweg naar de herinvoering van geneesmiddelen op basis van cannabis

In Thailand werd vroeger cannabis als traditionele geneesmiddel ingezet, maar het gebruik ervan werd in 1976, na de invoering van de wet op verdovende middelen,  per direct beëindigd. Door het tot nu toe strenge drugsbeleid was het voor veel mensen dan ook een verrassing dat Thailand stappen heeft gezet richting de herinvoering van geneesmiddelen op basis van cannabis. Voor de voorzitter van de raad van bestuur van de Thaise farmaceutische overheidsinstantie GPO komt het niet als een verrassing: “Uit de gegevens vanuit veel landen, met name in Europa, blijkt dat het (cannabis, red) nuttig is voor de behandeling van specifieke ziekten. Op basis van degelijk wetenschappelijk materiaal en een goed beleid kan Thailand nu een volgende stap zetten.”

Overheidscommissie

Als volgende stap heeft Thailand een overheidscommissie in het leven geroepen die kijkt naar productie, extracties, medische indicaties, regelgeving, klinische studies en kennisontwikkeling. Deze uitvoerende commissie is inmiddels in meerdere landen op bezoek geweest om te zien hoe verschillende partijen medicinale cannabis produceren. “De commissie moet ervoor zorgen dat met passende kwaliteitsnormen, licentieverstrekking en klinische onderzoeken de juiste basis wordt gelegd voor de invoering van cannabisgeneesmiddelen in Thailand. Doorslaggevend hierbij zijn de werkzaamheid van het geneesmiddel en de veiligheid voor patiënten. Het is een stapsgewijs proces, bestaande uit de introductie van geneesmiddelen op basis van cannabis middels het voorschrijven aan selecte populaties, het beoordelen van risico’s, het aanpassen op punten waar dat nodig is en het uiteindelijk opschalen naar het land als geheel”, aldus de voorzitter van de raad van bestuur van het Thaise GPO.

Vergrijzen

De bevolking van Thailand is aan het vergrijzen en het land is op zoek naar nieuwe manieren voor de aanpak en behandeling van leeftijdsgerelateerde ziekten. Eén van de tactieken daarbij is de snelle ontwikkeling van de palliatieve zorgsector. Binnen die context is het op dit moment nog ingewikkeld om opiaten te verkrijgen en te gebruiken. Als het gaat om het gebruik bij deze patiëntenpopulatie is er nog steeds sprake van stigmatisering en bezorgdheid over de veiligheid. Een Thaise professional op het gebied van palliatieve zorg hierover:  “Thaise patiënten begrijpen wel wat een opiaten is en welke rol opiaten spelen bij het onder controle houden van pijn en lijden in de laatste levensfase. Voor de meeste Thaise patiënten moeten er echter wel enkele misverstanden worden weggenomen. Mensen maken zich bijvoorbeeld vaak zorgen over het gevaar om verslaafd te raken aan opiaten, sneller te overlijden of zelfs de ontwikkeling van de ziekte te versnellen. Maar deze medicijnen kunnen juist de kwaliteit van leven verbeteren.”   

Opiaten

Net als bij opiaten zal er over de risico’s en voordelen van geneesmiddelen op basis van cannabis voorlichting nodig zijn richting patiënten en familie. Ook zullen de hooggespannen verwachtingen van cannabisgeneesmiddelen, als zou het gaan om een wondermiddel, moeten worden getemperd.

Net als in Nederland wordt in Thailand het onderwerp medicinale cannabis op een objectieve en wetenschappelijk verantwoorde manier benaderd. De gezondheid en het welzijn van de bevolking staan voorop. Ook is het van essentieel belang dat geneesmiddelen op basis van cannabis betaalbaar zijn. De Thaise GPO is namelijk verantwoordelijk voor de verstrekking van essentiële medicijnen tegen een betaalbare prijs. De GPO zal waarschijnlijk de stap naar cannabisgeneesmiddelen voor Thailand in goede banen willen leiden.

Binnen de ASEAN-gemeenschap heeft Thailand een gerespecteerde voortrekkersrol. Omliggende landen zullen waarschijnlijk de ontwikkelingen nauwgezet volgen als Thailand de stap zet naar de herinvoering van cannabis als geneesmiddel.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter