Bedrocan gaat niet voor recreatieve cannabis

Wat voor de eeuwwisseling begon als een zelfgekozen opdracht  – ‘breng cannabis naar het niveau van een geregistreerd medicijn’ – is voor Bedrocan uitgegroeid tot een tour de force. De inmiddels internationaal opererende organisatie beweegt mee met de groeiende vraag naar medicinale cannabis van de allerhoogste kwaliteit, ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en brengt een gebruiksvriendelijke verdamper voor medicinaal gebruik op de markt. Wat onveranderd is, is de heldere focus op cannabis als medicinaal product; patiënt geïnspireerd en aangedreven door wetenschap en de geldende wet- en regelgeving.

De wil om cannabis naar het niveau van een geregistreerd medicijn te brengen is afkomstig van Tjalling Erkelens, oprichter en bestuursvoorzitter /CEO van Bedrocan. Hem stond vanaf het begin een route voor ogen, want sinds Bedrocan voor de eerste keer gestandaardiseerde medicinale cannabis voor de Nederlandse overheid produceerde (in 2003 – red.), doet de organisatie een drieledige belofte:

  • Patient inspired
  • Science driven
  • Regulatory compliant

“De variëteiten die wij nu leveren zijn op de kennis en ervaring, en dus de vraag, van patiënten gebaseerd,” verduidelijkt Erkelens. “We hebben dat in samenspraak met onze opdrachtgever de Nederlandse overheid vertaald naar een aantal gestandaardiseerde cannabisproducten. Ondertussen wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking van werkzame stoffen uit cannabis in het menselijk lichaam, zodat de benadering van medicinale cannabis steeds meer van empirisch en anekdotisch naar wetenschappelijk onderbouwd gaat. Die ontwikkeling steunen we van harte. Net als onderzoek op gebied van toediening. De input van patiënten blijft uiteraard van wezenlijk belang, want dat is waar we het uiteindelijk voor doen. Het niveau waarop gaat echter steeds verder omhoog en is nu aangekomen op het punt dat we steeds serieuzer wordend klinische onderzoek initiëren en ondersteunen. Als je cannabis uiteindelijk als medicijn geregistreerd wilt krijgen, kan dat alleen op basis van wetenschappelijk bewijs.”

Recreatief gebruik

Ook op gebied van wet- en regelgeving heeft Bedrocan steeds een duidelijke koers gevaren. Erkelens: “We hebben van begin af aan geopereerd volgens de geldende regels.

Farewell to 2020… And then suddenly everything was a bit different
Tjalling Erkelens

Dus willen we ons buiten Nederland alleen op landen richten waar productie en toepassing van medicinale cannabis wettelijk geborgd is. En we blijven ons richten op de medicinale toepassing van cannabis; bedoeld voor patiënten.

We zijn dus nooit partij in de inmiddels wereldwijde discussie over legalisering, blijven bij recreatief gebruik vandaan en zoeken alleen samenwerking met partners die onze visie op gebied van wet- en regelgeving delen.”

Die keuze betekent wel dat Bedrocan en haar licentiehouders gehouden zijn aan steeds strengere eisen op gebied van kwaliteit en veiligheid. Compliance, alweer. En ditmaal een commitment aan farmaceutische voorschriften. “Fair enough”, zegt Erkelens. “We zijn een farmaceutisch bedrijf. Dan moet je aan strenge eisen voldoen en je daar ook op laten toetsen. Dat is voor ons reden geweest om als eerste producent het hele productieproces – inclusief kweek – op GMP-niveau te laten erkennen en op dat gebied ook steeds meer te investeren in mensen, materiaal en processen.”

Cannabinoïdemedicatie

Wereldwijd neemt de belangstelling voor medicinale toepassing van cannabis toe. Niet alleen als medicijn bij cannabinoïdemedicatie, maar ook als grondstof voor farmaceutische producten. Bedrocan beweegt met die ontwikkelingen mee.

In 2016 is de aftrap gegeven voor groei en dat heeft onder andere geresulteerd in een grotere, gestroomlijnde organisatie, waar plantkunde wordt gebundeld met farmaceutische kennis. Bovendien is in 2017 een nieuwe, state of the art productielocatie in bedrijf genomen. “Daarmee komen we tegemoet aan de groeiende vraag uit binnen- en buitenland”, aldus Erkelens, die ook beseft dat de aandacht voor medicinale cannabis wereldwijd snel verder zal toenemen.

Wat is medicinale cannabis?

Wanneer medicinale cannabis moet worden gedefinieerd, laait al snel de discussie op over het verschil tussen cannabis voor medicinaal gebruik en cannabis voor recreatief gebruik. In de regel spitst die discussie zich toe op het inzicht en eventuele aandoeningen van de gebruiker zelf. Het Bureau voor Medicinale Cannabis, dat in Nederland eindverantwoordelijk is voor productie en distributie van cannabis voor medische en wetenschappelijke doeleinden, formuleert het op haar website als volgt: “De cannabis die via de apotheek wordt verstrekt, is van farmaceutische kwaliteit en voldoet aan de hoogste eisen. Deze cannabis is alleen bedoeld voor gebruik als medicijn. Daarom spreken we over medicinale cannabis.”

Het gaat om cannabis die wordt verstrekt aan mensen die vanwege een bepaalde aandoening niet goed kunnen functioneren. Die patiënten hebben vaak een verminderde weerstand en dat maakt van productveiligheid een cruciale factor. De cannabis die het Bureau voor Medicinale Cannabis aan apotheken in Nederland levert en ook naar sommige landen exporteert, wordt bij Bedrocan Nederland volgens een strak geprotocolleerd en geharmoniseerd (en dus voorspelbaar) proces geproduceerd. Alleen op die manier is standaardisatie van het product – oogst na oogst dezelfde hoeveelheid werkzame stoffen per variëteit – mogelijk. Dat gebeurt in een geconditioneerde omgeving en – van kweek tot verpakking – volgens de strikte eisen van good manufacturing practice (GMP). De cannabis is vrij van contaminatie en wordt daar, net als op standaardisatie, overigens, voortdurend op gecontroleerd.

“Het aantal landen dat actief is op gebied van medicinale cannabis neemt toe en dat is goed. Het is dan wel van belang dat wij duidelijk maken wie we zijn, wat we doen en waarom we dat zo doen. Daar mag iedereen ons op aanspreken.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter