Beschermt CBD tegen de nadelige effecten van THC?

Kan een hogere CBD-gehalte de schadelijke effecten van cannabisgebruik verminderen? Dat is de vraag die de onderzoekers van King’s College London probeerden te beantwoorden in een psychofarmacologische studie onder zesenveertig gezonde, onervaren cannabisgebruikers. De groep kreeg diverse cannabispreparaten met 10 mg THC en een variërend CBD-gehalte (0, 10, 20 en 30 mg) via een verdamper toegediend, dubbelblind en gerandomiseerd. De cannabis die voor het onderzoek is gebruikt is afkomstig van Bedrocan en is geproduceerd in overeenstemming met Good Manufacturing Practice.

Vijftien minuten na een cannabisinhalatie moesten de deelnemers een reeks cognitieve taken voltooien en aangeven hoe ‘plezierig’ ze de cannabis ervaarden. Ook maakten ze een ‘ziekenhuiswandeling’ van 15 minuten, met als opdracht om bij een kassamedewerker in de ziekenhuiswinkel een artikel van £ 2 naar keuze te kopen. Ze moesten om een ontvangstbewijs vragen. Op afstand werden ze geobserveerd door het onderzoeksteam. Nadat de eventuele bedwelmende effecten waren afgenomen werden psychologische vragenlijsten en een semi-gestructureerd klinisch interview afgenomen.

Geen bewijs

De onderzoekers vonden geen bewijs dat CBD (cannabidiol) de acute nadelige effecten van THC op cognitie, waaronder problemen met aandacht en het geheugen, en geestelijke gezondheid, zoals psychotische symptomen, vermindert. Tevens was er geen bewijs dat het de subjectieve of plezierige effecten van THC veranderde. Dit gold voor alle CBD:THC-dosisverhoudingen die in het onderzoek werden gebruikt. .

Interessante gegevens

Mikael Kowal, Chief Scientific Officer van Bedrocan, over de uitkomst: “Dit zijn interessante gegevens die enigszins in tegenspraak zijn met eerder onderzoek naar de interacties tussen THC en CBD, waarin is aangetoond dat CBD enkele van de negatieve effecten van THC vermindert. Het is moeilijk te zeggen waardoor de resultaten verschillen, maar het is mogelijk dat dit verband houdt met de verschillende inzet van de cannabisproducten. In het huidige onderzoek werd het THC-rijke Bedrocan® gebruikt, en werd, om de gewenste hoeveelheden CBD te bereiken, hieraan verschillende hoeveelheden Bedrolite® toegevoegd. Mogelijk levert het gebruik van een cannabissoor, dat van nature zowel THC als CBD bevat (zoals Bediol®), andere resultaten op. Dit is slechts speculatie, maar in zo’n geval is het mogelijk dat andere stoffen in cannabis, naast CBD, bijdragen aan het moduleren van de effecten van THC.“

Maakt cannabidiol cannabis veiliger?

Nature.com | Neuropsychopharmacology

Maakt cannabidiol cannabis veiliger? Een gerandomiseerde, dubbelblinde, cross-over trial van cannabis met vier verschillende CBD:THC-verhoudingen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter