Veelgestelde vragen

Is het doorstralen van cannabis kankerverwekkend?

Het doorstralen van cannabis is niet kankerverwekkend. Kankerverwekkende stoffen ontstaan uitsluitend, in zeer kleine hoeveelheden, bij doorstraling van eetwaren waar veel vet in zit, zoals vlees en eieren. Cannabis bevat geen vet, dus treedt dit proces niet op.

Gebruikt Bedrocan pesticiden?

Nee, Bedrocan gebruikt geen pesticiden. Bedrocan gebruikt tijdens de teelt uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen die schadelijke insecten tegen gaan. Daarnaast teelt Bedrocan de cannabis altijd binnen waardoor externe factoren geen besmetting kunnen veroorzaken. Strenge hygiënische maatregelen voorkomen besmetting met ziektekiemen.

Ik wil graag bij Bedrocan werken of stage lopen. Wat zijn de mogelijkheden?

De website van Bedrocan heeft een aparte Engelstalige pagina voor vacatures en stages. Kijk gerust of er iets bij staat. Het heeft geen zin om een open sollicitatie te sturen.

Kan ik bij Bedrocan terecht met medische vragen?

Nee. De medewerkers van Bedrocan zijn geen zorgprofessionals en kunnen geen medische vragen beantwoorden. Daarnaast is het niet toegestaan en we vinden het ethisch ook niet verantwoord. Graag verwijzen wij u naar uw arts of behandelend specialist.

Kan ik zaden bij Bedrocan bestellen?

Nee, Bedrocan verkoopt geen zaden.

Wat kosten de producten van Bedrocan?

De prijs per product is per land afhankelijk. In Nederland wordt de prijs bepaald door het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). Voor een actuele prijslijst kijkt op op de website van het BMC.

Kan ik Bediol®, Bedica® en Bedrolite® ook in flos vorm krijgen?

Nee. Deze producten zijn alleen als granulaat verkrijgbaar.

Wat is het verschil tussen flos en granulaat?

Flos is de gedroogde cannabis bloemtop die de patiënt zelf nog dient te vermalen. Bij de granuleerde versie is dat al door Bedrocan gedaan. De werking van het gegranuleerde materiaal is exact hetzelfde als bij flos. Granulaat is gemakkelijker te doseren en verhoogt daardoor het gebruiksgemak voor de patiënt. Bij gebruik van een verdamper of bij het zetten van thee maakt het niet uit of medicinale cannabis in de vorm van flos of granulaat wordt gebruikt.

Wordt een verdamper vergoed?

Sommige zorgverzekeraars vergoeden een verdamper als die wordt voorgeschreven door een arts. Houd er rekening mee dat alleen een geregistreerd medisch hulpmiddel wordt vergoed.

Welke verdampers zijn geschikt?

Er zijn diverse verdampers op de markt. Wij raden de MiniVAP en de Arizer – aanbevolen type is Solo – aan.

Worden de producten van Bedrocan doorstraald?

Ja, alle producten van Bedrocan worden gamma-doorstraald door een extern doorstralingsbedrijf. Het is een methode om producten steriel en vervolgens langer houdbaar te maken.

Cannabis heeft van nature een aantal micro-organismen bij zich die bij mensen met een slechte conditie tot gevaarlijke infecties kunnen leiden. Doorstralen met gammastraling doodt deze eventueel aanwezige micro-organismen zoals bacteriën en schimmels.

De straling heeft geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het product en de gezondheid. Ook wordt het product niet radioactief zoals soms wordt gedacht.

Worden de producten van Bedrocan getest?

Na elke oogst wordt de cannabis door een onafhankelijke laboratorium getest op de aanwezigheid van ongewenste stoffen zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen of besmetting met ziekteverwekkers.

Ook worden de producten getest op inhoudsstoffen zoals THC en CBD. De producten van Bedrocan zijn altijd van dezelfde samenstelling en bevatten daardoor altijd dezelfde hoeveelheid werkzame stoffen. De overheid controleert hierop.

Pas na volledige goedkeuring wordt de partij medicinale cannabis toegelaten op de markt.

Wat is medicinale cannabisolie?

Onder medicinale cannabisolie verstaan wij olie die is gemaakt van gestandaardiseerde medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit. Medicinale cannabisolie gemaakt van de producten Bedrocan®, Bediol®, Bedrolite® en Bedica® vallen onder deze noemer.

Afhankelijk van de gebruikte grondstoffen, kan deze olie THC bevatten. De productie van deze oliën vindt plaats in een farmaceutische omgeving. De werkzame inhoudsstoffen staan vermeld op de verpakking. Het is de enige cannabisolie die wordt gecontroleerd.

Hoe werkt een verdamper?

Verdampen is een methode waarbij de cannabis tot een exacte temperatuur wordt verhit, zonder dat het materiaal verbrandt. De damp of nevel wordt opgevangen of direct geïnhaleerd. Hiervoor wordt een verdamper gebruikt, ook wel vaporizer genoemd.

Waarom wordt het roken van medicinale cannabis afgeraden?

Vanuit gezondheidsoverwegingen wordt afgeraden de cannabis te roken. Bij roken komen namelijk giftige stoffen vrij zoals teer, ammoniak en koolstofmonoxide.

Welke toedieningsvormen zijn er?

Cannabis kan op verschillende manieren worden toegediend. Roken van cannabis is de meest bekende methode, maar wordt vanwege gezondheidsredenen afgeraden.

Andere toedieningsvormen zijn: inhalatie met behulp van een verdamper, inname door middel van cannabisthee, via etenswaren of inname door middel van geconcentreerde extracten of olie.

Hoe moet ik medicinale cannabis bewaren?

Medicinale cannabis dient altijd buiten het zicht en bereik van kinderen te worden bewaard. Bij voorkeur op een koele, droge plaats. Bewaren in de oorspronkelijk verpakking. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak.

Kan een patiënt met psychische klachten medicinale cannabis gebruiken?

Cannabis kan psychische klachten verergeren. De arts die medicinale cannabis voorschrijft, moet daarom op de hoogte zijn van eventuele psychische aandoeningen. Het gebruik van cannabis moet met terughoudendheid worden ingezet en goed worden begeleid. Het gebruik van een variëteit met CBD heeft de voorkeur indien de patiënt baat heeft bij cannabis.

Kan de patiënt autorijden na medicinale cannabisgebruik?

Cannabis kan het reactie- en concentratievermogen verminderen. Dit is van belang voor deelname aan het verkeer of het bedienen van machines, maar ook bij zaken als traplopen.

Gaat cannabis samen met alcohol?

Cannabis en alcohol kunnen elkaars werking versterken. Patiënten moeten daarmee rekening houden.

Gaat medicinale cannabis samen met andere medicijnen?

Er is vrijwel geen onderzoek naar interacties met andere geneesmiddelen. THC wordt afgebroken door de leverenzymen CYP2C9 en CYP3A4. Theoretisch kunnen interacties optreden met geneesmiddelen die de werking van deze enzymen versterken of verzwakken.

Hoe te beginnen met medicinale cannabis?

Het is verstandig met een lage dosis te beginnen en deze langzaam op te bouwen. Patiënten wordt aangeraden om het eerste cannabisgebruik in een veilige omgeving te doen, bijvoorbeeld thuis. Ook is het beter om daar iemand bij aanwezig te hebben. Het is immers niet altijd bekend welke uitwerking cannabis heeft.

Is medicinale cannabis verslavend?

Medicinale cannabis wordt in de meeste gevallen in lage doseringen voorgeschreven, waardoor de kans op het ontwikkelen van een cannabisverslaving niet te verwachten is. Bovendien wordt medicinale cannabis door een arts of specialist voorgeschreven, die nauw betrokken is bij de gezondheidsproblematiek van de patiënt.

Wanneer cannabis in een hoge(re) dosering wordt gebruikt, is de kans op verslaving aanwezig. Stopt een patiënt ineens, dan kunnen ontwenningsverschijnselen als rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en misselijkheid optreden.

Wat zijn eventuele bijwerkingen van medicinale cannabis?

Net als bij veel andere medicijnen kan ook het gebruik van medicinale cannabis tot bijwerkingen leiden. In sommige gevallen leidt het gebruik tot angst, paniek en verwarring. Deze effecten worden vaak in verband gebracht met een te hoge dosering. Daarnaast zijn bijwerkingen als rusteloosheid, slapeloosheid en waanvoorstellingen geregistreerd.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn: versnelde hartslag, duizeligheid, hoofdpijn, warm of koud gevoel in handen en voeten, rode branderige ogen, spierverslapping, droge mond en geheugenverlies. Deze bijwerkingen zijn vaak tijdelijk.

Wie bepaalt of ik medicinale cannabis van Bedrocan mag gebruiken?

Het is aan de arts om te bepalen bij welke aandoening en in welke situatie medicinale cannabis een geschikte keuze is. Een arts is daarbij niet gebonden aan een lijst met aandoeningen. Wel schrijft een arts medicinale cannabis met name voor als de gangbare behandelingen en geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven.

Waar wordt medicinale cannabis van Bedrocan voor gebruikt?

Het gebruik van cannabis kan een ontspannende werking hebben op lichaam en geest. Het kan ook worden ingezet bij pijnbestrijding, als ontstekingsremmer, bij gewichtsverlies, misselijkheid en braken. In sommige gevallen werkt cannabis slaapbevorderend en eetlustopwekkend.

Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar die aantonen dat cannabis werkt bij:

  • Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmergschade
  • Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids
  • Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker,  Hepatitis C­ of hiv­infectie en aids
  • Chronische pijn – voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit. Bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos
  • Syndroom van Gilles de la Tourette
  • Therapieresistent glaucoom

Daarnaast komen er steeds meer gegevens en positieve berichten van patiënten en artsen beschikbaar over de werkzaamheid van cannabis bij andere aandoeningen. Alleen zijn daarvan de wetenschappelijke bewijzen nog onvoldoende. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, jeuk, migraine, reuma, reumatoïde artritis, ADHD en hersentrauma.

Zie ook www.cannabis-­med.org.

In welke landen is Bedrocan verkrijgbaar?

De medicinale cannabis van Bedrocan is in steeds meer landen verkrijgbaar. Op onze site staat een lijst met landen waar Bedrocan beschikbaar is.

Kan ik olie of flos rechtstreeks bij Bedrocan bestellen?

IK BEN PATIENT

Nee, u kunt geen medicinale cannabis bij Bedrocan bestellen. De producten van Bedrocan zijn uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar. Uw huisarts of behandelend specialist kan de medicinale cannabis van Bedrocan voorschrijven. Met dat recept kunt u, mits uw overheid medicinale cannabis verstrekt in uw land, naar uw eigen apotheek.

Ook kunt u met een geldig Europees doktersrecept de producten van Bedrocan ophalen in Nederland. Met dit recept kunt u bij elke Nederlandse apotheek terecht. Wel is het raadzaam om bij de apotheek na te gaan of de medicinale cannabis op voorraad is.

Medicinale cannabisolie, gemaakt van Bedrocan-cannabis, is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij diverse Nederlandse apotheken. Voor een actueel overzicht kijkt u op onze contactpagina.

Komt u uit het buitenland?
Houd er rekening mee dat de medicinale cannabis uitsluitend met een importvergunning naar uw eigen land meegenomen kan worden. Neem daarom altijd eerst contact op met de autoriteiten in uw eigen land. Het Bureau Medicinale Cannabis verzorgt na afgifte van de importvergunning vervolgens de exportvergunning.

Let op: Medicinale cannabisolie kan niet vanuit Nederland worden geëxporteerd.

IK BEN EEN BEDRIJF

Bedrocan produceert medicinale cannabis als pharmaceutical active ingredient (API). Bedrocan produceert zelf geen olie.

Bestellingen voor cannabis flos kunnen rechtstreeks worden geplaatst bij het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor distributie en export. Volg de procedure zoals vermeld staat op de website van het BMC. Voor advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wat is GMP?

De producten van Bedrocan worden onder de strengste farmaceutische richtlijnen geproduceerd. Dat wordt ook wel GMP genoemd. Dat staat voor good manufacturing practice. Onze gehele productie, van de teelt tot aan de verwerking en opslag, gebeurd onder de geldende Europese GMP-regels.

Wat is medicinale cannabis?

Medicinale cannabis is cannabis die uitsluitend via de apotheek wordt verstrekt en gebruikt wordt als medicijn. In Nederland wordt dit ook wel mediwiet genoemd. De medicinale cannabis van Bedrocan is van farmaceutische kwaliteit en voldoet aan de hoogste eisen. De samenstelling van de actieve stoffen in onze cannabis is, net als bij gewone medicijnen, altijd hetzelfde.

Ook zijn producten van Bedrocan gegarandeerd vrij van pesticiden, zware metalen, bacteriën en schimmels. Een onafhankelijk laboratorium test elke partij hierop.

Aan deze veel gestelde vragen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor informatie is, onder andere, gebruik gemaakt van de website, brochures van het Bureau voor Medicinale Cannabis en de uitgave Maak kennis met Medicinale Cannabis (2015) van dr. Arno Hazekamp. Waar er gesproken wordt over medicinale cannabis, wordt gesproken over de producten Bedrocan®, Bedrobinol®, Bediol®, Bedrolite® en Bedica®.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter