LUMC start klinisch onderzoek naar fibromyalgie en cannabis

Kan cannabis gebruikt worden voor de behandeling van fibromyalgiesymptomen die niet goed in de hand kunnen worden gehouden met standaard therapieën?

Dit jaar gaan er een aantal dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische onderzoeken met gestandaardiseerde medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit van start. Het eerste van deze onderzoeken zal worden uitgevoerd in Leiden alwaar prof. dr. Albert Dahan van de afdeling Anesthesiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) leiding zal geven aan een onderzoek naar de effecten van geïnhaleerde medicinale cannabis op symptomen van fibromyalgie.

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een aandoening die gekenmerkt wordt door chronische pijn in spieren en bindweefsel, en gevoeligheid bij aanraken. Deze symptomen gaan vaak gepaard met vermoeidheid, slaapstoornissen en veranderingen op emotioneel vlak. Naar schatting heeft 3 tot 5 procent van de bevolking last van deze aandoening. De meerderheid (80 tot 90%) van de patiënten, waarbij deze aandoening wordt geconstateerd, zijn om onbekende redenen vrouw.

Veelgebruikte farmacologische behandelingen van fibromyalgie zijn het op het centrale zenuwstelsel werkende pregabaline (Lyrica®) en de selectieve serotonine- en noradrenalineheropnameremmer duloxetine (Cymbalta®), die beiden in meerdere landen door toezichthouders zijn goedgekeurd voor de behandeling van deze aandoening. Hoewel klinische onderzoeken hebben aangetoond dat deze geneesmiddelen effectief en veilig zijn, reageren niet alle patiënten op deze behandeling. Bovendien heeft een aantal patiënten last gehad van een verscheidenheid aan bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid of emotionele veranderingen die kunnen leiden tot depressies of, in ernstige gevallen, tot zelfmoordneigingen.

Cannabis als alternatieve behandeling

Onderzoek heeft aangetoond dat cannabinoïden – de werkzame stoffen in de cannabisplant – een voordelige uitwerking kunnen hebben op symptomen van fibromyalgie door pijn te verlichten en de kwaliteit van het slapen te verhogen. Hoewel cannabis nog niet erkend wordt als goedgekeurd geneesmiddel voor deze medische aandoening, is uit verschillende vragenlijsten naar voren gekomen dat fibromyalgiepatiënten zelf al wel gebruik maken van cannabis. Een aantal patiënten heeft zelfs al laten optekenen dat cannabis minder bijwerkingen heeft dan de beschikbare traditionele behandelingen en, nog belangrijker, effectief is.

Klinisch onderzoek

Bedrocan International – licentiegever voor de productie van gestandaardiseerde medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit – voorziet dat cannabis gebruikt kunnen worden voor de behandeling van fibromyalgiesymptomen die niet goed in de hand kunnen worden gehouden met een standaard therapie. Om deze reden voert het LUMC een onderzoek uit waarin bekeken wordt hoe de symptomen van fibromyalgie reageren op de twee belangrijke cannabinoïden (de actieve farmaceutische ingrediënten) van de cannabisplant: delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). In het kader van het onderzoek krijgt een groep patiënten deze twee stoffen toegediend in de vorm van verdampte cannabisflos. De drie verschillende, onderzochte medicinale producten zijn Bedrocan®, Bediol® en Bedrolite®. Dit zijn gestandaardiseerde variëteiten van medicinale cannabis die legaal verkrijgbaar zijn in Nederland. Tijdens het onderzoek ondergaan de patiënten verschillende alom erkende metingen en tests om informatie te krijgen over de effectiviteit van het middel in het bestrijden van zowel de fysieke als de cognitieve en affectieve symptomen van fibromyalgie. Er wordt op gehoopt dat de verkregen informatie een stap voorwaarts zal betekenen voor gestandaardiseerde medicinale cannabis als mogelijke alternatieve behandeling van fibromyalgie, met name voor patiënten die niet, of onvoldoende, reageren op bestaande behandelmethoden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter