Niet alle verdampers zijn hetzelfde

Bij een verdamper, of vaporizer, denken de meesten direct aan e-sigaretten of vape-pennen. Er zijn echter meer soorten verdampers verkrijgbaar. Zelfs als medisch hulpmiddel om medicinale cannabis veilig toe te dienen.

In dit artikel staat het toedienen van gedroogde cannabis door middel van verdamping of inhalering via de longen centraal. Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van verdamping en het belang van het gebruik van een toedieningsapparaat van medische kwaliteit in combinatie met gestandaardiseerde cannabis van farmaceutische kwaliteit.

Cannabis van farmaceutische kwaliteit

Om van verdamping een echt effectieve methode te maken, moet het cannabisproduct dat gebruikt wordt van farmaceutische kwaliteit zijn. Volledig gestandaardiseerde cannabis staat garant voor een constante samenstelling, herhaalbare doseringen en de mogelijkheid voor patiënten en artsen om doseringen effectief aan te passen met behulp van titratie. Als cruciale factor voor het opbouwen van empirisch bewijs voor medicinale cannabis is het essentieel dat bevindingen uit meerdere klinische proeven en onderzoeken uit verschillende tijdsperioden met elkaar kunnen worden vergeleken. Dat betekent dat de exacte kwaliteit en dosering van de cannabis, gebruikt voor verschillende aandoeningen, bekend moet zijn.

Uiteraard is cannabis van farmaceutische kwaliteit vanuit het perspectief van veiligheid voor het algemene publiek en de patiënt vereist. Om ervoor in te kunnen staan dat de damp veilig via de longen geïnhaleerd kan worden, mag cannabis flos geen contaminanten bevatten, zoals microben, pesticiden en zware metalen.

Een efficiënte toedieningsmethode

De meest efficiënte toedieningsmethode is inhalering. Toediening via inhalering is een snelle manier om meetbare serumniveaus van cannabinoïden op te wekken.

“De meest efficiënte toedieningsmethode van cannabis is inhalering…met het gebruik van een medische verdamper worden de schadelijke effecten van roken op de luchtwegen voorkomen.”

In vergelijking met roken verlaagt een medische verdamper de concentraties van giftige stoffen zoals koolmonoxide, ammoniak en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Eveneens in vergelijking met roken zijn hogere niveaus van THC en consistente, reproduceerbare THC-extractie en levering mogelijk. Omdat de damp snel wordt geabsorbeerd door de longen, kunnen patiënten hun dosering door middel van titratie effectief optimaliseren op basis van de ernst van symptomen, verdraagzaamheid en vermijding van bijwerkingen. Terwijl de snelle inwerkingtreding van de effecten van geïnhaleerde cannabinoïden titratie van doseringen eenvoudiger maakt, stellen gestandaardiseerde cannabisproducten patiënten in staat een exacte dosering toe te dienen.

In de praktijk richten patiënten zich in eerste instantie met hulp van hun arts op het vinden van een dosering die goed werkt voor hun specifieke situatie. Gemiddeld gebruiken Nederlandse patiënten slechts 0,7 gram cannabis flos per dag, verdeeld over meerdere doseringen.

Internationaal gezien is het roken van cannabis in de vorm van sigaretten (joints) vandaag de dag nog altijd de meest gebruikelijke manier van consumptie voor zowel medische als recreatieve gebruikers. De voordelen van verdampen ten opzichte van roken zijn duidelijk als het gaat om irritatie van en problemen met de luchtwegen als gevolg van roken. In de damp van cannabisflos zijn ook niet-THC bestanddelen, waaronder ontstekingsremmende terpenen die de longen beschermen tegen irritatie, aanwezig. Hiermee is verdampen de voor de hand liggende en gezondere keuze voor het innemen van de werkzame bestanddelen uit de cannabisplant.

Patiëntenervaringen met verdampers

Het belang van verdamping wordt benadrukt in vragenlijsten over gebruik verstuurd aan patiënten. De meerderheid van de respondenten geeft ten aanzien van tevredenheid de voorkeur aan de inhaleringsmethode. Over het geheel genomen scoorden cannabisgerelateerde geneesmiddelen op basis van de hele plant hoger dan andere producten met geïsoleerde cannabinoïden.

Hoewel roken internationaal nog altijd een populaire toedieningsmethode is, is het tegelijkertijd ook duidelijk dat patiënten op zoek zijn naar alternatieven voor roken. Patiënten zijn op zoek naar betrouwbare, betaalbare en draagbare verdampers voor het toedienen van cannabisflos. Er zijn momenteel veel onderzoeken gaande naar het verbeteren van de technologie achter de verschillende toedieningsvormen. Een voorbeeld van belangrijke ontwikkelingen in medische verdampers die gebruik maken van gestandaardiseerde cannabis is de Syqe® Inhaler.  Voor al deze medische hulpmiddelen geldt dat er ten aanzien van kwaliteitstesten en klinische proeven gebruik is gemaakt van de gestandaardiseerde cannabis van Bedrocan.

Syqe Inhaler

Medische verdampers leveren gestandaardiseerde doseringen en benadrukken kwaliteitsborging, veiligheid en effectiviteit. Met al deze technische ontwikkelingen in de toedieningsmethoden zou het roken van cannabisflos al snel tot het verleden kunnen gaan behoren. Ondersteund met goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek zal medicinale cannabis een aanvaardbaar therapeutisch middel worden voor patiënten, voorschrijvende artsen en toezichthoudende instanties.

Secundaire blootstelling

Uitgeademde cannabisdamp bevat geen pyrolytische stoffen die verantwoordelijk zijn voor secundaire blootstelling. Het is echter nog niet exact bekend hoe uitgeademde damp zich door de lucht verspreid en of er significante niveaus van cannabinoïden aanwezig zijn in uitgeademde damp. Er is nog geen onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van dampwolken. Als gevolg hiervan is het nog niet bekend of passieve inname van cannabinoïden een beroepsrisico betekent voor professionals in de gezondheidszorg en andere zorgaanbieders. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat de niveaus een gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid, is het wel belangrijk dat hier in de nabije toekomst onderzoek naar wordt gedaan.

Vaporizer icon

Verdamper

Lungs icon

Toediening
Absorptie via de longen kan de totale dagelijkse inname verlagen.

pureflos_gray_web-60x60

Doseertype
Cannabisflos en granulaat. Een damp van cannabinoïden en terpenoïden.

Onset Fast icon

Effect
Uiterst efficiënt en snel werkend. Tussen 2-10 minuten.

Duration icon

Duur
Tussen 2-5 uur.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter