Op weg naar een duidelijkere classificatie van cannabis voor medicinaal gebruik

Een uitgebreide chemische analyse heeft een duidelijk verschil aangetoond tussen de Sativa- en Indica-cannabissoorten.

De begrippen Sativa en Indica worden sinds jaar en dag gebruikt door kwekers en eindgebruikers van cannabis om de verschillende soorten cannabis aan te duiden. Patiënten hebben geleerd deze begrippen te gebruiken om op hun favoriete variëteit te zoeken, maar het is altijd onduidelijk gebleven hoe deze begrippen de daadwerkelijke verschillen in chemische samenstelling en de medische effecten weerspiegelden.

Terpenen

Uit een recent afgerond onderzoek uitgevoerd in opdracht van Bedrocan International blijkt dat bepaalde terpenen de chemische markers zijn die Sativa en Indica cannabis van elkaar onderscheiden. Het gebruik van biochemische markers is een handige aanvulling op het gebruikelijke classificatiesysteem gebaseerd op populaire termen of ‘cultivar’-benamingen zoals Amnesia Haze of Purple Kush. Een geavanceerde wetenschappelijke benadering maakt het eenvoudiger variëteiten te ontdekken met chemische samenstellingen (‘chemovars’) die beter overeenkomen met de farmacologische behoeften van patiënten.

Studie van Dr. Arno Hazekamp

In zijn onderzoek ‘From cultivar to chemovar II’, analyseerde dr. Arno Hazekamp de grootste verzameling cannabismonsters (460) tot nu toe vastgelegd in de wetenschappelijke literatuur. De monsters werden op basis van chemische eigenschappen in kaart gebracht en verdeeld in clusters met vergelijkbare samenstelling. Het onderzoek heeft aangetoond dat Sativa- en Indica-monsters op chemisch niveau duidelijk van elkaar verschilden, met bepaalde terpenen als belangrijkste markers. Gehydroxyleerde terpenen (ook wel terpenoïden genoemd) kwamen significant duidelijker voor in de Indica-monsters. In tegenstelling tot wat over algemeen wordt aangenomen, bleken Sativa- en Indica-soorten niet te verschillen in hun gemiddelde THC- of CBD-gehalte.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter