Privacybeleid

Wij hebben dit privacybeleid opgesteld, omdat wij vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij uw privacy waarborgen en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons privacybeleid

Ons privacybeleid beschrijft:

Opmerking:

  • Waar wij naar onszelf verwijzen als wij of BEDROCAN , bedoelen we ons gehele bedrijf, inclusief gelieerde ondernemingen binnen onze groep van bedrijven, bijv. een dochteronderneming.
  • Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de wijze waarop BEDROCAN omgaat met uw persoonsgegevens. Het heeft geen betrekking op andere bedrijven of de websites van andere bedrijven, zelfs niet als u via links op de website van BEDROCAN op dergelijke websites terecht bent gekomen. Als u uw persoonsgegevens verstrekt aan andere bedrijven, dan wordt uw informatie behandeld in overeenstemming met hun privacybeleid.
  • Als u een van onze websites bezoekt en dit blijft doen, geeft u daarmee aan ermee in te stemmen dat wij uw persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig dit privacybeleid.
  • Waar wij in dit privacybeleid verwijzen naar “persoonsgegevens”, bedoelen we daarmee informatie aan de hand waarvan u als individu geïdentificeerd wordt of kan worden.
  • Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid op enig tijdstip te wijzigen. Nieuw beleid wordt altijd op onze website geplaatst.

Wat verzamelt Bedrocan?

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die u vrijwillig aan BEDROCAN verstrekt, bijvoorbeeld door een bericht te sturen naar ons e-mailadres of gebruik te maken van ons online contact- of registratieformulier. De informatie kan bestaan uit voor- en achternaam van een gebruiker, diens e-mailadres en het land waarin hij/zij woonachtig is.

Zorgprofessionals kunnen ervoor kiezen informatie te verstrekken die verband houdt met hun specialiteiten en professionele betrekkingen.

Om verbeteringen door te kunnen voeren aan onze websites, verzamelen wij ook gegevens over bezoekers van onze websites. Zo hebben wij bijvoorbeeld inzicht in het aantal bezoekers van onze websites, wanneer ze op onze websites gekeken hebben, hoe lang ze op de website zijn gebleven en naar welke gedeelten van onze websites ze zijn gegaan. Wij delen deze informatie niet met adverteerders of andere bedrijven.

Als wij uw persoonsgegevens van andere bedrijven en organisaties ontvangen (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden), dan vertrouwen wij erop dat deze derden uw toestemming hebben verkregen voorafgaand aan het verzenden van de informatie.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om te kunnen reageren op uw vragen en om de door u gevraagde informatie te kunnen verstrekken.

Om in de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien, kan het zijn dat BEDROCAN uw persoonsgegevens overdraagt aan ondernemingen binnen haar bedrijfsgroep of aan derde partijen. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de instructies van BEDROCAN en onder de verantwoordelijkheid van BEDROCAN.

Als u dit heeft aangegeven, kan het zijn dat wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over ontwikkelingen in de nabije toekomst.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen het beschermen van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Het overdragen, opslaan en verwerken van gegevens verzameld via onze websites wordt beveiligd door middel van passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen. Persoonsgegevens die u online aan ons verzendt, worden versleuteld.

 

Hoe lang slaan we gegevens op?

De tijdsperiode dat wij gegevens bewaren varieert en is afhankelijk van het doel waarvoor de informatie gebruikt wordt. In voorkomende gevallen kan het zijn dat er wettelijke vereisten van kracht zijn die ons verplichten gegevens gedurende een minimale periode aan te houden. Tenzij het wettelijk vereist is de informatie te bewaren, houden wij gegevens niet langer aan dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn of om deze nader te verwerken.

Hoe kunt u uw gegevens wijzigen?

Het is mogelijk ervoor te kiezen geen informatie te ontvangen van BEDROCAN. Als u al informatie van ons ontvangt, dan kunt u ons te allen tijde verzoeken hiermee te stoppen. Het is op elk moment mogelijk BEDROCAN te vragen inzicht te verschaffen in alle persoonsgegevens die het bedrijf over u verzameld heeft. Het is ook mogelijk BEDROCAN te vragen deze persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Welke cookies gebruiken we?

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw gebruikte apparaat worden opgeslagen. De website maakt voor de hierna volgende doeleinden gebruik van cookies:

  • Functionele cookies  – Cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verhogen, d.w.z. om de algehele gebruikerservaring te kunnen verbeteren, om eerdere voorkeuren op de website te kunnen onthouden en om views van specifieke fonts die we voor onze websites gebruiken te laden en te registreren. Alle door deze cookies verzamelde informatie is anoniem en is op geen enkele wijze van invloed op uw privacy. Deze functionele cookies die door BEDROCAN op uw computer worden opgeslagen, komen automatisch te vervallen als u uw browser afsluit.
  • Analysecookies – BEDROCAN maakt gebruik van de cookies van Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie stelt BEDROCAN in staat de bruikbaarheid van de website te verbeteren. Google verwerkt uitsluitend gegevens die in anonieme (ip)vorm via de website zijn verkregen. BEDROCAN heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staat opgenomen dat wij geen gegevens delen met Google en dat wij onze Analytics cookies niet delen met andere diensten van Google.

Hoe kunt u uw instellingen veranderen?

Door de instellingen in uw webbrowser te veranderen, kunt u ervoor kiezen een melding te ontvangen als er een cookie op uw computer wordt opgeslagen. Door de instellingen te veranderen, kunt u er ook voor kiezen dat uw browser geen cookies van onze website accepteert. Als uw browser geen cookies van onze website accepteert, kan het echter zijn dat u geen toegang hebt tot bepaalde functionaliteiten.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De AP is aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter